Rikostaustaote

Vuoden 2012 alusta lähtien tuli voimaan laki, jonka mukaan 1.1.2012 jälkeen opintonsa aloittaneiden (= opiskeluoikeuden saaneiden) opiskelijoiden tulee toimittaa nähtäväksi rikostaustaote, mikäli opintoihin kuuluu harjoittelua tai muuta alaikäisten kanssa tapahtuvaa työskentelyä. Edellä olevaan perustuen opiskelijan on esitettävä Oikeusrekisterikeskuksesta tilattava alaikäisten parissa tehtävää harjoittelua koskeva rikostaustaote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Opintoja varten tarvittava ote on opiskelijalle ilmainen ja sen toimitusaika on noin seitsemän työpäivää.

Tietoa rikostaustaotteesta tutkinto-ohjelmittain

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Otteen tarkastamisajoista ilmoitetaan seminaarivihkossa.

Otteen tarkistavat tiedekunnan dekaanin nimeämät opintohallinnon henkilöt. Otetta esitettäessä opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä.Ote annetaan tarkastuksen jälkeen opiskelijalle takaisin ja tieto tarkastuksesta merkitään opintosuoritusrekisteriin. Ote tarkistetaan opintojen aikana tämän yhden kerran. Opiskelijat, joilla on opintorekisterissä merkintä rikostaustaotteen tarkastamisesta voivat jatkaa 5. vuoden syksyn opintoihin.

Mikäli otteesta ilmenee lain tarkoittamia rikoksia, opiskelijan tulee sopia rikostaustaotteen tarkastamisesta yliopiston lakimiehen  kanssa, etunimi.sukunimi@uta.fi.

Otteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkoitusta varten laadittua lomaketta tai sähköistä hakemusta (ei puhelimitse). Tarkemmat ohjeet löytyvät Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

Oikeusrekisterikeskus, PL 157, 13101 Hämeenlinna

Sähköposti: oikeusrekisterikeskus@om.fi

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Kasvatustieteiden yksikön johtajan päätöksen (76/1.3.2013) mukaan rikostaustaote on esitettävä opintojen aikana pääsääntöisesti kaksi kertaa: ennen KK-tutkintoon sisältyvää ensimmäistä harjoittelua ja ennen KM-tutkintoon sisältyvää ensimmäistä harjoittelua.

Tätä ohjetta sovelletaan myös muiden tiedekuntien tutkinto-opiskelijoihin, jotka suorittavat aineenopettajan pedagogisia opintoja Kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Edellä olevaan perustuen opiskelijan on esitettävä Oikeusrekisterikeskukselta tilattava alaikäisten parissa tehtävää harjoittelua koskeva rikostaustaote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikostaustaotteen tilaamista koskevat ohjeet.

Mikäli otteesta ilmenee lain tarkoittamia rikoksia, opiskelijan tulee sopia rekisteriotteen tarkastamisesta yliopiston lakimies Timo Tiaisen kanssa (Päätalo B205, etunimi.sukunimi@uta.fi).

Rikostaustaotteiden esittämisajat ja -paikat löytyvät koulutuskohtaisilta harjoittelusivuilta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmat (logopedia, psykologia, sosiaalityö)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa rikostaustaotteen tilaaminen koskee seuraavien alojen opiskelijoita:
  • psykologian tutkinto-ohjelma
  • sosiaalityön tutkinto-ohjelma (Tampere ja Pori)
  • logopedian tutkinto-ohjelma
  • erilliset psykoterapeuttikoulutukset

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa rikostaustaote esitetään seuraavasti:

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Opiskelija toimittaa laissa tarkoitetun rikostaustaotteen opintojen aikana pääsääntöisesti kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran ote tarkastetaan ennen kandidaatin tutkintoon kuuluvaa opintojaksoa STYA3B Käytännön opetus ja ohjaus. Toisen kerran ote tarkastetaan ennen maisterin tutkintoon kuuluvaa opintojaksoa STYS2B Sosiaalityön harjoittelu.

Psykologian tutkinto-ohjelma

Opiskelija toimittaa laissa tarkoitetun rikostaustaotteen opintojen aikana pääsääntöisesti kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran ote tarkastetaan ennen kandidaatin tutkintoon kuuluvaa opintojaksoa PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön. Toisen kerran ote tarkastetaan ennen maisterin tutkintoon kuuluvaa opintojaksoa PSYS8 Psykologiharjoittelu.

Logopedian tutkinto-ohjelma

Opiskelija toimittaa laissa tarkoitetun rikostaustaotteen opintojen aikana pääsääntöisesti kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran ote tarkastetaan ennen kandidaatin tutkintoon kuuluvaa opintojaksoa LOGP3 Viestintää tukevat keinot asiakas-työntekijä suhteessa. Toisen kerran ote tarkastetaan ennen maisterin tutkintoon kuuluvaa opintojaksoa LOGS7 Klinikkaharjoittelu.

Rikostaustaotteen tilaamista koskevat ohjeet.

Otteen saatuaan opiskelija esittää sen yksikössä jollekin seuraavista henkilöistä:

  • opintopäällikkö Leena Wilkman
  • opintokoordinaattori Johanna Elo
  • opintosihteeri Helena Siipo

Ote tarkistetaan ja annetaan heti takaisin opiskelijalle. Yliopisto ei kerää, tallenna tai kopioi rikostaustaotteen tietoja, vaan ainoastaan tarkistaa otteen.