Viestintätieteiden tiedekunnassa tenttiminen

Viestintätieteiden tiedekunnassa voi yleisinä tenttipäivinä suorittaa opetussuunnitelman mukaisia kirjatenttejä ja kypsyysnäytteitä. Myös sähköisessä tenttipalvelussa on tarjolla joitakin tiedekunnan tenttejä. Opettajat vastaavat kurssiensa kertauskuulusteluista.

Yleiset tenttipäivät löytyvät opetusohjelmasta.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

The independent study exams listed below are generally available as electronic exams. For more information about what electronic exams are and how exactly do they work check the university's electronic exam system.

Book exams, essays and other independent study alternatives in English BA studies

Book exams, essays and other independent study alternatives in English Language and Literature MA studies

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Kirjatentit ja kypsyysnäytteet suoritetaan sähköisessä tenttipalvelussa. Tiedot tentittävästä kirjallisuudesta ja vastuuopettajista löydät kirjallisuusjaksojen kurssisivuilta (linkit opinto-oppaassa).

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Kirjallisuustentit ja kypsyysnäytteet suoritetaan sähköisessä tenttipalvelussa. Luentokurssien tentit suoritetaan luennon yhteydessä järjestettävällä tenttikerralla.

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Suuri osa opinnoista voidaan suorittaa tenttimällä. Joidenkin opintojaksojen kohdalla se on jopa ainoa suoritustapa. Omaa opiskelusuunnitelmaa laatiessa kannattaa varata tarpeeksi aikaa myös tentteihin valmistautumiseen. Ohjeita tentteihin lukemiseen ja tenttivastauksiin löydät Opiskelukäytännöt-sivulta.

Kirjallisuus tulee pääsääntöisesti tenttiä 5 op:n kokonaisuuksina. Mikäli jaksoon kuuluu osasuorituksia, ja opiskelija suorittaa toisen osan lähiopetuksena ja toisen kirjatenttinä, kannattaa kirjatentti tehdä saman lukukauden aikana kuin lähiopetuksella suoritettava osa.

Huomaa, että jos osallistut jakson opetukseen, luentojen yhteydessä tentittävä oheiskirjallisuus voi poiketa tällä sivulla olevista kirjalistoista. Nämä kirjalistat koskevat kirjatenttiä, jossa suoritetaan koko opintojakso.

Suosittelemme käyttämään kirjalistoja apuna muulloinkin, kuin jaksoja itsenäisesti suoritettaessa. Ne soveltuvat hyvin mm. tutkielmien lähdekirjallisuuden etsimiseen.

Kirjalistoilla mainittu, tiettyyn opintojaksoon kuuluva kirjallisuus tentitään kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät ovat opetusohjelmassa. Yleisenä tenttipäivänä pidettävään tenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa (avoimen yliopiston opiskelijat NettiRekassa). Osa tenteistä on myös tarjolla sähköisinä tentteinä (merkitty tässä listassa erikseen). Sähköisen tentin kirjavalikoima voi olla suppeampi.

Opintojaksojen vastuuhenkilöt löytyvät opetusohjelmasta.

Tentittävä kirjallisuus

Perusopinnot

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op

Sähköisenä tenttinä.

Aristoteles: Runousoppi (1997;  Teokset IX, suom. Paavo Hohti, sivut 157-191, 234–257) tai Aristoteleen Runousoppi. Opas aloittelijoille ja edistyneille (2012; sivut 176-235)

Alanko & Käkelä-Puumala (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä (2001; sivut 11–183)

Kantokorpi, Lyytikäinen & Viikari (toim.): Runousopin perusteet (1990; Viikarin osuus ”Lyriikan runousoppia”)

Mäkikalli & Steinby (toim.): Johdatus kirjallisuusanalyysiin (2013, osat III lyriikka ja IV draama)

Rimmon-Kenan: Kertomuksen poetiikka (1983/1991)

Lehtimäki, Markku. Fiktiivisen kertomuksen analyysi ja tulkinta: klassisen ja jälkiklassisen narratologian arviointia. Teoksessa Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Toim. Samuli Hägg, Markku Lehtimäki & Liisa Steinby. Helsinki: SKS 2009, 28–49.

Mäkelä, Maria. Välttämättömyyden kehä ja muita kerrotun mielen oireita. Teoksessa Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Toim. Samuli Hägg, Markku Lehtimäki & Liisa Steinby. Helsinki: SKS 2009, 111–139.

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op

Sähköisenä tenttinä.

Eagleton: Kirjallisuusteoria (2., uudistettu painos 1997)

Ruohonen, Sevänen & Turunen (toim.): Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa (2011, sivut 1–362)

Lehtonen: Merkitysten maailma (1996)

Niemi: Kirjallisuus instituutiona (1991)

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan 5 op

Laitinen: Suomen kirjallisuuden historia (1997, 4. painos)

JA

Romaani ja novelli, valitaan 6 seuraavista:

Kivi: Seitsemän veljestä (1870)
Järnefelt: Maaemon lapsia (1905)
L. Onerva: Mirdja (1908)
Lehtonen: Putkinotko (1919-20)
Kallas: Sudenmorsian (1928)
Sillanpää: Ihmiset suviyössä (1934)
Hämäläinen: Säädyllinen murhenäytelmä (1941)
Linna: Tuntematon sotilas (1954)
Haanpää: Noitaympyrä (1956)
Hyry: Maantieltä hän lähti (1958)
Salama: Juhannustanssit (1964)        
Vartio: Hänen olivat linnut (postuumina 1967)
Kihlman: Dyre prins (1975; Kallis prinssi)
Kauranen: Sonja O. kävi täällä (1981)
Krohn: Tainaron (1985)
Pulkkinen: Romaanihenkilön kuolema (1985)
Liksom: Unohdettu vartti (1986)

JA

Lyriikka, draama ja muu kirjallisuus, valitaan 6 seuraavista:

Lönnrot: Kalevala (1849)
Runeberg: Fänrik Ståls sägner (1860; Vänrikki Stoolin tarinat)
Kivi: Kanervala (1866)
Canth: Työmiehen vaimo (1885)
Leino: Helkavirsiä I (1903)
Södergran: Dikter (1916)
Jotuni: Kultainen vasikka (1918)
Hellaakoski: Jääpeili (1928)
Paavolainen: Nykyaikaa etsimässä (1929)
Kailas: Uni ja kuolema (1931)
Wuolijoki: Juurakon Hulda (1937)
Viita: Betonimylläri (1947)
Rekola: Vedessä palaa (1954)
Manner: Tämä matka (1956)
Saarikoski: Mitä tapahtuu todella? (1962)
Haavikko: Agricola ja kettu (1968)
Paasilinna: Yksinäisyys ja uhma (1984)
Carpelan: År som löv (1989, Vuodet kuin lehdet)

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan 5 op

(HUOM. Tämä lista pätee, jos suoritat koko jakson itsenäisesti. Mikäli olet luentokurssilla, saat oheiskirjallisuuslistan luennoilla. Luennon oheiskirjallisuus tehdään sähköisenä tenttinä, koko jakso tentitään yksikön yleisinä tenttipäivinä.)

Kirjatentin kirjallisuus:

Vartiainen: Länsimaisen kirjallisuuden historia (2009, sivut 197–856)

TAI

Vartiainen:

Renessanssin osuus teoksesta Antiikki, keskiaika ja renessanssi länsimaisen kirjallisuuden historiassa (2010)
Barokki, klassismi, valistus ja romantiikka länsimaisen kirjallisuuden historiassa (2010)
Realismi länsimaisen kirjallisuuden historiassa (2010)
Modernismi länsimaisen kirjallisuuden historiassa (2010)

JA

Romaani ja novelli

Valitaan kuusi seuraavista, kaksi jokaisesta kohdasta:

1600–1700-luvut: Defoe: Robinson Crusoe (1719; suom. Lindholm); Diderot: Jaakko Fatalisti ja hänen isäntänsä (1773); Fielding: Tom Jones (1749 ); Goethe: Nuoren Wertherin kärsimykset (1774); Laclos: Vaarallisia suhteita (1782); La Fayette: Clèvesin ruhtinatar (1678); Swift: Gulliverin retket (1726); Voltaire: Candide (1759).

1800-luku: Austen: Ylpeys ja ennakkoluulo (1813); Balzac: Ukko Goriot (1935); Brontë: Kotiopettajattaren romaani (1847); Dickens: Kolea talo (1852–53); Dostojevski: Rikos ja rangaistus (1866); Flaubert: Rouva Bovary (1857); Gogol: Pietarilaisnovelleja (1835–42); James: Ruuvikierre (1898); Maupassant: Valitut novellit (kokoelma); Poe: Kootut kertomukset (suom. 2006); Tšehov: Valitut novellit 1–2 (kokoelma); Tolstoi: Anna Karenina (1875–77).

