Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Opintoneuvonnan ja ohjauksen tavoitteena on tukea suunnitelmallista opiskelua ja vahvistaa opiskelijan asiantuntijuutta.

Tärkein opintojen ohjauksen väline on opinto-oppaasta löytyvä opetussuunnitelma. Ohjaus on tarkoitettu kaikille opiskelijaryhmille eli perustutkinto-opiskelijoille, kansainvälisille opiskelijoille, avoimen yliopiston opiskelijoille ja tohtoriopiskelijoille.

Opettaja vastaa opetuksen tavoitteisiin, opiskelukäytäntöihin ja arviointiin liittyvästä ohjauksesta.

Jokaiselle opiskelijalle (pl. lääketieteen opiskelijat) on nimetty HOPS-opettaja, joka tukee henkilökohtaista opintojen suunnittelua.

Tohtoriopiskelijan ohjaajat tukevat tohtoriopiskelijaa opintojen ja väitöskirjan jälkeisen uran suunnittelussa.

Muusta kuin opetukseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta vastaa tiedekunnan opintopalvelut (opintopäälliköt, -koordinaattorit ja -sihteerit). Tiedekunnan opintopalvelut auttavat esimerkiksi seuraavissa asioissa:

Jos sinulle on epäselvää, kuka voisi auttaa, ole yhteydessä oman tutkinto-ohjelmasi opintopalveluihin.

 Yhteiset opintoneuvonta- ja ohjauspalvelut täydentävät tutkinto-ohjelmien ja tiedekuntien opintoneuvontaa ja ohjausta, ja ne sijaitsevat päätalossa.