Forms

Tällä sivulla on Tampereen yliopiston opiskelijoille tarkoitetut, opiskeluun liittyvät lomakkeet.

Kirjaston käyttöön liittyvät lomakkeet ovat kirjaston sivuilla.

Tietohallinnon lomakkeet, kuten käyttöoikeuslomakkeet, ovat it-helpdeskin sivuilla.

Opintotukea haetaan Kelan sähköisessä palvelussa, Kelan sivuilla on saatavilla opintotukeen liittyvät lomakkeet.

Opiskelijavalinta?

Opiskelijakortti

Opintojen suunnittelu ja HOPS

jnkjn

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

lomakkeet

Hyväksilukeminen

Viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukeminen

Kansainvälistyminen

apurahamaksatuslomakkeet

Kokonaismerkinnät

Harjoittelu?

 

Opinnäytteet

ohjaussopimuslomakkeet jne.
Tutkimusaineiston pyytäminen opinnäytetyötä varten: tietojenluovutushakemus Opsusta ja Valtsusta

Opiskeluoikeus

Hakemus lisäajasta+kaksi liitettä
Opiskeluoikeuden muutoshakemus+liite
OPiskleuoikeudesta luopuminen
Opiskeluoikeuden palauttaminen

Tutkintotodistukset

Muut lomakkeet  

Wentin tulosten verkossa näkymisen kieltämisen/sallimisen  lomake