1900-luku: Borges: Haarautuvien polkujen puutarha (1969); Bulgakov: Saatana saapuu Moskovaan (1967); Calvino: Koko kosmokomiikka (1965/2008); Camus: Sivullinen (1942); Coetzee: Häpeäpaalu (1999); Conrad: Pimeyden sydän (1902); Faulkner: Ääni ja vimma (1929); García Marquez: Sadan vuoden yksinäisyys (1967); Hemingway: Ensimmäiset 49 kertomusta (1938); Joyce: Dublinilaisia (1914); Kafka: Nälkätaiteilija (kokoelma); Mann: Kuolema Venetsiassa (kokoelma); Morrison: Minun kansani, minun rakkaani (1987); Nabokov: Lolita (1955); Proust: Kadonnutta aikaa etsimässä 1: Swannin tie, Combray (1913–27); Roy: Joutavuuksien jumala (1997); Salinger: Sieppari ruispellossa (1951); Woolf: Mrs Dalloway (1925).

JA

Lyriikka, draama ja muu kirjallisuus

Valitaan kuusi seuraavista, kaksi jokaisesta kohdasta:

1400–1700-luvut: Blake: Taivaan ja helvetin avioliitto (1790–93); Boswell: Tohtori Johnsonin elämä (1791); Bunyan: Kristityn vaellus, osa I (1678); Erasmus: Tyhmyyden ylistys (1509); Marlowe: Edward II (1592); Molière: Saituri (1668); More: Utopia (1516); Schiller: Rosvot (1781); Shakespeare: Sonetit (1593–1609; suom. Tynni) tai Nautintojen ajan aarre (suom. Simonsuuri); Shakespeare: Hamlet (1600–01); Swift: Irlantilaisia pamfletteja (kokoelma); Tasso: Vapautettu Jerusalem (1581); Villon: Testamentti (1456, 1461).

1800-luku: Baudelaire: Pahan kukat (1857; suom. Nylén); Byron: Don Juan (1819–24); Dickinson: Golgatan kuningatar (kokoelma); Goethe: Runotarten lemmikki (kokoelma); Goethe: Faust I (1808); Ibsen: Nukkekoti (1879); Rimbaud: Kausi helvetissä (1873); Strindberg: Neiti Julie (1888); Thoreau: Elämää metsässä (1854; suom. Immonen); Tšehov: Vanja-eno (1899); Whitman: Valitut runot (suom. 2007); Wordsworth: Runoja (kokoelma).

1900-luku: Ahmatova: Runoja (kokoelma); Beckett: Huomenna hän tulee (1952); Brecht: Setsuanin hyvä ihminen (1938–39); Celan: Niin kuin kivelle puhutaan (kokoelma); Duras: Tuska (1985); Eliot: Autio maa (kokoelma); Hughes: Syntymäpäiväkirjeitä (1998); Mailer: Yön armeijat (1968); Majakovski: Pilvi housuissa (kokoelma); Nabokov: Puhu, muisti (1966); Neruda: Andien mainingit (kokoelma); Pasternak: Sisareni, elämä (kokoelma); Pessoa: En minä aina ole sama (kokoelma); Plath: Ariel (1965); Rilke: Duinon elegiat (1923); Spiegelman: Maus I–II (1973–1991);  Stevens: Tämän ilmaston runot (kokoelma); Szymborska: Ihmisiä sillalla, runoja vuosilta 1957–1996 (kokoelma);  Tranströmer: Kootut runot 1934–2000 (2001); Woolf: Oma huone (1929); Yeats: Runoja (kokoelma).

KIRP5 Tekstianalyysi, harjoitukset 3 op korvaava kirjallisuus

Kirjallisuudella voi korvata osasuorituksen "Harjoitukset" 3 op. Luennot-osasuoritusta (2 op) ei voi korvata kirjallisuudella.

Valitaan 6 artikkelia seuraavista, 2 kustakin ryhmästä. Artikkelit, joihin ei ole suoraa linkkiä, löytyvät yliopiston kirjaston kautta. Artikkelit ovat myös saatavissa jakson vastuuhenkilöltä.

Runoanalyysi

Byckling, Anna. Törkyä vai terävää ironiaa? Eminem räppää tulkinnan rajamailla. Teoksessa Ääniä äänien takaa. Tulkintoja rock-lyriikasta. Toim. Toni Lahtinen & Markku Lehtimäki. Tampere: Tampere University Press 2006, 123–145.

Kainulainen, Siru. Liikettä tahdissa. Nykyrunon vaikuttava rytmitoiminta. Avain 2013:1, 55–70. LINKKI: http://pro.tsv.fi/skts/Avain2013_1_sisalto.pdf

Lummaa, Karoliina. Risto Rasan surulliset linnut. Ekokriittisen tulkinnan mahdollisuuksia. Teoksessa Äänekäs kevät. Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus. Toim. Toni Lahtinen & Markku Lehtimäki. Helsinki: SKS 2008, 50–73.

Nummi, Jyrki. Intiimi vai poliittinen isänmaa? J. L. Runebergin ”Maamme”, Aleksis Kiven ”Suomenmaa” ja tekstienväliset yhteydet. Avain 2007:1, 5–31.
LINKKI: http://pro.tsv.fi/skts/24638Avain107_sisalto.pdf

Seutu, Katja. Puheenomaisen runon rakenteesta. Avain 2006:2, 21–36.

Turunen, Mikko. Semanttinen yhteisalue kielikuvien analyysin apuna. Avain 2011:1, 24–37.

Kertomuksen analyysi

Hatavara, Mari. ”Vanhan piian” kertomus ja kokemus: Kielen ja näkökulmien kirjallinen leikki Minna Canthin novellissa. Joutsen/ Svanen 2014. LINKKI http://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsen-svanen-2014/

2 lyhyen artikkelin ryhmä (vastaavat yhdessä yhtä):
Lehtimäki, Markku. ”Sofistikoitunut kertomus ja lukemisen etiikka.” Avain 2/2010, 40–49.
LINKKI: http://pro.tsv.fi/skts/Avain2_10sisalto.pdf
Korhonen, Kuisma.  Mistä puhdistus kertoo? Teoksessa Kuisma Korhonen, Lukijoiden yhteisö. Ystävyydestä, kansanmurhista, itkevistä kivistä. Helsinki: Avain 2011, 35–50.

Lyytikäinen, Pirjo. Palimpsestit ja kynnystekstit. Tekstien välisiä suhteita Gérard Genetten mukaan ja Ahon Papin rouvan intertekstuaalisuus. Teoksessa Intertekstuaalisuus. Suuntia ja sovelluksia. Toim. Auli Viikari. Helsinki: SKS 1991, 145–179.

Miettinen, Rauno. Hullujen naisten kanssa ullakolla. Kertojan luotettavuus ja tulkinta Charlotte Perkins Gilmanin novellissa The Yellow Wallpaper. Teoksessa Kertomus ja mieli. Uusia (ja vanhoja) näkökulmia tajunnan esittämiseen kertomakirjallisuudessa. Toim. Maria Mäkelä ja Pekka Tammi. Tampereen yliopiston taideaineiden laitoksen julkaisuja 8. Tampere: Tampereen yliopisto 2005, 101–123.

Roine, Hanna-Riikka. Mahdollistavat maailmat. Näkökulmia China Miévillen Embassytown-romaanin outouteen. Avain 4/2012, 21–36. LINKKI: http://pro.tsv.fi/skts/Avain4_12_sisalto.pdf

Tammi, Pekka. Kerronnallisista paradokseista ja itsensä tiedostavista fiktioista. Esimerkkinä Vladimir Nabokovin ”Merkkejä ja symboleja”. Teoksessa Taiteen monta tasoa. Tutkielmia estetiikan, kirjallisuus- ja teatteritieteen aloilta. Toim. Keijo Kettunen. Helsinki: SKS 1984, 121–137.

Intermediaalinen ja kulttuurintutkimuksellinen analyysi

Herkman, Juha. Artikulaatio ja sarjakuva. Teoksessa Juha Herkman, Sarjakuvan kieli ja mieli. Tampere: Vastapaino 1997, 201–242, 248–250.

Hägg, Samuli. Narratologisten käsitteiden soveltaminen kulttuurintutkimuksessa. Teoksessa Vaeltavat metodit. Toim. Jyrki Pöysä, Helmi Järviluoma & Sinikka Vakimo. Joensuu: Suomen kansantietouden tutkijain seura 2010, 117–137.

Kurikka, Kaisa. Elokuvat romaanien välissä: Mitä tapahtuu Baby Janelle? Lähikuva 3/2011, 26–40.

Lehtonen, Mikko. Me muissa. Babar unenamme. Teoksessa Me ja muut. Kulttuuri, identiteetti, toiseus. Toim. Marjo Kylmänen. Tampere: Vastapaino 1994, 95–112.

Mäkelä, Maria. Medialukija romaanin opissa. Tapaus Clinton–Lewinsky ja kirjallisesti välittynyt kokemuksellisuus. Teoksessa Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset. Jälkiklassisen narratologian suuntia. Toim. Mari Hatavara, Markku Lehtimäki & Pekka Tammi. Helsinki: Gaudeamus 2010, 187–219.

