JOO studies

If you are a registered degree student at a Finnish university, you are entitled to apply for minor subject studies at any other Finnish university without paying any fees. This is called the JOO agreement.

The studies should be of a nature which you would not be able to undertake in your home university and which can be included in your degree.

A student wishing to take JOO studies at a host university must make an application to his/her home faculty. The Faculty processes the application, and if the study right is supported, the Faculty forwards the application to the host university. The final decision on granting the study right is made at the host university.

PLEASE NOTE that UTA degree students may apply to take cross-institutional studies at the Tampere University of Technology and the Tampere University of Applied Sciences using a new Tampere3 cross-institutional system. Check first the availability of your desired course units in the new Tampere3 cross-institutional studies tool. If the course units are not available there, you may submit a JOO application.

Criteria used in assessing JOO applications

JOO studies in another university are free of charge to the student. As, however, the host university charges the home university, a number of criteria have been set. Thus the student and the studies must meet the following criteria:

  • Student needs to be registered as an attending student at the home university during the JOO studies. At the time of making the application student may be non-attending as long as the UTA Basic User Account is functioning (BUA is needed in electronic JOO application).
  • New students are normally to make an application for JOO studies only during their second term in Spring. The JOO studies may be started only during the second year, provided that the studies in the major subject are going smoothly.
  • Similar course units as offered by the home university are not accepted. Similar course units as offered by TUT and TAMK in Tampere3 cross-institutional study offering are not accepted.
  • The studies must be suitable so that they can be included in the degree taken at the home university. Often the name of the course unit does not reveal much, so the student must explain why the course unit is suitable.
  • For students studying in a Master's degree programme, the studies taken at the home university and the host university together normally must not exceed 120 ECTS credits
  • Courses from Open University are not eligible
  • The student may not be a degree student at the university where the JOO studies are to be taken.

The right to complete courses in other Finnish universities is always granted for a fixed period. The study right begins when the host university grants you the right to complete the JOO-studies. The study right is valid for the maximum of two (2) academic years.

The flexible study right expires automatically if you graduate from your home university or if you, during the time your study right is valid, get a degree student status in the host university. The new home university may however charge the old home university for studies completed before the student received the degree student status.

Making the application

JOO application is made online using the JOOPAS electronic system for studies in these universities. Students sign in by using their UTA basic user account password. The JOOPAS system assumes that UTA students are using their uta.fi email account.

The JOOPAS system allows you to follow online your JOO application. You will also get email each time either the home university or the host university makes a decision regarding your application. You will need to log into the JOOPAS system to see the decision.

Please note that some fields in the online application form get their information directly from the UTA student register and you cannot change this information manually. Thus, remember to inform UTA via NettiOpsu for example of any changes in your postal address.

Universities not mentioned in the list above are not using the online system and accept applications only in paper form. The application form is to be printed from the JOOPAS system and filled by hand.

Please attach the following to your application:

  • UTA transcript of studies
  • HOPS personal study plan
  • Doctoral students are required to include a statement from their supervisor on the suitability of the studies

With one application form you can apply for studies organized only by one faculty/department at the host university. If you want to apply for a study right in more than one university and/or for several faculties/departments of the university, you must fill in applications accordingly.

Normally, it takes about two weeks for the Faculty to process the application and send it to the host university.

The applications not meeting the criteria described above will not be approved.

Students must always check the deadline by which the application must reach the host university and send the application to the home Faculty for approval in time. The host university, too, needs to process the application and in addition to give the JOO student the necessary information on registration, computer usages etc.

The School sends all approved applications to the host university. The final decision regarding the right to take JOO studies is made by the host university.

If your study right at the host university is given for a period that overlaps two academic years, you must enrol as present at the host university sometime in June-August (the same time as at the home university) so that you can continue your JOO studies there.

To transfer the studies taken to the home university study register from other universities, the student must ask for the original official transcript at the host university's student services office. An official transcript bears the signature of the appropriate university official and the stamp of the university.

For more information, please see:
JOOPAS website

Tiedekuntakohtaisia erityisohjeita

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Joissain kohdeyliopistoissa hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa ja erityisesti luokanopettajien suosimissa taito- ja taideaineissa järjestetään usein pääsykokeet opintojen aloitusta edeltävänä lukukautena. Tutustu siis tarkasti kohdeyliopiston tietoihin ja suunnittele hakuaikataulusi niiden mukaan. Lisätietoja kohdeyliopiston opintoihin liittyvistä asioista voit tarvittaessa kysyä suoraan ko. yliopistosta.

Luonnontieteiden tiedekunta

Hakeminen ja ilmoittautuminen TTY:lle

Tampereen teknillinen yliopisto ottaa JOO-hakemuksia vastaan joustavasti. JOO-hakemus on kuitenkin jätettävä kotiyliopistoon hyvissä ajoin, noin 1 kk ennen kurssin alkamista. TTY:n kursseille haettaessa ei tarvitse täyttää omaa hakulomaketta jokaista oppiainetta/tiedekuntaa varten kuten yleensä JOO-hauissa vaan kaikkia TTY:n oppiaineita ja kursseja voidaan hakea samalla lomakkeella.

