Diploma Supplement -liite

Tutkinnon suorittaneille annetaan tutkintotodistuksen luovuttamisen yhteydessä ilmaiseksi kansainväliseen käyttöön tarkoitettu Diploma Supplement.

Voimassaolevien tutkintoasetusten mukaan: "Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä." (Asetus yliopistojen tutkinnoista, 794/2004, 26 §)

Opetusministeriö on suosittanut, että yliopistot käyttäisivät Diploma Supplement -nimellä tunnettua asiakirjaa tällaisena liitteenä. Tampereen yliopisto myöntää ilman anomusta ja ilmaiseksi jokaiselle tutkinnon suorittaneelle Diploma Supplement -liitteen. Käytäntö on ollut voimassa 1.8.2001 alkaen. Katso tästä Diploma Supplement -malli (pdf).