Laakso, Maria. Huumorin ja ironian paikantuminen kuvan ja sanan välisiin jännitteisiin suhteisiin Kari Hotakaisen ja Priit Pärnin lastenkirjoissa. Teoksessa Word and Image: Theoretical and Methodological Approaches. Toim. Höglund Mikko et al. Tampere: University of Tampere 2014, 87-106. LINKKI https://tampub.uta.fi/handle/10024/96473. 

Romu Leena. Tämännäköisiä naisia ja ironisia ääniä - kerronnan jännitteet Kati Kovácsin sarjakuvissa Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? Teoksessa Word and Image: Theoretical and Methodological Approaches. Toim. Höglund Mikko et al. Tampere: University of Tampere 2014, 127-147. LINKKI https://tampub.uta.fi/handle/10024/96473.

Aineopinnot

A1 Kirjallisuuden teoria 5 op

Kirjallisuuden teorian suuntia 2 op

Yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä.

Harland: Literary Theory from Plato to Barthes

JA

Why Study Literature? toim. Iversen, Nielsen & Alber osat I ja II (2011; s. 1–173)

Kirjallisuustieteen klassikoita 3 op

Valitaan yksi seuraavista:

Bahtin: Dostojevskin poetiikan ongelmia (1963/1991)
Barthes: S/Z (1970/1974)
Booth: The Rhetoric of Fiction (1961)
De Man: Blindness and Insight (1971)
Frye: The Anatomy of Criticism (1957)
Jakobson: Language in Literature (1987; luvut 1–9, 11 ja 16–19)
Pesonen & Suni (toim.): Venäläinen formalismi (2001)
Uspenski: Poetics of Composition (1970)
Wellek & Warren: Kirjallisuus ja sen teoria (1949/1969)

JA

yksi seuraavista:

Fetterley: The Resisting Reader (1978)
Fish: Is There a Text in This Class? (1980)
Gilbert & Gubar: The Madwoman in the Attic (1979)
Hirsch: Validity in Interpretation (1967)
Iser: The Implied Reader (1972/1974)
Lukács: The Historical Novel (1936–37/1962)
Ricoeur: Tulkinnan teoria (1976/2000)
Said: Orientalismi (1978/2011)
Watt: The Rise of the Novel (1957)

Jakson voi suorittaa myös sähköisenä tenttinä. Tällöin tentittävät teokset ovat

- Bahtin: Dostojevskin poetiikan ongelmia
- Said: Orientalismi

A2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät 5 op

Menetelmät ja käsitteet 3 op

Sähköisenä tenttinä. Huom. tutkinto-ohjelman omat opiskelijat eivät voi suorittaa tätä osasuoritusta kirjantentillä.

Koskela & Rojola: Lukijan ABC-kirja (1997)

JA

Bennett & Royle: An Introduction to Literature, Criticism and Theory (2004)

Menetelmät ja sovellukset 2 op

Valitse kolme suuntautumisvaihtoehtoa ja lue kaksi artikkelia kustakin. Artikkelit, joihin ei ole suoraa linkkiä, löytyvät yliopiston kirjaston kautta. Artikkelit ovat myös saatavissa jakson vastuuhenkilöltä (ole yhteydessä sähköpostitse tai käy vastaanotolla, vastuuhenkilö Teemu Ikonen, teemu.ikonen@uta.fi)

Kulttuurinen ja yhteiskunnallinen tekstintutkimus

Ojajärvi, Jussi. Benson & Hedges –sytyttimellä. Kulutustavaroiden ja tavaramerkkikerronnan ulottuvuuksia vuosituhannen vaihteen suomalaisessa romaanissa. Avain 2012:2, 52–75.

Sassi, Ville. Tematiikkaa ajan tarpeisiin. Kirjallisuuskeskustelu loi 1980-luvun pahan tematiikan reaktioksi arvomurrokseen. Avain 2012:1, 19–33.

Sevänen, Erkki & Turunen, Risto. ”Culture into Literary Studies.” Kulttuurin käsite ja kirjallisuudentutkimuksen metodologia. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 48 (1994), 14–31.

Tuukkanen, Anna. Pukinjalalla koreasti. Yhteiskunta-asemien tuottaminen Hilja Valtosen romaanissa Nuoren opettajattaren varaventtiili. Avain 2009:3–4, 60–73.
LINKKI: http://pro.tsv.fi/skts/Avain3_4_09sisalto_PDF_lopullinen.pdf

Kirjallisuussosiologia

Hypén, Tarja-Liisa. Julkkiskirjailijan ja bestselleristin brändi: Jari Tervon tapaus. Avain 2012: 2 [sivut].

Peltonen, Milla. Hävytön rahvas vs. loukattu sivistyneistö? Luokkaselkkaus Hannu Salaman Juhannustansseissa ja sen nostattamassa kohussa. Kulttuurintutkimus 27:3 (2010),  15–28.

Sevänen, Erkki. Sosiologinen taiteentutkimus. Teoksessa Suomalainen estetiikka 1990-luvulla. Toim. Oiva Kuisma. Helsinki: SKS 2002, 359–415.

Turunen, Risto. Kirjatuotanto ja kulttuurinen murros. Teoksessa Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit. Toim. Maarit Grahn & Maunu Häyrynen. Helsinki: SKS 2009, 82–104.

Feminismi ja gendertutkimus

Grönstrand, Heidi. Murgrönan – kärsimyksen kuvaus vai selviytymistarina? Teoksessa Lähikuvassa nainen. Toim. Päivi Lappalainen, Heidi Grönstrand ja Kati Launis. Helsinki: SKS 2001, 23–42.

Kekki, Lasse. ”Joutavat triumfit, naamiaiset, irstaat näytökset.” Sodomian performatiivinen rakentuminen Christopher Marlowen tragediassa Edward II. Teoksessa Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Toim. Lasse Kekki & Kaisa Ilmonen. Helsinki: Like 2004, 68–92.

Lappalainen, Päivi. Häpeä, ruumis ja väkivalta Sofi Oksasen Puhdistuksessa. Teoksessa Häpeä vähän. Kriittisiä tutkimuksia häpeästä. Toim. Viola Parente-Čapková ja Siru Kainulainen. Turku: Utukirjat 2011, 259–281.

Rojola, Lea. Sukupuolieron lukeminen. Feministinen kirjallisuudentutkimus. Teoksessa Marianne Liljeström (toim.), Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino 2004, 25–43.

Narratologia

Hatavara, Mari. Mahdollinen ja mahdoton kerronta historiallisessa romaanissa. Teoksessa Hatavara, Lehtimäki & Tammi (toim.) Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset. Jälkiklassisen narratologian suuntia. Helsinki: Gaudeamus 2010, 158–186.

Hägg, Samuli. Kerronta ja historia: venäläisestä formalismista diakroniseen narratologiaan. Teoksessa Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Toim. Samuli Hägg, Markku Lehtimäki & Liisa Steinby. Helsinki: SKS 2009, 50–77.

Karttunen, Laura. Hypoteettinen puhe ja suoran esityksen illuuusio. Teoksessa Hatavara, Lehtimäki & Tammi (toim.) Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset. Jälkiklassisen narratologian suuntia. Helsinki: Gaudeamus 2010, 220–254.

Keskinen, Mikko. Kertomuksen kummitukset. Kohti "yliluonnollista" narratologiaa. Teoksessa Hatavara, Lehtimäki & Tammi (toim.) Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset. Jälkiklassisen narratologian suuntia. Helsinki: Gaudeamus 2010, 94–109.

Tammi, Pekka. Kertomusta vastaan (”Ikävä tarina”). Teoksessa Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Toim. Samuli Hägg, Markku Lehtimäki & Liisa Steinby. Helsinki: SKS 2009, 140–166.

Intertekstuaalisuus

Hakkarainen, Marja-Leena. ”Musta teksti valkean päällä. Pohjatekstit merkityksenantajina Toni Morrisonin romanissa Beloved.” Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja 49 (1996), 52–69.

Kaarto, Tomi. ”Postmodernismin aporia vai kriittinen postmodernismi – Tony Scottin ja Quentin Tarantinon True Romance.” Lähikuva 1/2000, 51–65.

Makkonen, Anna. ”Avaimia Juha Mannerkorven Avaimeen. Raamatusta, intertekstuaalisuudesta, tulkinnasta.” Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 40 (1986), 63–82.

Tammi, Pekka. Tekstistä, subtekstistä ja intertekstuaalisista kytkennöistä. Johdatusta Kiril Taranovskijn analyysimetodiin. Teoksessa Intertekstuaalisuus. Suuntia ja sovelluksia. Toim. Auli Viikari. Helsinki: SKS 1991, 59–103.

Hermeneutiikka ja tulkinta

Kaarto, Tomi. Uudelleenkontekstualisointi ja etiikka. Vieraannuttamisefekti, dekonstruktio ja Alivaltiosihteeri. Kulttuurintutkimus 21:4 (2004), 21–36.

