Julkaisut ja aineistot

Julkaisut ja aineistot

Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto TamPub sisältää

  • Tampere University Pressin julkaisemia vertaisarvioituja Open Access -kirjoja (TUP OA Books -kokoelma),
  • yliopiston opinnäytteitä: väitöskirjoja, lisensiaatintöitä, pro graduja ja syventäviä töitä,
  • yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkelien rinnakkaistallenteita,
  • opinnäytteiden viitetietoja ja tiivistelmiä sekä
  • verkko- ja sarjajulkaisuja.

Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tietokannasta voi tehdä hakuja yliopiston asiantuntijoista ja heidän julkaisuistaan

Tietoarkisto on Tampereen yliopistossa toimiva tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Kaikki Tietoarkiston palvelut ovat maksuttomia.