Ohjaustahot opintopalveluissa

Tiedekunnan opintopalveluilta saat opinto-oikeuksiin, tutkintoihin ja niiden rakenteeseen painottuvaa neuvontaa. Tiedekunnan opintopalveluissa hoidetaan myös opintosuoritusten rekisteröinnit ja valmistellaan esimerkiksi tutkintotodistukset.

Johtamiskorkeakoulu

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ranta Marika Study guidance in the field of business studies Marika.Ranta@uta.fi PINNI A2035 050 318 7384

Kasvatustieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ikkala-Toiviainen Liisa Opintokoordinaattori

- varhaiskasvatus (varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot ja valinnaiset opinnot): neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- puhekasvatus ja vokologia: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- elinikäinen oppiminen ja kasvatus: KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- opiskelijavalintaprosessin koordinointi
- ohjausvastaava opintopalveluiden osalta, tuutoriyhteistyö
Liisa.Ikkala-Toiviainen@uta.fi VIRTA 252 040 190 1476
Korhonen Marjo Head of Study Affairs

- perustutkintojen (KK, KM) opintoja koskevien päätösten valmistelu- ja esittelytehtävät
- opintoja koskevien määräysten soveltaminen
- opiskelijoiden oikeusturva-asiat
- opiskelijavalinnat
- JOO-opinto-oikeudet
- TE-lomakkeet
- lähiesimiestehtävät EDUn opintopalveluissa
Marjo.Korhonen@uta.fi PINNI A2037 050 437 7352
Salo Paula Study Coordinator

- kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot, ml. pro gradu-tutkielmat: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, gradu-seminaariryhmiin valinnat, tutkielmien tarkastusprosessi
- aikama-koulutus: neuvonta ja ohjaus
- uusien opintopalvelutietojärjestelmien käyttöönoton koordinointi
Paula.K.Salo@uta.fi VIRTA 249 050 318 7317
Söderkultalahti Seija study secretary

- aineenopettajan pedagogiset opinnot: opintosuoritusrekisterimerkinnät, kokonaismerkinnät
- tohtoriohjelma: opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
- opiskelijavalintaprosessin avustavat toimet
Seija.Soderkultalahti@uta.fi VIRTA 244 050 343 5742

Luonnontieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Erkintalo Ville-Matti opintokoordinaattori

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
-matematiikan ja tilastotieteen opintoasiat
-opintojen korvaavuudet
-kokonaismerkinnät
-opetussuunnittelu ja opetusohjelma
-tuntiopetus
-omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Luonnontieteiden tiedekunta:
-uudet opiskelijat ja orientoivat opinnot
Ville-Matti.Erkintalo@uta.fi PÄÄT C105a 050 318 6386
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669
Heinonen Minna opintosihteeri

- LUO-tiedekunnan toimisto
- yleinen opintoneuvonta
- kandidaatin- ja maisterintutkintojen todistukset ja erillisopintojen todistukset (MTT, TIE ja ITI)
- opiskelijavalintaan liittyvät käytännön tehtävät (MTT ja TIE)
Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398
Laaksonen Sirkka opintosihteeri

- suoritusrekisteri, tutkielmat (MTT)
- tenttiasiat (MTT ja TIE)
Sirkka.Laaksonen@uta.fi PINNI B1059 050 318 6626
Yli-Salomäki Sanna opintosihteeri

- opinnäyteasiat, kypsyysnäytteet (TIE, ITI)
- opintorekisteri (TIE, ITI)
- yleiset tentit (TIE, MTT)
Sanna.Yli-Salomaki@uta.fi LINNA 4072 050 437 7586
Tuominen Kirsi kansainvälisten asioiden koordinaattori

Luonnontieteiden tiedekunta:
- JOO-opiskeluasiat
- lähtevät Erasmus-opiskelijat
- saapuvat ulkomaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä englanninkieliset maisteriohjelmat (CBDA, SDE)
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688
Laatikainen Elisa Opintosihteeri

Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
- lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
- tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
-tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
Elisa.Laatikainen@uta.fi PÄÄT C106 050 318 6823
Koskinen Taru opintopäällikkö