Kolmen lyhyen artikkelin ryhmä:
Ismo Nikander. Hermeneutiikka ja jälkistrukturalismi.
Jacques Derrida. Hyvä tahto valtaan – Vastine Hans-Georg Gadamerille. Suom. Ismo Nikander.
Hans-Georg Gadamer. Mutta kuitenkin, hyvän tahdon valta. Suom. Ismo Nikander.
Kaikki teoksessa Tulkinnasta toiseen – esseitä hermeneutiikasta. Toim. Jarkko Tontti. Tampere: Vastapaino 2005.

Meretoja: “Nussbaum, hermeneutiikka ja kirjallisuuden eettinen potentiaali.” Ajatus 70, 2014

Mikkonen, Kai. Tulkinnan kierteessä. Huomioita tekstiin viittaamisen ja tulkintayhteisön käsitteistä. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 51 (1998), 9–29.
LINKKI: https://www12.uta.fi/kirjasto/nelli/verkkoaineistot/hum/Mikkonen.pdf

Saariluoma, Liisa. Hermeneutiikka, teoria ja ’toisen’ kohtaamisen ongelma. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 53 (2000), 11–26.

Tyyli ja kuvakielisyys

Haapala, Vesa. Kutsuja, hyppyjä, tilavaa puhetta. Pentti Saarikosken myöhäistuotannon metonyymisiä ratkaisuja. Teoksessa Kuvien kehässä. Tutkielmia kirjallisuudesta, poetiikasta ja retoriikasta. Toim. Vesa Haapala. Helsinki: SKS, 144–182.

Karttunen, Laura. Minuus humoristisena taideteoksena. David Sedarisin ”Nuit of the Living Dead”. Teoksessa Huumorin aiheita ja vaiheita kaunokirjallisuudessa. Tampereen yliopiston taideaineiden laitoksen julkaisuja 10. Tampere: Tampereen yliopisto, 89–104.

Katajamäki, Sakari. Runouden kieltoilmaukset ja kuvallisuuden paradoksi. Teoksessa Kieli, kirjallisuus ja kognitio. Toim. Katriina Kajannes & Leena Kirstinä. Jyväskylä: Yliopistopaino 2000, 133–158.

Päivärinta, Anne. Kognitiivinen metafora runoanalyysi selkärankana? Dylan Thomasin ’After the Funeral’ -runon ruumiilliset kielikuvat ja koherenttiuden haaste. Avain 4/2010, 5–23.
LINKKI: http://pro.tsv.fi/skts/Avain4_10sisalto.pdf

Jälkikoloniaalinen ja ekokriittinen tutkimus

Lahtinen, Toni. Sylissä höyryää elävä maa. Maa naisena Timo K. Mukan teoksessa Maa on syntinen laulu. Äänekäs kevät. Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus. Toim. Toni Lahtinen & Markku Lehtimäki. Helsinki: SKS 2008, 156–182.

Savolainen, Matti. Thomas Sutpen ja sokeriruokoviljelmiä Länsi-Intiassa. William Faulknerin Yoknapatawpha ja kolonialismi. Avain 2007:3, 6–25.
LINKKI: http://pro.tsv.fi/skts/24638Avain_sis_3_2007.pdf

Sihvonen, Jukka 2014: "Ihmiskuvia, eläimiä ja antropologisia koneita". Teoksessa Lea Rojola ja Karoliina Lummaa (toim.), Posthumanismi. Turku: Eetos, 81–108

Toivanen, Anna-Leena. ”Hänen henkensä elää.” Dambudzo Marecheran nerous. Kulttuurintutkimus 26: 2–3 (2009), 31–46.

Intermediaalisuus

Keskinen, Mikko. Ääniteknologiat ja kirjallisuus. Avain 1/2008, 62–76.
LINKKI: http://pro.tsv.fi/skts/Avain0108.pdf

Kokko, Mirja. Isän ikävä. Minäkerronnan ulottuvuuksia kuvakirjassa Tyttö ja naakkapuu ja elokuvassa Näkymätön Elina. Avain 2/2010, 4–24.
LINKKI: http://pro.tsv.fi/skts/Avain2_10sisalto.pdf

Lehtimäki, Markku. Luonto kuvassa. Kerronnan keinot Terrence Malickin elokuvassa Uusi maailma. Teoksessa Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset. Jälkiklassisen narratologian suuntia. Toim. Mari Hatavara, Markku Lehtimäki & Pekka Tammi. Helsinki: Gaudeamus 2010, 277–302.

Mikkonen, Kai. Kuvat ilman sanoja, sarja ilman kuvia. Sarjakuvakertomuksen ainutlaatuinen ja ”luonnollinen” fokalisaatio. Teoksessa Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset. Jälkiklassisen narratologian suuntia. Toim. Mari Hatavara, Markku Lehtimäki & Pekka Tammi. Helsinki: Gaudeamus 2010, 303–330.

KIRA3 Kirjallisuuden historia ja kaunokirjallisuus 15 op

KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus 5 op

Kivistö, Riikonen, Salmenkivi & Sarasti-Vilenius: Kirjallisuus antiikin maailmassa (2007; sivut 1–162 sekä luvusta IV osiot 1–10, 17)

JA

Mehtonen: Poetria nova (2003)

Lisäksi kuusi kaunokirjallista teosta antiikin ja keskiajan kirjallisuudesta. Valitaan teokset vähintään neljästä eri ryhmästä:

 • Homeros: Ilias TAI Odysseia (n. 700 eKr.), Vergilius: Aeneis (n. 20 eKr.)
 • Sofokles: Kuningas Oidipus (n. 428 eKr.), Euripides: Medeia (n. 400 eKr.)
 • Sapfo: Iltatähti, häälaulu (n. 600 eKr.), Catullus: Kaikki runous (87–57 eKr.)
 • Augustinus: Tunnustukset (n. 398), Boëthius: Filosofian lohdutus (n. 524)
 • Beowulf (n. 725), von Eschenbach: Parsifal (1212)
 • Boccaccio: Decamerone (1348–1350), Chaucer: Canterburyn tarinoita (n. 1378–1400), Dante: Jumalainen näytelmä (n. 1320), Petrarca: Sonetteja Lauralle (1327–74

KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus 5 op

Auerbach: Mimesis (1946/1992)

Kuusi teosta seuraavista:

Vanha Testamentti (Mooseksen ja Samuelin kirjat) TAI Uusi Testamentti (evankeliumit Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen mukaan)
Rabelais: Pantagruel (1532)
Montaigne: Esseitä I–II (1580–88; suom. Salminen, tentaattorin kanssa sovittavin osin)
Cervantes: Don Quijote I –II (1605–15; tentaattorin kanssa sovittavin osin)
Sterne: Tristram Shandy (1759–67)
Rousseau: Tunnustuksia (1782–88)
Goethe: Vaaliheimolaiset (1809)
Austen: Emma (1815)
Stendhal: Punainen ja musta (1830)
Tolstoi: Sota ja rauha (1865–69)
Dostojevski: Karamazovin veljekset (1880)
Zola: Nana (1880)
Kafka: Oikeusjuttu (1925)
Woolf: Majakka (1927)
Faulkner: Absalom, Absalom (1936)
Mann: Tohtori Faustus (1947)

KIRA3C1 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: kielialueet 5 op

Valitun kielialueen historia sekä vähintään kuusi aiheeseen liittyvää kaunokirjallista teosta. Teosten valinnasta neuvotellaan tentaattorien kanssa.

Kielialueet: Brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus | Pohjoisamerikkalainen kirjallisuus | Saksankielinen kirjallisuus | Ranskalainen kirjallisuus | Venäläinen kirjallisuus |

Brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus

Poplawski (toim.): English Literature in Context (2008)

 JA

Kosonen et al. (toim.): Imperiumin perilliset (2009)

Kuusi tai useampi teosta seuraavista:

Marlowe: Doctor Faustus (1588)
Shakespeare: King Lear (1605; Kuningas Lear)
Milton: Paradise Lost (1667; Kadotettu paratiisi)
Donne: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Richardson: Pamela (1740)
Fielding: Joseph Andrews (1742)
Wordsworth: lyrikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Shelley: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Keats: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Austen: Mansfield Park (1814; Kasvattitytön tarina)
Brontë: Wuthering Heights (1847; Humiseva harju)
Dickens: Great Expectations (1861; Suuria odotuksia / Loistava tulevaisuus)
Eliot: Middlemarch (1871–1872)
Yeats: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Joyce: A Portrait of the Artist as a Young Man (1916; Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta)
Mansfield: Bliss, and Other Stories (1920) TAI The Garden Party, and Other Stories (1922)
Woolf: The Waves (1931; Aallot)
Thomas: Collected Poems (1934–1952)
Golding: Lord of the Flies (1954; Kärpästen herra)
Larkin: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Rushdie: The Satanic Verses (1988; Saatanalliset säkeet)
Ishiguro: The Remains of the Day (1989; Pitkän päivän ilta)
Byatt: Possession (1990; Riivaus)
McEwan: Atonement (2001; Sovitus)

Pohjoisamerikkalainen kirjallisuus

Lawrence Buell: The Dream of the Great American Novel (2014). The Belknap press of Harvard UP.

