Erillistodistukset ja kelpoisuustodistukset

Todistus erillisestä opintokokonaisuudesta

Erillisiä opintoja (esim. alumniopintoina) suorittaneiden on mahdollista saada todistus suorittamistaan opinnoista. Katso tiedekuntakohtaiset ohjeet alempaa tältä sivulta.

Vastaavuustodistus opetettavan aineen opinnoista

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajilta vaadittavia, jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa. Tampereen yliopistossa opetettavan aineen opinnot suorittavilla opetettavat aineet merkitään maisterin tutkintotodistuksen liitteeseen tai erillisiä opintoja suorittavilla erillistodistukseen. Vastaavuustodistusta voivat tarvita esim. erillisiin pedagogisiin opintoihin hakevat tai uusia opetettavia aineita tutkinnon jälkeen suorittaneet. Katso tiedekuntakohtaiset ohjeet alempaa tältä sivulta.

Muut kelpoisuustodistukset

Katso tiedekuntakohtaiset ohjeet alta.

Johtamiskorkeakoulu

Tilintarkastustutkintoihin vaadittavat vastaavuustodistukset

KHT-, HTM- ja JHTT-tutkintoihin vaadittavien vastaavuustodistusten ja niihin kuuluvien opintojen selvitystyöstä peritään käsittelymaksu 1.1.2012 lukien seuraavasti:

- 50 euroa, kun kauppatieteiden tai hallintotieteiden maisterin tutkinto on suoritettu lähivuosina ja kaikki opinnot ovat Tampereen yliopiston opintosuoritusrekisterissä

- 100 euroa, kun aiempien opintojen vastaavuus ei selviä suoraan opintorekisteristä ja/tai selvittäminen vaatii enemmän työtä

Selvitys ja todistus ovat maksuttomia silloin, kun ne myönnetään samassa yhteydessä tutkintotodistuksen myöntämisen kanssa.

Tilintarkastajien auktorisointijärjestelmästä lisätietoa Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman lukuvuoden 2012-2015 opinto-oppaassa.

Vastaavuustodistuksen antaa yliopisto-opettaja Jaakko Rönkkö (jaakko.ronkko(at)uta.fi).

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan erillisten opintojen todistukset

Erillisiä opintoja kasvatustieteiden tiedekunnassa suorittaneiden on mahdollista saada todistus suorittamistaan opinnoista. Todistusta haetaan alla olevalla lomakkeella sen jälkeen, kun opinnot on suoritettu. Muista pyytää kokonaismerkintä suorittamistasi opinnoista ennen todistuksen hakemista.>

Erillisten opintojen todistushakemus, docx

Erillisten opintojen todistushakemus, pdf

 

Kasvatustieteiden tiedekunnan kelpoisuustodistukset

Tiedekunnan opiskelijoilla opettajan kelpoisuudet merkitään maisteritodistuksen kelpoisuusliitteeseen.

Luonnontieteiden tiedekunta

Vastaavuustodistukset

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajilta vaadittavia, jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa. Luonnontieteiden tiedekunta voi antaa vastaavuustodistuksia sellaisten koulussa opetettavien aineiden osalta, jotka kuuluvat tiedekunnan koulutustarjontaan.

Tampereen yliopistossa opetettavan aineen opinnot suorittavilla opetettavat aineet merkitään maisterin tutkintotodistuksen liitteeseen tai erillisiä opintoja suorittavilla erillistodistukseen.

Muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen perusteella voidaan kirjoittaa erillinen vastaavuustodistus. Vastaavuustodistus maksaa 126 euroa, maksu peritään myös mahdollisesta kielteisestä päätöksestä. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista. Muissa yliopistoissa suoritettujen perusteella haettavaa vastaavuustodistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Vastaavuustodistusta haettaessa on esitettävä alkuperäiset todistukset ja/tai opintosuoritusote muualla suoritetuista opinnoista.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Heinonen Minna opintosihteeri

- LUO-tiedekunnan toimisto
- yleinen opintoneuvonta
- kandidaatin- ja maisterintutkintojen todistukset ja erillisopintojen todistukset (MTT, TIE ja ITI)
- opiskelijavalintaan liittyvät käytännön tehtävät (MTT ja TIE)
Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Mahdolliset täydentävät ohjeet

Viestintätieteiden tiedekunta

Todistus erillisestä opintokokonaisuudesta: Todistusta haetaan sähköpostilla vapaamuotoisesti sen jälkeen, kun opinnot on suoritettu. Muista pyytää kokonaisuuksista kokonaismerkintä. Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
 • Nimi ja opiskelijanumero
 • Kokonaisuus/kokonaisuudet, joista todistuksen haluat
 • Tarvitsetko todistuksen myös opetettavan aineen opinnoista
 • Jos kokonaisuutta edeltävät opinnot (esim. aineopintoja edeltävät perusopinnot) on suoritettu muualla kuin Tampereen yliopistossa, hakemukseen tulee liittää todistus edeltävistä opinnoista
 • Noudatko todistuksen aktuaarinkansliasta vai haluatko sen postitse? Mihin osoitteeseen?

Vastaavuustodistus opetettavan aineen opinnoista: Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajilta vaadittavia, jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa. Viestintätieteiden tiedekunta voi antaa vastaavuustodistuksia sellaisten koulussa opetettavien aineiden osalta, jotka kuuluvat tiedekunnan koulutustarjontaan.

Tampereen yliopistossa opetettavan aineen opinnot suorittavilla opetettavat aineet merkitään maisterin tutkintotodistuksen liitteeseen tai erillisiä opintoja suorittavilla erillistodistukseen. Vastaavuustodistusta voivat tarvita esim. erillisiin pedagogisiin opintoihin hakevat tai uusia opetettavia aineita tutkinnon jälkeen suorittaneet.

Vaasan yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voidaan kirjoittaa erillinen vastaavuustodistus. Vastaavuustodistus maksaa 126 euroa. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista. Lasku myönnetystä todistuksesta lähetetään todistuksen mukana. Vastaavuustodistuksen saa noin kahden viikon toimitusajalla (poikkeuksena kesä- ja jouluaika). Vastaavuustodistusta varten tiedekuntaan toimitetaan hakemus, kahden henkilön oikeaksi todistamat kopiot tutkintotodistuksista (HuK+FM) ja virallinen opintorekisteriote. Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 • hakijan nimi ja yhteystiedot.
 • henkilötunnus
 • opetettavat aineet

Hakemukset sekä erillistodistuksista että vastaavuustodistuksista lähetetään sähköpostitse:

 • Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet: opintosihteeri Marita Aro
 • Journalistiikka ja viestintä: opintosihteeri Merita Kallioinen
 • Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media: opintosihteeri Minna Heinonen

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Aro Marita opintosihteeri Marita.Aro@uta.fi PINNI B4051 050 318 6382
Heinonen Minna Study Secretary

- LUO faculty office
- Applications for the master's degree diplomas (IGS, HTI, SDE and CBDA)
Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398
Kallioinen Merita opintosihteeri Merita.Kallioinen@uta.fi PÄÄT E232 050 318 6612

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Vastaavuustodistukset

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajilta vaadittavia, jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta voi antaa vastaavuustodistuksia sellaisten koulussa opetettavien aineiden osalta, jotka kuuluvat tiedekunnan koulutustarjontaan.

Tampereen yliopistossa opetettavan aineen opinnot suorittavilla opetettavat aineet merkitään maisterin tutkintotodistuksen liitteeseen tai erillisiä opintoja suorittavilla erillistodistukseen.

Muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen perusteella kirjoitetaan erillinen vastaavuustodistus. Vastaavuustodistus maksaa 126 euroa. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista. Muissa yliopistoissa suoritettujen perusteella haettavaa vastaavuustodistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella opintosihteeri Helena Siipolta. Vastaavuustodistusta haettaessa on esitettävä alkuperäiset todistukset ja/tai opintosuoritusote muualla suoritetuista opinnoista.