Opintojen suunnittelun periaatteet

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan suunnittelutyön ja asiantuntijuuden kehittymisen väline ja prosessi, joka kestää koko opintojen ajan. HOPSilla tarkoitetaan siis opiskelijan omaa, opiskeluun ja oppimiseen kohdistuvaa suunnittelutyötä opintojen varrella. Lisäksi HOPS on akateemisen asiantuntijuutesi kehittymisen väline sekä sen tunnistamisen ja kuvaamisen taitojen kehittymistä. HOPS on opiskelijan oma prosessi, jonka eteenpäin viemisestä hän on itse vastuussa.

Keskeinen osa HOPS-prosessia on kirjallinen opintosuunnitelma. Tampereen yliopiston tutkintosäännön mukaisesti jokainen opiskelija laatii osana opintojaan toteuttamiskelpoisen kirjallisen suunnitelman siitä, kuinka hän aikoo suorittaa tutkinnon. Voit lukea lisää opintosuunnitelman laatimisesta Opiskelun oppaan osiosta Opintojen aloitus ja Opintojen aikana.

HOPS-prosessi antaa mahdollisuuden tarkastella oman oppimisesi, osaamisesi ja asiantuntijuutesi kehittymistä sekä tavoitteitasi ja työelämäsuuntautumistasi. Sinun kannattaakin säännöllisesti pysähtyä pohtimaan näitä kysymyksiä, jotta voit tehdä opintoihin liittyviä valintoja tämän reflektoinnin ohjaamana. Sinun kannattaa hyödyntää erilaiset mahdollisuudet saada tukea näille pohdinnoillesi, mm.

  • osallistumalla HOPS-ohjaukseen ja hyödyntämällä muuta tarvitsemaasi ohjauksellista tukea

  • tutustumalla erilaisiin mahdollisuuksiin opiskella vapaavalintaisia opintoja

  • osallistumalla työelämäpäiviin ja –tilaisuuksiin oman kiinnostuksesi mukaan

  • tutustumalla itseopiskelumateriaaleihin.

Opiskelijana vastaat itse opintojesi suunnittelemisesta ja osaamisesi kehittämisestä, kirjallisen opintosuunnitelman laatimisesta, sen päivittämisestä ja käytöstä opiskelun arjessa, sekä opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä. Opiskelijana olet velvollinen osallistumaan HOPS-ohjaukseen ja vastaat itse muuhun tarvitsemaasi ohjaukseen hakeutumisesta.

Jokaiselle opiskelijalle (pl. lääketieteen opiskelijat) on nimetty HOPS-opettaja, joka tukee opintojen suunnittelua ja suunnitelmien päivittämistä. Tarvittaessa HOPS-opettaja ohjaa opiskelijan hyödyntämään muita ohjauspalveluita. HOPS-ohjauksen käytänteet vaihtelevat eri tiedekunnissa.

Tohtoriopiskelijan ohjaajat tukevat tohtoriopiskelijaa opintojen ja väitöskirjan jälkeisen uran suunnittelussa. Tohtoriopiskelijan kirjallisesta opinto- ja ohjaussuunnitelmasta voit lukea tarkemmin Opintojen aikana -osiosta.