TAI

Ruland & Bradbury: From Puritanism to Postmodernism (1992)

Kuusi tai useampi teosta seuraavista:

Hawthorne: The Scarlet Letter (1850; Tulipunainen kirjain)
Melville: Moby-Dick (1851; Moby Dick)
Whitman: Leaves of Grass (1855–1891)
Dickinson: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
James: The Portrait of a Lady (1881; Naisen muotokuva)
Twain: The Adventures of Huckleberry Finn (1884; Huckleberry Twinnin seikkailut)
Crane: The Red Badge of Courage (1895; Punainen kunniamerkki)
Wharton: The House of Mirth (1905)
Cummings: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Williams: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Stevens: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Frost: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Fitzgerald: The Great Gatsby (1925; Kultahattu)
Hemingway: A Farewell to Arms (1929; Jäähyväiset aseille)
Steinbeck: The Grapes of Wrath (1939; Vihan hedelmät)
Faulkner: Go Down Moses (1952) TAI Karhu ja muita novelleja (kokoelma)
Ellison: Invisible Man (1952; Näkymätön mies)
Salinger: Nine Stories (1953; Yhdeksän kertomusta)
Heller: Catch-22 (1961; Me sotasankarit)
Morrison: The Bluest Eye (1970; Sinisimmät silmät)
Atwood: Surfacing (1972; Yli veden)
Bukowski: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Carver: Mistä puhumme kun puhumme rakkaudesta (1981)
McCarthy: Blood Meridian (1985; Veren ääriin)
Munro: valikoima novelleja sopimuksen mukaan
Shields: valikoima novelleja sopimuksen mukaan
Ondaatje: The English Patient (1992; Englantilainen potilas)
Cunningham: The Hours (1999; Tunnit)

Saksankielinen kirjallisuus

Martini: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart (1991)
TAI
Rötzer: Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke (2000)

JA

Kähkönen & Meretoja (toim.): Muistijälkiä (2010)
 

Kuusi tai useampi teosta seuraavista:

Erpenbeck: Heimsuchung (2008; Kodin ikävä)
Grimmelshausen: Der Abenteurliche Simplicissimus Teutsch (1676; Seikkailukas Simplicissimus)
Goethe: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Schiller: Don Karlos, Infant von Spanien (1788)
Hölderlin: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Heine: valikoima lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Novalis: lyriikkaa ja proosaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Hoffmann: Lebensansichten des Katers Murr (1820; Kissa Murr ja hänen elämänviisautensa)
Keller: Der Grüne Heinrich (1854-1855; Viheriä Heikki)
Nietzsche: Also sprach Zarahustra (1883–1885; Näin puhui Zarahustra)
Rilke: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Mann: Der Zauberberg (1924; Taikavuori)
Kafka: Das Schloß (1926; Linna)
Hesse: Der Steppenwolf (1927; Arosusi)
Döblin: Berlin Alexanderplatz (1929; Berlin Alexanderplatz)
Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (1930–1933; Mies vailla ominaisuuksia)
Celan: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Frisch: Homo faber (1957)
Grass: Die Blechtrommel (1959; Peltirumpu)
Wolf: Kassandra (1983)
Jelinek: Klavierspielerin (1983; Pianonsoittaja)
Bernhard: Holzfällen: Eine Erregung (1984; Hakkuu: Muuan mielenkuohu)
Müller: Mensch ist ein grosser Fasan auf der Welt (1986; Ihminen on iso fasaani)
Sebald: Austerlitz (2001)

Ranskalainen kirjallisuus

Vertainen: Ranskan kirjallisuuden historia (1998)

JA

Kosonen et al. (toim.): Tarinoiden paluu (2008)

Kuusi tai useampi teosta seuraavista:

Corneille: Le Cid (1636)
Molière: Tartuffe (1664)
Racine: Phèdre (1677; Faidra: viisinäytöksinen murhenäytelmä)
La Fontaine: Faabeleita (1668–1694)
Pascal: Pensées (1662/1897; Mietteitä)
Prévost: Manon Lescaut (1731)
Rousseau: Julie ou la nouvelle Héloïse (1761)
Beaumarchais: Le Barbier de Séville (1773) JA La Folle journée ou le Mariage de Figaro (1778)
Chateaubriand: Atala (1801) JA René (1802)
Stendhal: La Chartreuse de Parme (1839; Parman kartusiaaniluostari)
Hugo: Les Misérables (1862; Kurjat)
Flaubert: L'éducation sentimentale (1869; Sydämen oppivuodet)
Baudelaire: Lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Rimbaud: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Mallarmé: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Verlaine: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Huysmans: À rebours (1884; Vastahankaan)
Proust: À la recherche du temps perdu (1913–27; Kadonnutta aikaa etsimässä; sovituin osin)
Colette: Chéri (1920)
Gide: Le journal des faux-monnayeurs (1925; Vääränrahantekijät)
Céline: Voyage au bout de la nuit (1932; Niin kauas kuin yötä riittää)
Sartre: La Nausée (1938; Inho)
Camus: La Peste (1947; Rutto)
Beckett: Fin de partie (1957; Leikin loppu)
Robbe-Grillet: La Jalousie (1957)
Butor: La Modification (1957; Tänä yönä nukut levottomasti)
Simon: La Route des Flandres (1960; Flanderin tie)
Sarraute: Les Fruits d'or (1963; Kultaiset hedelmät)
Duras: Le Ravissement de Lol V. Stein (1964; Lol V. Steinin elämä)
Wittig: Les Guérillères  (1969)
Perec: W ou le souvenir d'enfance (1975; W eli lapsuudenmuisto)
Le Clézio: Désert (1980; Autiomaa)
Houellebecq: Plateforme (2001; Oikeus nautintoon)
Littell: Les Bienveillantes (2006; Hyväntahtoiset)

Venäläinen kirjallisuus

Ekonen & Turoma (toim.): Venäläisen kirjallisuuden historia (2011)

Kuusi tai useampi teosta seuraavista:

Puškin: Jevgeni Onegin (1923–37; luetaan alkukielellä)
Gogol: Mortvyje duši (1842; Kuolleet sielut)
Turgenev: Ottsy i deti (1862; Isät ja pojat)
Tšernyševski: Tšto delat’? (1863; Mitä on tehtävä?)
Dostojevski: Idiot (1869; Idiootti)
Tolstoi: Voskresenie (1899; Ylösnousemus)
Tšehov: novelleja sopimuksen mukaan
Gorki: Mat' (1907; Äiti)
Belyi: Peterburg (1913–14, 1922; Peterburg)
Ahmatova: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Mandel’štam: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Pasternak: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Tsvetajeva: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Harms: Sattumia (kokoelma)
Nabokov: Dar (1937–8, 1952; Lahja)
Šalamov: proosaa sopimuksen mukaan TAI Solženitsyn: Arkhipelag GULAG (1973; Gulag. Vankileirien saaristo)
Sokolov: Škola dlja durakov (1977)
Brodski: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä

KIRA3C2 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: lajit ja tyylisuunnat 5 op

Valitun lajin tai tyylisuunnan historia sekä vähintään kuusi aiheeseen liittyvää kaunokirjallista teosta. Teosten valinnasta neuvotellaan tentaattorien kanssa.

Lajit: Modernismista postmodernismiin | Tieteiskirjallisuus ja fantasia | Dekkari, kauhu, romanssi | Lasten ja nuorten kirjallisuus | Sarjakuva ja graafinen romaani

Modernismista postmodernismiin

Childs: Modernism (2000)

JA

McHale: Postmodernist Fiction (1987)
TAI
McHale: The Obligation toward the Difficult Whole (2004)

Kuusi tai useampi teosta seuraavista:

Joyce: Ulysses (1922; Ulysses / Odysseus)
Svevo: La conscienza di Zeno (1923; Zenon tunnustuksia)
Woolf: Orlando (1928; Orlando)
Faulkner: As I Lay Dying (1930; Kun tein kuolemaa)
Barnes: Nightwood (1936; Yömetsä)
Pound: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Eliot: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Auden: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Queneau: Exercices de style (1947; Tyyliharjoituksia)
Beckett: Watt (1953)
Nabokov: Pale Fire (1962; Kalvas hehku)
Cortázar: Rayuela (1963; Ruutuhyppelyä)
Tournier: Vendredi ou les Limbes du Pacifique (1967; Perjantai)
Barth: Lost in the Funhouse (1968)
Fowles: The French Lieutenant's Woman (1969; Ranskalaisen luutnantin nainen)
Pynchon: Gravity's Rainbow (1973; Painovoiman sateenkaari)
Perec: La vie mode d'emploi (1978; Elämä Käyttöohje)
Calvino: Se una notte d'inverno un viaggiatore (1979; Jos talviyönä matkamies)
Eco: Il nome della rosa (1980; Ruusun nimi)
DeLillo: White Noise (1985; Valkoinen kohina)
Pelevin: Zizn' nasekomykh (1993; Hyönteiselämää)
Danielewski: The House of Leaves (2000)
Coetzee: Elizabeth Costello (2003)
Ashbery: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Bernstein: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä
Merrill: lyriikkaa sopimuksen mukaan; luetaan alkukielellä