Luonnontieteiden tiedekunta:
- tutkintohallintoasiat, esittely- ja suunnittelutehtävät
- perus- ja jatkotutkintojen opiskelijavalinnat
- opintojen hyväksilukuasiat
- jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyvät asiat
- LUO-opintopalveluiden lähiesimiestehtävät
Muut asiantuntijatehtävät
Taru.Koskinen@uta.fi PINNI B1051 040 190 1219


Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma


Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma


Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opintohallintohenkilökunta Työtilat ovat monitilaympäristössä, joten opetuskoordinaattoreiden kiireelliset tapaamiset sovitaan puhelimitse, muutoin sähköpostilla

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijät

Iho- ja sukupuolitautiopin kliininen opetus

   Sanna Sällinen TAYS iho s-posti: sanna.sallinen(at)pshp.fi

Kirurgian kliininen opetus

   Taina Ahlgrén, ELV, TAYS H-siipi 2.krs, puh. (03) 3116 7565
   s-posti: taina.ahlgren(at)pshp.fi

Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin kliininen opetus

   Merja Rumpunen, sh, TAYS PKO, puh. (03) 311 65998
   s-posti: merja.rumpunen(at)pshp.fi

Lastentautiopin kliininen opetus

   Paula Heikkilä, sh AMK, TtM, Arvo D520, puh. 050 - 5695 575
   s-posti: paula.heikkila(at)uta.fi

Neurologian kliininen opetus

   Satu Ylä-Mononen, TtM, sh TAYS M-rak. 1.krs, puh. 03 3116 6077
   s-posti: satu.yla-mononen(at)uta.fi

Psykiatrian alan kliininen opetus

   Leena Heinonen,TtM, Arvo B235, puh. 046-923 7211
   s-posti: leena.heinonen(at)uta.fi

Silmätautiopin kliininen opetus

   Jaana Niinimäki, esh, Tays silmäkeskus, puh. (03) 3116 4957
   s-posti: jaana.niinimaki(at)pshp.fi

Sisätautiopin ja keuhkosairausopin kliininen opetus

   Minna Talvitie, Arvo B225, puh. (03) 3116 7754, GSM 050 529 8110
   s-posti: minna.talvitie(at)uta.fi

Synnytys- ja naistentautiopin kliininen opetus

   Kristiina Kujanpää, TtM, kätilö, Tays M-rak. h. 310, puh. 040-190 4063
   s-posti: kristiina.kujanpaa(at)uta.fi

Hajautettu opetus Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla

   Pauliina Suomela, ESH, HTM, puh. (06) 415 5220 ja 044-415 5220
   s-posti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi

 

 

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmavastaavat sekä opintoneuvonta ja ohjaus
Tutkinto-ohjelman ohjaussuunnitelma, pdf(päivitetty 9.9.2015)

Viestintätieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Heinonen Minna Study Secretary

- LUO faculty office
- Applications for the master's degree diplomas (IGS, HTI, SDE and CBDA)
Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398
Yli-Salomäki Sanna Study Secretary

- study register (TIE, ITI)
- theses, maturity exams (TIE, ITI)
- general exams (TIE, MTT)
Sanna.Yli-Salomaki@uta.fi LINNA 4072 050 437 7586
Tuominen Kirsi Coordinator of International Education

COMS and LUO Faculties:
- incoming international degree and exchange students
- outgoing Erasmus students
- Master's degree programmes given in English (Computational Big Data Analytics, Software Development)
- international enquiries regarding Doctoral studies
- JOO studies
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688

Journalistiikka ja viestintä

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

Teatterityö

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rikala Heli Study Coordinator

Study affairs administration in the degree programme of Computer Sciences (incl. MDP in HTI, SDE and CBDA)
- teaching schedule
- final grade (HTI, SDE) for Degree Certificate
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669

Master's Degree Programme in Media Education & Master's Degree Programme in Cultural Studies

Master's Degree Programme in Internet and Game Studies

 
 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Filosofian tutkinto-ohjelma

Historian tutkinto-ohjelma

Logopedian tutkinto-ohjelma

Psykologian tutkinto-ohjelma

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Tampere


Pori

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Tampere


Pori

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Kielikeskus

                                                                                          

Yhteisten ohjauspalvelujen yhteystiedot

Avoimen yliopiston yhteystiedot

Tutkijakoulun henkilökunta

Kv-henkilökunnan yhteystiedot