Harjoittele ulkomailla

Tiedekuntasi käytäntöjen mukaisesti voit tehdä tutkinto-ohjelmaan kuuluvan harjoittelun myös ulkomailla tai voit hyväksyttää ulkomaan harjoittelujaksosi osaksi kansainvälisyyskokonaisuutta. Harjoittelupaikan hyväksyy ja harjoittelun osaksi opintoja hyväksilukee oma tutkinto-ohjelmasi. Kysy lisää tiedekuntasi ja tutkinto-ohjelmasi harjoitteluyhteyshenkilöiltä!

Miksi harjoitteluun ulkomaille?

Ulkomailla suoritettu harjoittelu antaa sinulle uudenlaisia ulottuvuuksia tämän päivän työelämään, jossa kansainvälisillä yhteyksillä ja kansainvälisellä toimintakyvyllä on yhä merkittävämpi rooli. Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskuksen CIMOn tutkimusten mukaan suomalaiset työnantajat arvostavat ulkomailta saatua työkokemusta. Lisäksi monessa työpaikassa edellytetään nykyään vähintään hyvää englannin taitoa. Myös ruotsin kielen taitoa pidetään erittäin tärkeänä. Harvinaisemman kielen osaamisella voit puolestaan profiloitua ja erottua muista hakijoista.

On kuitenkin hyvä muistaa, että ulkomailla työskentely ei ole automaattinen valttikortti, vaan olennaisinta on pystyä osoittamaan, millaista tietoa ja taitoa ulkomailla työskentely on sinulle antanut. CIMOn ja Demos Helsingin tutkimus (2013) tarjoaa keinoja tämän piilotetun osaamisen tunnistamiseen. Tutkimuksesta käy ilmi, että työnantajat arvostavat mm. itsevarmoja, uteliaita, sitkeitä ja luovia työntekijöitä. Nämä taas ovat adjektiiveja, joihin työnantajat yhdistävät myös ulkomailla suoritetun harjoittelun tai opiskelijavaihdon.

Ulkomailla suoritettu harjoittelu edellyttääkin opiskelijalta Suomessa suoritettavaan harjoitteluun verrattuna entistäkin itsenäisempää otetta, omatoimisuutta ja joustavuutta. Työkulttuuri ja -käytännöt voivat poiketa merkittävästi suomalaisesta työkulttuurista. Lisäksi olet mahdollisesti työpaikan ainoa ulkomaalainen henkilö tai ainakin ainoa suomalainen, toisin kuin esimerkiksi opiskelijavaihdossa. Tässä uudessa tilanteessa sinulta vaaditaan avointa mieltä, sopeutumis- ja mukautumiskykyä sekä herkkyyttä havaita kulttuurienvälisiä eroja. Pääset soveltamaan kielitaitoasi monipuolisesti ja opit työelämän vaatimuksien edellyttämää kielenkäyttöä vieraalla kielellä. Työskennellessäsi ulkomailla tarkastelet myös kotimaata ja suomalaista työkulttuuria uudenlaisesta näkökulmasta.

Ulkomailla luoduista kontakteista voi olla arvaamatonta hyötyä myöhemmin urallasi. Esimerkiksi yhdentyneessä Euroopassa työvoima ja palvelut liikkuvat vapaasti, ja samalla Suomen työmarkkinat ovat osa EU:n työmarkkinoita. Harjoittelu toisessa maassa valmentaa sinua mahdolliselle kansainväliselle uralle.

Harjoittelupaikan haku ulkomailta

Kansainvälisen harjoittelupaikan haku edellyttää usein aktiivista otetta kohdemaan tapojen ja käytäntöjen selvittämisessä. Valmistaudu siis jo hyvissä ajoin!

 • Voit ottaa selvää esimerkiksi oman tutkinto-ohjelman tai tiedekunnan kontakteista ja aikaisempien vuosien kokemuksista
 • Osallistu eri toimijoiden järjestämiin tapahtumiin, joissa aikaisempina vuosina ulkomailla harjoitelleet kertovat omista kokemuksistaan. Tapahtumat tarjoavat hyvän tilaisuuden kysellä ja hankkia tietoa.
 • Huomaa, että työnhakukulttuurit ovat eri maissa erilaiset. Kansainvälisessä työnhaussa, kuten harjoittelupaikan haussa, on hyvä ottaa etukäteen selvää kohdemaan hakukäytännöistä. Suomessa parhaillaan opiskelevat ulkomaiset opiskelijat sekä omat aikaisemmat kontaktisi kohdemaasta voivat antaa arvokasta tietoa toimintamalleista.

Tiedonlähteitä ja reittejä harjoitteluun ulkomailla

 • Matkakertomus-tietokannasta löydät aikaisempina vuosina Tampereen yliopistosta harjoitteluvaihtoon lähteneiden kokemuksia. Voit hakea kokemuksia esimerkiksi maittain tai vaihto-ohjelmittain (esim. Oma järjestely/harjoittelu, Erasmus-harjoittelu, CIMOn harjoittelu).
 • Erasmus-harjoitteluohjelman kautta voit suunnata harjoittelemaan Euroopan maihin. Erasmus-harjoittelun voi suorittaa yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
 • Yliopiston matka-apurahaa itsenäisesti hankittuihin harjoittelupaikkoihin voivat hakea kaikki vähintään kolmeksi kuukaudeksi ulkomaille harjoitteluun lähtevät kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat. Tarkista ajoissa mahdollisuutesi matka-apurahan saamiseen.
 • Yliopiston harjoittelutukea voi käyttää ulkomailla harjoitteluun, jos työnantaja on suomalainen. Tarkista aina oman tiedekuntasi tai tutkinto-ohjelmasi harjoitteluyhteyshenkilöltä harjoittelupaikan sopivuus, ennen kuin otat yhteyttä työnantajaan. Harjoitteluyhteyshenkilöiltä saat myös lisätietoa oman tiedekuntasi tukihaun aikatauluista. Tiedekunnan jakamaa harjoittelutukea voi käyttää esimerkiksi harjoittelussa Ulkoasiainministeriön Suomen edustustoissa ulkomailla
 • Lisätietoa kansainvälisestä työnhausta löytyy esimerkiksi ura- ja työelämäpalveluiden Aarresaari-verkoston sivulta.
 • Ulkomailla harjoitellessa tulee ottaa tarkasti selvää esimerkiksi omasta vakuutusturvasta - tutustu myös Ohjeita vaihtoon lähteville -sivuun!
 • Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden sivuilta löydät runsaasti tietoa Opetushallituksen omista harjoitteluohjelmista sekä muista mahdollisuuksista hakeutua harjoitteluun ulkomaille.
 • Harjoittelupaikan voi etsiä myös itsenäisesti avointen työnhakukanavien ja omien verkostojen kautta. Vinkkejä työnhausta Euroopassa saat EURES-palvelusta, joka toimii sekä verkossa että paikallisessa TE-toimistossa