Tieteiskirjallisuus ja fantasia

Luckhurst: Science Fiction (2005)
TAI
James & Mendlesohn (toim.): The Cambridge Companion to Science Fiction (2003)

JA

James & Mendlesohn (toim.): The Cambridge Companion to Fantasy Literature (2012)
TAI
Farah Mendlesohn: Rhetorics of Fantasy (2008)


Kuusi tai useampi teosta seuraavista:

Verne: Vingt mille lieues sous les mers (1870; Sukelluslaivalla maapallon ympäri / Kapteeni Nemo ja Nautilus)
Wells: The Time Machine (1895; Aikakone)
Dunsany: The King of Elfland's Daughter (1924; Haltiamaan kuninkaantytär)
Huxley: Brave New World (1932; Uljas uusi maailma)
Orwell: Nineteen Eighty-Four (1949; Vuonna 1984)
Lewis: The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950; Velho ja leijona)
Asimov: Foundation JA Foundation and Empire JA Second Foundation (1951-53; Säätiö-trilogia)
Clarke: Childhood's End (1953; Lapsuuden loppu)
Tolkien: Lord of the Rings (1954–55; Taru Sormusten herrasta)
Martinson: Aniara, en revy om människan i tid och rum (1956; Aniara: Katsaus ihmiseen ajassa ja tilassa)
Lem: Solaris (1961)
Dick: The Man in the High Castle (1962; Oraakkelin kirja)
O’Brien: The Third Policeman (1967; Kolmas konstaapeli)
LeGuin: The Earthsea Cycle 1-3 (1968–72; Maameren tarinat 1-3)
LeGuin: The Left Hand of Darkness (1969; Pimeyden vasen käsi)
Strugatski: Piknik na obotšine (1972; Stalker: Huviretki tienpientarelle)
Russ: The Female Man (1975; Naisten planeetta)
Adams: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1979; Linnunradan käsikirja liftareille)
Bradley: The Mists of Avalon (1982; Avalonin usvat)
Holdstock: Mythago Wood (1984; Alkumetsä)          
Gibson: Neuromancer (1984; Neurovelho)
Atwood: The Handmaid's Tale (1985; Orjattaresi)
Simmons: Hyperion (1989, Hyperion)
Hobb: Assassin's Apprentice (1995; Salamurhaajan oppipoika)
Pullman: His Dark Materials (1995–2000; Universumien tomu -trilogia)
Martin: A Song of Ice and Fire (5 osaa ajalla 1996–2011, Tulen ja jään laulu) OPISKELIJOIDEN EHDOTUS
Pratchett: Night Watch (2001, Yövartiosto)
Miéville: The City & the City (2010, Toiset)

Dekkari, kauhu, romanssi

Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance (1977)
TAI
Pearce: Romance Writing (2007)
TAI
Regis: A natural history of romance novel

JA

Pyrhönen: Mayhem and Murder (1999)
TAI
Toikkanen: The Intermedial Experience of Horror: Suspended Failures (2013)


Kuusi tai useampi teosta seuraavista:

Shelley: Frankenstein; or, the Modern Prometheus (1818; Frankenstein - uusi Prometheus)
Poe: Morgue-kadun murhat (1841)
Collins: The Moonstone (1868; Kuun kivi)
Dumas: Le Comte de Monte-Cristo (1844; Monte Criston kreivi)
Stoker: Dracula (1868; Dracula)
Conan Doyle: The Hound of the Baskervilles (1901–02; Baskervillen koira)
Lovecraft: Kootut teokset (1919–37; sovituin osin)
Hammett: The Maltese Falcon (1930, Maltan haukka)
Greene: A Gun For Sale (1936, Takaa-ajettu)
Mitchell: Gone with the Wind (1936; Tuulen viemää)
du Maurier: Rebecca (1938; Rebekka)
Christie: And Then There Were None (1939; Eikä yksikään pelastunut)
Simenon: Mon ami Maigret (1949; Ystäväni Maigret)
Chandler: The Long Goodbye (1953; Pitkät jäähyväiset)
Réage: Histoire d'O (1954; O:n  tarina)
Fleming: Thunderball (1961; Pallosalama)
Levin: Rosemary's Baby (1967; Rosemaryn painajainen)
Le Carré: The Spy Who Came in from the Cold (1963; Mies kylmästä)
King: The Shining (1977; Hohto)
McCullough: The Thorn Birds (1977; Okalinnut)
Smith: Gorky Park (1981; Gorkin puisto)
Deveraux: A Knight in Shining Armor (1989, Pelastava ritari)
Gabaldon: Outlander (1991; Muukalainen)
Tartt: The Secret History (1992; Jumalat juhlivat öisin)
Ellroy: American Tabloid (1995; Amerikan tabloidi)
Fielding: Bridget Jones's Diary (1996; Bridget Jones - elämäni sinkkuna)
Larsson: Millennium-trilogia (2006–7)

Lasten ja nuorten kirjallisuus

Nikolajeva (toim.): Aspects and Issues in the History of Children’s Literature (1995)

JA

Hunt: An Introduction to Children's Literature (1994)
TAI
Lerer: Children’s Literature (2008)


Kuusi tai useampi teosta seuraavista:

Grimm: Grimmin sadut I-III (1812, 1814 / 1999)
Andersen: Satuja (1835 lähtien / kokoelma 2005)
Carroll: Alice's Adventures in Wonderland (1865; Liisa ihmemaassa) JA Through the Looking-Glass (1871; Liisan seikkailut peilimaailmassa)
Alcott: Little Women (1868; Pikku Naisia)
Twain: The Adventures of Tom Sawyer (1876; Tom Sawyerin seikkailut)
Stevenson: Treasure Island (1883; Aarresaari)
Grahame: The Wind in the Willows (1908; Kaislikossa suhisee)
Burnett: The Secret Garden (1911; Salainen puutarha)
Montgomery: Emily of New Moon (1923; Pieni runotyttö)
Milne: Winnie-the-Pooh (1926; Nalle Puh)
Lindgren: Pippi Långstrump (1945; Peppi Pitkätossu)
White: Charlotte's Web (1952; Lotta ystäväni)
Sendak: Where the Wild Things Are (1963; Hassut hurjat hirviöt)
Hughes: The Iron Man (1968; Rautamies)
Goscinny & Sempé: Le petit Nicolas (1960; Pikku Nikke) JA Les recrés du petit Nicolas (1961; Nikke ja nenä)
Uspenski: Djadja Fjodor, pjos i kot (1974; Fedja-setä, kissa ja koira)
Ende: Die unendliche Geschichte (1979; Tarina vailla loppua)
Dahl: The BFG (1982; Iso kiltti jätti)
Townsend: The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13¾ (1982; Adrian Molen salainen päiväkirja)
Rowling: Harry Potter and the Philosopher's Stone (1997; Harry Potter ja viisasten kivi)
Sachar: Holes (1998; Paahde)
Meyer: Twilight (2005; Houkutus)
Valente: The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making (2011; Tyttö, joka purjehti Satumaan ympäri itse rakentamallaan laivalla)

Sarjakuva ja graafinen romaani

Kaukoranta & Kemppinen: Sarjakuvat (2. painos 1982)

JA

Gardner: Projections (2012)
TAI
Beaty: Unpopular Culture. Transforming the European Comic Book in the 1990s (2007)


Kuusi tai useampi teosta seuraavista:

Herriman: Krazy Kat (1913–44; sopimuksen mukaan)
Barks: sopimuksen mukaan esim. kokoelmasta Carl Barksin parhaat (2006–2009)
Hergé: Les Bijoux de la Castafiore (1963; Castafioren korut) JA Goscinny: Astérix et Cléopâtre (1965; Asterix ja Kleopatra)
Spiegelman: Breakdowns (1972–2008)
Bilal: Nikopol-trilogia (Jumalaton näytelmä, 1980; Unien vankila, 1986; Kylmä päiväntasaaja, 1992)
Comès: Lumikko (1981–82)
Miyazaki: Tuulen laakson Nausicaä 1–7 (1982–94)
Tardi: 13. kerros (1984)
Moore: Vartijat (1986–87)
Gaiman: The Sandman (1989–96)
Moebius: Jerry Corneliuksen ilmatiivis autotalli 1 ja 2 (1990, 1992)
Eisner: Myrskyn silmään (1991)
Rowson: The Life and Opinions of Tristram Shandy (1996)
Clowes: Ghost World (1997)
Satrapi: Persepolis: (2000-03)
Sacco: Palestiina (2001)
Bechdel: Fun Home (2006)
Tan: The Arrival (2006)
Delisle: Pjongjang (2009)
Thompson: Habibi (2011)

KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun

Varpio & Huhtala (toim.): Suomen kirjallisuushistoria 1 (1999)


JA kahdeksan seuraavista. Valitaan kummastakin listasta.