Noudata ohjeita, joita TTY antaa myöntäessään opinto-oikeuden. TTY ei postita ilmoittautumisohjeita JOO-opiskelijalle, vaan sinun pitää käydä JOOPAS-palvelun kautta sähköisellä hakulomakkeellasi lukemassa ne. Muista ilmoittautua TTY:n POP-portaalin kautta kaikille kursseille, jotka aiot suorittaa. Ilmoittaudu myös kurssin tenttiin ja peruuta ilmoittautuminen, jos et pääse tenttiin.

Muista myös ilmoittautua TTY:lle läsnäolevaksi opiskelijaksi syys- ja kevätlukukausille (kesällä samoihin aikoihin kuin TaY:kin, mikäli opinto-oikeutesi jatkuu yhdeltä lukuvuodelta kesän yli toiselle. Katso myös TTY:n ohjeet JOO-opiskelijalle. Jos TTY:n päässä opinto-oikeudesta tai TTY:n käytänteistä tulee kysyttävää, ota yhteys TTY:n sivulla mainittuun kontaktiosoitteeseen.

Fysiikan ja kemian opinnot aineenopettajille

TTY:llä suoritettavia kemian ja fysiikan perus- ja aineopintoja haetaan edelleen JOO-menettelyn mukaisesti. Fysiikan ja kemian perus- ja aineopintojen vaatimukset esitellään Luonnontieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa. Kurssien sisällöstä lisätietoja saa TTY:n opinto-oppaista. Hae JOO-opinto-oikeutta fysiikan ja kemian opintoihin niin, että haet oikeutta kokonaisuuteen, esim. kemian perusopintoihin, mutta listaat hakemuksessa myös yksittäiset kurssit, joista opintokokonaisuus koostuu. Näin TTY:n päässä JOO-oikeus on helpompi myöntää kurssi kerrallaan (oikeudet siirretään sikäläiseen POP-järjestelmään).

Suoritusten siirtäminen omaan yliopistoon

TTY:llä ja TAMK:ssa tehdyt kurssit siirtyvät nyt automaattisesti Tampereen yliopistolle. Sen sijaan muissa yliopistoissa tehdyt kurssit eivät automaattisesti siirry Tampereen yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Tällöin kurssin suoritettuaan opiskelijan on itsensä pyydettävä virallisesti oikeaksi todistettu opintosuoritusote, joka toimitetaan tiedekunnan toimistoon.

TTY:llä opiskelevat JOO-opiskelijat voivat kuitenkin lähettää TTY:n POP-portaalista opintosuoritusotteen TaY:n hallintohenkilön sähköpostiin. Kemian ja fysiikan osalta ote tilataan alla olevan henkilön sähköpostiin. Muiden aineiden osalta ote tilataan Kirsi Tuomisen sähköpostiin.

Kaikki fysiikan ja kemian opintoja koskevat kokonaismerkintäpyynnöt lähetetään keskitetysti TaY:n matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opintokoordinaattori Ville-Matti Erkintalolle osoitteeseen mtt-studies@uta.fi. Jos sisällytät esim. fysiikan perusopinnot kandidaatintutkintoon ja aineopinnot myöhemmin maisterintutkintoon, pyydä ensin perusopintojen kokonaismerkintä ja myöhemmin pelkkien aineopintojen ja opetettavan aineen kokonaismerkintä.

Lisätietoja JOO-asioista luonnontieteiden tiedekunnassa antaa Kirsi Tuominen-Hautala.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opetus toteutetaan integroituna opetuksena, jolloin opinnot muodostuvat perus-, aine- ja syventäviä opintoja sisältävistä integroiduista, vuosikursseittain etenevistä jaksoista.  Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat suorittaa korkeintaan kaksi opintojaksoa, joita ei voi opiskella opiskelijan kotiyliopistossa, mutta jotka on kuitenkin tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan pääaineen tutkintoa.

Henkilö, jolla on perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoon liitettäviä lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opintoja ns. vierailevana eli JOO-opiskelijana. Opinto-oikeus voidaan myöntää ainoastaan lääketieteen koulutusohjelman 3,5 ensimmäisen vuoden jakso-opintoihin, jos hakijan oma yliopisto sitä puoltaa. Sivuaine- tai joo–opiskelija voi osallistua jaksoissa tutoristuntoihin ja luennoille, mutta ei harjoitustöihin, vuorovaikutus- tai kliinisten taitojen opetukseen, koska näissä opinnoissa käsitellään potilasasioita. Opinnoista saatava opintopistemäärää on pienempi kuin jaksolle on opinto-oppaassa määritelty.