Degree Regulations

Tampereen yliopistossa voi suorittaa

  1. alempia korkeakoulututkintoja eli kandidaatin tutkintoja
  2. ylempiä korkeakoulututkintoja eli maisterin tutkintoja ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoja
  3. tieteellisiä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkintoja

Alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatintutkinnon laajuus on 180 opintopistettä.

Ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterintutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, paitsi psykologian maisterin tutkinto on 150 opintopistettä ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto 360 opintopistettä. Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on yksiportainen.

Tohtorintutkintoon kuuluvista opinnoista ja laajuuksista saa tietoa tohtoriohjelmien opinto-oppaista.

 

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset tiedekunnittain

Faculty of Communication

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, pdf

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet, pdf

Viestintä, media, teatteri, pdf

MDP in Human-Technology Interaction, pdf

Faculty of Communication postgraduate degrees, pdf (will be added later)

Faculty of Education

Kasvatustieteet, pdf

Doctoral Programme in Education and Society, pdf (will be added later)

Faculty of Management

Hallintotieteet, politiikan tutkimus ja kauppatieteet, pdf

Faculty of Management postgraduate degrees, pdf (will be added later)

Faculty of Medicine and Life Sciences                                    

Bioteknologia, bioinformatiikka, pdf

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto, pdf

Faculty of Medicine and Life Sciences postgraduate degrees, pdf (will be added later)

Faculty of Natural Sciences

The old regulations of the School of Information Sciences are still in force at the Faculty of Natural Sciences during the academic year 2017-2018.

Matematiikka, tilastotiede ja tietojenkäsittely, pdf

Faculty of Natural Sciences postgraduate degrees, pdf.

Faculty of Social Sciences

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteet, pdf

Terveystieteiden kandidaatin- ja maisterintutkinto-ohjelmat, pdf

Doctoral Programmes in Philosophy, History, Psychology and Logopaedics, and Social Sciences, pdf 

Doctoral Programmes in Health Sciences, Medicine and the International Doctoral Programme in Epidemiology, pdf

Viestintä- ja kieliopinnot

Viestintä- ja kieliopintoja koskevia käytäntöjä lukuvuosina 2017–2018 ja
2018–2019, pdf