1. Proosa

Carstens: Murgrönan (1840; Muratti)
Ingelius: Det gråa slottet (1851; Harmaa linna)
Päivärinta: Elämän havainnoita 1–2 (1880)
Randelin: Den fallna (1848; Elisabet)
Runeberg: Fru Catharina Boije och hennes döttrar (1858;  Rouva Katariina Boije ja hänen tyttärensä)
Runeberg: Teckningar och drömmar (1861; Kuvauksia ja unelmia)
Topelius: Boken om vårt land (1875; Maamme kirja)
Topelius: Fältskärns berättelser I (1853; Välskärin kertomuksia I)
Topelius: Läsning för barn 2 (1866; Lukemisia lapsille 2)
Wacklin: Hundrade minnen från Österbotten (1844–1845; Satanen muistelmia Pohjanmaalta)

2. Lyriikka ja draama

Agricola: ”Alcupuhe Psaltarin päle” JA Forsius, Sigfridus Aronus: ”Slutsång ur physica” JA Maskulainen: valikoima runoja JA Tuderus: valikoima runoja (Suomen kirjallisuuden antologia I sivut 242–288 osin)
Choraeus: valikoima runoja JA Franzén: valikoima runoja (Suomen kirjallisuuden antologia I sivut 481–503)
Kivi: Kullervo (1864) TAI Kihlaus (1866) JA Lea (1869) TAI Olviretki Scleusingenissa (1916)
Kramsu: Runoelmia I (1859)
Lundahl: Tammerkoskelle ja muita runoja (2011; toim. Mari Hatavara, Harry Lönnroth ja Katja Matikainen)
Lönnrot: Kanteletar (1840)
Runeberg: Elgskyttarne (1832; Hirvenhiihtäjät) TAI Hanna (1836)
Runeberg:  Kung Fjalar (1844; Kuningas Fjalar) TAI Nadeschda (1841)
Topelius: Regina von Emmeritz (1852) TAI Kung Karls jakt (1852; Kaarle-kuninkaan metsästys)
Wecksell: Daniel Hjort (1863)

KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun

Rojola (toim.): Suomen kirjallisuushistoria 2 (1999)

JA kahdeksan seuraavista. Valitaan vähintään kahdesta listasta.

1. Proosa

Aho: Papin rouva (1893)
Canth: Hanna (1886)
Diktonius: Janne Kubik (1932; Janne Kuutio)
Kianto: Punainen viiva (1911)
Kilpi: Alastalon salissa (1933)
Lange: "Sämre folk" (1885; "Huonompaa väkeä") tai Berättelser från Finland (1890; Kertomuksia Suomesta)
Lassila: Kuolleista herännyt (1916)
Pakkala: Lapsia (1895)
Parland: Sönder (1932; Rikki)
Schildt: Häxskogen (1920; Noitametsä)
Sinervo: Runo Sörnäisistä (1937)

2. Lyriikka ja draama

Canth: Anna Liisa (1895)
Jotuni: Tohvelisankarin rouva (1924)
Leino: Tuonelan joutsen (1898) JA Sota valosta (1900)
Manninen: Säkeitä I (1905)
Mustapää: Laulu ihanista silmistä (1925)
Olsson: S.O.S. (1929)
Pennanen: Rivit (1937)
Sarkia: Unen kaivo (1936)
Tavaststjerna: Dikter (1896; Runoja)
Vala: Kaukainen puutarha (1924)

3. Populaari-, genre- ja lastenkirjallisuus

Finne: Kiljusen herrasväki (1914)
Hellén: Lasten riemut. Luonnonkirjaa lukemassa. (2008; toim. Anna-Liisa Alanko)
Ivalo: Juho Vesainen (1894)
Kallas: Marokon lumoissa. Pieniä kirjeitä Marokosta (1931)
Olli: Hyviä tuloksia vähällä vaivalla (1989, sivut 1–115)
Penttilä: Herra ja ylhäisyys (1936)
Swan: Iris rukka (1916)
Waltari: Kiinalainen kissa ja muita satuja (1932)
Waltari: Kuka murhasi rouva Skrofin? (1939)
Valtonen: Nuoren opettajattaren varaventtiili (1926)

KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle

Lassila (toim.): Suomen kirjallisuushistoria 3 (1999)

JA kahdeksan seuraavista. Valitaan vähintään kahdesta listasta.

1. Proosa
 

Fagerholm: Diva (1998, Diiva)
Idström: Isäni rakkaani (1981)
Korpela: Tohtori Finckelman (1952)
Linna: Täällä Pohjantähden alla I–III (1959–1962)
Meri: Manillaköysi (1957)
Mukka: Maa on syntinen laulu (1964)
Saisio: Elämänmeno (1975)
Snellman: Pelon maantiede (1995)
Tuuri: Pohjanmaa (1982)
Uurto, Iiris: Ruumiin viisaus (1942)
Vartio: Maan ja veden välillä (1955)

2. Lyriikka ja draama

Aronpuro: Aperitiff – avoin kaupunki (1967)
Carpelan: Gården (1969; Piha)
Haavikko: Talvipalatsi (1959)
Kirstinä: Luonnollinen tanssi (1965)
Manner: Poltettu oranssi (1968)
Meriluoto: Lasimaalaus (1946)
Salo: Lapualaisooppera (1968)
Turkka: Tule takaisin, pikku Sheba (1986)
Valkeapää: Aurinko, isäni (1988; suom. versio)
Viita: Kukunor (1949)

3. Populaari- ja genre- ja lastenkirjallisuus

Hotakainen: Lastenkirja (1990)
Jansson: Farlig midsommar (1954; Vaarallinen juhannus)
Joensuu: Harjunpää ja rakkauden nälkä (1993)
Kokko: Pessi ja Illusia (1944)
Kunnas: Tiitiäisen satupuu (1956)
Lehväslaiho: Panssarisotaa 1941–1944 (1958)
Nordgren: Det har aldrig hänt (1977; Sellaista ei tapahtunut)
Paasilinna: Ulvova mylläri (1981)
Pohjolan-Pirhonen: Suomen herttua Juhana (1964)
Tenhunen: Kuolema savolaiseen tapaan (1976)

KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle

Lassila (toim.): Suomen kirjallisuushistoria 3 (1999)

JA kahdeksan seuraavista. Valitaan vähintään kahdesta listasta.

1. Proosa
 

Fagerholm: Diva (1998, Diiva)
Idström: Isäni rakkaani (1981)
Korpela: Tohtori Finckelman (1952)
Linna: Täällä Pohjantähden alla I–III (1959–1962)
Meri: Manillaköysi (1957)
Mukka: Maa on syntinen laulu (1964)
Saisio: Elämänmeno (1975)
Snellman: Pelon maantiede (1995)
Tuuri: Pohjanmaa (1982)
Uurto, Iiris: Ruumiin viisaus (1942)
Vartio: Maan ja veden välillä (1955)

2. Lyriikka ja draama

Aronpuro: Aperitiff – avoin kaupunki (1967)
Carpelan: Gården (1969; Piha)
Haavikko: Talvipalatsi (1959)
Kirstinä: Luonnollinen tanssi (1965)
Manner: Poltettu oranssi (1968)
Meriluoto: Lasimaalaus (1946)
Salo: Lapualaisooppera (1968)
Turkka: Tule takaisin, pikku Sheba (1986)
Valkeapää: Aurinko, isäni (1988; suom. versio)
Viita: Kukunor (1949)

3. Populaari- ja genre- ja lastenkirjallisuus

Hotakainen: Lastenkirja (1990)
Jansson: Farlig midsommar (1954; Vaarallinen juhannus)
Joensuu: Harjunpää ja rakkauden nälkä (1993)
Kokko: Pessi ja Illusia (1944)
Kunnas: Tiitiäisen satupuu (1956)
Lehväslaiho: Panssarisotaa 1941–1944 (1958)
Nordgren: Det har aldrig hänt (1977; Sellaista ei tapahtunut)
Paasilinna: Ulvova mylläri (1981)
Pohjolan-Pirhonen: Suomen herttua Juhana (1964)
Tenhunen: Kuolema savolaiseen tapaan (1976)

KIRA3G Suomen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta

Luettavista teoksista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa sähköpostitse tai vastaanotolla. Ehdota omaa kirjalistaa esimerkiksi seuraavilta alueilta:

Periodeja, suuntauksia, ryhmittymiä
 

Romantiikan kauden kirjallisuus
Pienoishuumorin vuosikymmen (1870-luku)
Realismi ja naturalismi
Symbolismi ja dekadenssi / uusromantiikka
1900-luvun alun työväenkirjallisuus
Dagdrivare-sukupolvi
Uusrealismi ja -naturalismi
Suomenruotsalainen modernismi
Tulenkantajien sukupolvi
30-luvun kirjallisuus
Sotienaikainen kirjallisuus
Sotienjälkeinen modernismi
60- ja 70-lukujen osallistuva kirjallisuus
80-luvun punk-henkinen kirjallisuus
Postmodernistinen kirjallisuus
Pahan koulukunta
90-luvun kirjallisuus
Nykykirjallisuus

