Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmän tavoitteena on tuottaa johtamiseen ja toiminnanohjaukseen tietoa ja menettelytapoja, joilla kehitetään koulutuksen ja tutkimuksen edellytyksiä sekä henkilöstön osaamista yliopiston strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Yliopiston laatujärjestelmä on kuvattu laatukäsikirjassa. Laadunhallinnan menettelytavat ja ajankohtaistiedotus yliopistoyhteisön jäsenille on koottu intraan. Yliopiston laatujärjestelmä on auditoitu 2014-2015 ja yliopistolle on myönnetty kansallinen laatuleima. Auditointitodistus on voimassa 9.4.2021 asti.

Euroopan komission myöntämä HR Excellence in Research -tunnus osoittaa, että yliopisto tarjoaa innostavan ja hyvän työympäristön. Yliopisto on myös sitoutunut oikeudenmukaiseen ja läpinäkyvään rekrytointiin sekä tutkijoiden aseman ja työuran kehittämiseen.

KARVI-auditoitu  HRS4R

 

Laatujärjestelmän tehtävänä on tukea yliopiston strategisten tavoitteiden toteutumista. Yliopiston laatujärjestelmä tukee tavoitteiden saavuttamista   

 • tuottamalla johdolle tietoja ja menettelytapoja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
 • luomalla opetus- ja tutkimushenkilökunnalle edellytykset keskittyä tutkimukseen ja opetukseen
 • tukemalla henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksia ja osaamisen kehittymistä
 • varmistamalla opiskelijoille mahdollisuus suorittaa laaja-alainen tutkinto suunnitelmallisesti määräajassa
 • tuottamalla yhteiskunnalle asiantuntijoita ja tutkittua tietoa
 • viestimällä aktiivisesti säännöllisillä foorumeilla sekä tiedottamalla yliopiston intrassa.

Laatujärjestelmä täydentää toiminnanohjausta ja tukee johtamista eri tasoilla. Yliopiston laatujärjestelmän vastuujako perustuu yliopiston johtosääntöön. Yliopisto on sitoutunut toiminnan jatkuvan parantamisen periaatteeseen: toiminnan sykliseen kehittämiseen neljän vaiheen kautta (PDCA).

Laatujärjestelmä kattaa laadunhallinnan toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä laadunhallinnan menettelytavat.

Yliopisto hyödyntää sisäisiä ja ulkoisia arviointeja toimintansa kehittämiseksi. Johdon katselmus linjaa arviointikohteet ja -aikataulun. Kehittävässä arvioinnissa vastuu toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta on arvioitavalla kohteella.

Laadunhallinnan keskeiset elementit ovat

 • johdon katselmus (yliopiston johto arvioi laatujärjestelmän toimivuutta sekä esittää toimenpiteet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen)
 • vuosittainen toiminnan ja talouden suunnittelu (sisältää CAF-itsearvioinnit ja henkilöstösuunnittelu)
 • sisäiset ja ulkoiset arvioinnit (johdon katselmuksen arviointisuunnitelman mukaisesti)
 • kehityskeskustelut (yhdistävät henkilökohtaiset ja organisaation tavoitteet)
 • palaute- ja seurantatieto (johdon tietojärjestelmä)

 

Tule mukaan kehittämään yliopiston laatua ja laadunhallintaa
      aNNA PALAUTETTA           
    oTA YHTEYTTÄ!       

 

Sidosryhmät, kumppanit, kansalaiset

Yliopistotaso: laatupäällikkö Jukka Mäkinen

Tiedekuntataso: yksikön johtaja / dekaani (linkki)

Tutkimus:

Täydennyskoulutus ja akateemiset moduuli:

Avoin yliopisto:

Henkilökunta

Yliopistotaso: kehittämispäällikkö Leena Ahrio

Tiedekunta ja palveluyksikkötaso: yksikön laatukoordinaattori (linkki -intra)

Opiskelija

Yliopistotaso: opetuksen kehittämispäällikkö

Tutkinto-ohjelma: tutkinto-ohjelmavastaava (linkki -intra

Tohtoriohjelma: tohtoriohjelmavastaava

 

Lisätietoa

 • Laatukäsikirja (linkki)
 • Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiraportti (linkki)
 • Yliopisto työnantajana HRS4R-linkki
 • Tutkimuksen arviointiraportti (2014) -linkki
 • Koulutuksen laadunhallinta
  • Koulutuksen suunta -arviointiraportti -linkki
  • Koulutuksen kehittäminen -sivut (rakenteilla)

Yliopiston intra laatujärjestelmä -sivut