Lajeja

Heksametrieepos
Historiallinen romaani
Tragedia
Komedia
Satiiri
Tendenssiromaani ja -näytelmä
Sentimentalistinen romaani
Aviorikosromaani
Tytärromaani
Kehitysromaani / desilluusioromaani
Kääntymysromaani
Novelli ja muu lyhytproosa
Tyttökirja
Poikakirja
Lastenlyriikka
Työväenkirjallisuus
Viihdekirjallisuus
Vapaamittainen runo
Vapaarytminen runo
Helsinki-romaani
Yhdenpäivänromaani
Groteski proosa
Sotaromaani
Elämäkertaromaani
Autofiktio
Nuortenromaani
Yhteiskunnallinen romaani
Veijariromaani
Dystopia
Episodiromaani tai novellisikermä
Postapokalyptinen romaani

KIRA4 Vaihtoehtoinen suuntautuminen 10 op

KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op

3 seuraavista:

Barker: Cultural Studies. Theory and Practice (2000)
Bourdieu: The Rules of Art (1992)
Eagleton: Marx ja vapaus (2000/1997)
Felski: Uses of Literature
Furuland & Svedjedal (toim.): Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle (1997)
Garrard: Ecocriticism (2004)
Glower & Kaplan: Genders (2000)
Hall: Identiteetti (1999)
Hawkes: Ideology (1996)
Hirsch: Generation of Postmemory (2008)
Hirvonen: Saamenmaan ääniä: saamelaisen naisen tie kirjailijaksi (1999)
Häggman: Paras tawara maailmassa. Suomalainen kustannustoiminta 1800–luvulta 2000-luvulle (2008)
Jameson: The Political Unconcious. Narrative as a Socially Symbolic Act (2002/1981)
Jameson: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism (1991)
Karkama: Kulttuuri ja demokratia. Kirjoituksia kulttuurin nykytilasta (1998)
Kellner: Mediakulttuuri (1998)
Lunn: Marxism and Modernism. An Historical Study of Lukács, Brecht, Benjamin, and Adorno (1984)
Mäkinen: ”Nödvändighet af LainaKirjasto.” Modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiot (1997)
Niemi: Kirjallinen elämä (2000)
Ojajärvi & Steinby (toim.): Minä ja markkinavoimat. Yksilö, kulttuuri ja yhteiskunta uusliberalismin aikakaudella (2008)
Rothberg: Traumatic Realism. The Demands of Holocaust Representation (2000)
Rantonen (toim.): Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa(2010)
Sevänen: Taide instituutiona ja järjestelmänä. Modernin taide-elämän historiallis-sosiologiset mallit (1998)
Sevänen: Vapauden rajat. Kirjallisuuden tuotannon ja välityksen yhteiskunnallinen säätely Suomessa vuosina 1918–1939 (1994)
Svedjedal: The Literary Web. Literature and Publishing in the Age of Digital Production. A Study in the Sosiology of Literature (2000)
Williams: Marxismi, kulttuuri ja kirjallisuus (1977/1988)

KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi 5 op

Kolme seuraavista:

Abbott: The Cambridge Introduction to Narrative (2008)
Allen: Intertextuality (2000)
Bahtin: Discourse in the Novel (teoksesta: The Dialogic Imagination 1981, s. 259–422)
Booth: The Company We Keep (1988)
Bradford: Stylistics (1997)
Brooks: Reading for the Plot (1984)
Chatman: Story and Discourse (1978) TAI Coming to Terms (1990)
Cohn: Transparent Minds (1978)
Dentith: Parody (2000)
Eco: The Limits of Interpretation (1990; luvut 1–7 ja 13–15)
Genette: Narrative Discourse (1972/1980)
Genette: Palimpsests (1982/1997) TAI Paratexts (1987/1992)
Herman (toim.): Narratologies (1999) TAI Herman (toim.): The Cambridge Copmpanion to Narrative (2007)
Leech & Short: Style in Fiction (1981/2007; uudistettu painos)
Herman et al.: Narrative Theory. Core Concepts and Critical Debates (2012)
Meretoja: The Narrative Turn in Fiction and Theory (2014)
Mäkelä: Uskoton mieli ja tekstuaaliset petokset (2011)
Orr: Intertextuality: Debates and Contexts (2008)
Palmer: Fictional Minds (2004)
Phelan: Reading People, Reading Plots (1989) TAI Narrative as Rhetoric (1996)
Rabinowitz: Before Reading (1987)
Stockwell: Cognitive Poetics (2002)
Tammi: Kertova teksti (1992)
Toolan: Narrative (1988; uudistettu painos 2001)
Zunshine: Why We Read Fiction (2006)

KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia 5 op

3 seuraavista:

Adorno: Esteettinen teoria (1970)
Barthes: Rakastuneen kielellä (1977)
Blanchot: Kirjallinen avaruus (1955)
Bowie: From Romanticism to Critical Theory. The Philosophy of German Literary Theory (1997)
Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757)
Carroll: On Criticism (2009)
Davis: After Poststructuralism: Reading, Stories and Theory (2002)
Derrida: Acts of Literature (1991)
Dewey: Taide kokemuksena (1934)
Eldrigge (ed.): Beyond Representation. Philosophy and Poetic Imagination (1996)
Freud: Uni ja isänmurha (1907-1928) tai Johdatus narsismiin (1914-1923)
Gadamer: Hermeneutiikka (suom. 2004)
Reiners, Seppä, Vuorinen (toim.): Estetiikan klassikot: Platonista Tolstoihin
Hegel: Ästetik (1835-1838; Aesthetics, osat: Johdanto (Einleitung) JA I Die Idee des Kunstschönen oder das Ideal JA II.III.III Die formelle Selbständigkeit der individuellen Besonderheiten JA III.III.I Die Poesie)
Kinnunen: Estetiikka (2000)
Korsmeyer: Gender and Aesthetics (2004)
Kristeva: Musta aurinko. Masennus ja melankolia (1987)
Mehtonen (toim.): Kielen ja kirjallisuuden hämärä (2002)
Meretoja et al. (toim.): Values of Literature (2015)
Nussbaum: Love’s knowledge: essays on philosophy and literature (1990)
Pavel: Fictional Worlds (1986)
Salminen et al (toim.): Kirjallisuus ja filosofia (2012)
Sartre: Esseitä II. Mitä kirjallisuus on? (1948)
Shusterman: Taide, elämä ja estetiikka (1997)

KIRA4D Kirjallisuus ja muu media 5 op

3 seuraavista:

Aarseth: Cybertext (1997)
Bacon: Audiovisuaalisen kerronnan teoria (2. uudistettu painos 2004)
Eilittä (toim.): Intermedial Arts (2012)
Grishakova & Ryan (toim.): Intermediality and Storytelling (2010)
Hatavara: Historia kuvina, jälkinä ja esityksinä Leena Landerin Käskyssä (2010)
Herkman: Sarjakuvan kieli ja mieli (1998)
Hutcheon: A Theory of Adaptation (2006)
Eskelinen: Cybertext Poetics (2012)
Keskinen: Audio Book (2008)
Lahtinen & Lehtimäki (toim.): Ääniä äänien takaa (2006)
Lehtonen: Post scriptum (2001)
Lothe: Narrative in Fiction and Film (2000)
McCloud: Sarjakuva – näkymätön taide (1994)
Mikkonen: Kuva ja sana (2005)
Mitchell: Picture Theory (1994)
Ryan (toim.): Narrative across Media (2004)
Wagner (toim.): Icons – Texts – Iconotexts (1996)
Wolf & Bernhart (toim.): Description in Literature and Other Media (2007)

KIRA4E Omavalintaiset työelämätaidot 5 op

Itsenäisestä suorituksesta sovitaan jakson vastuuhenkilön kanssa.

Mahdollista oheiskirjallisuutta:

Kirjallisuudenopetus

Elina Kouki: “Käsitteitä tarpeen mukaan”. Kirjallisuustieteelliset käsitteet lukion kirjallisuudenopetuksessa (2009),

Kaisa Ahvenjärvi ja Leena Kirstinä: Kirjallisuuden opetuksen käsikirja (2013)

Kustannustoimittaminen

Makkonen, Teijo (toim.): Kustannustoimittajan käsikirja (2004)

Toimittajuus

Marketta Rentola: Vaikuta mediassa (2010)

Lintula & Valkama: Nuoren toimittajan eloonjäämisopas (2009)

Heikki Hellman ja Maarit Jaakkola: "Kulttuuritoimitus uutisopissa. Kulttuurijournalismin muutos Helsingin Sanomissa 1978–2008" (2009);

Kulttuurituotanto

Maarit Grahn ja Maunu Häyrynen (toim.): Kulttuurituotanto: kehykset, käytäntö ja prosessit (2009)

Kritiikki

Martta Heikkilä (toim.): Taidekritiikin perusteet (2012)

Kirjallisuusterapia

Juhani Ihanus (toim.): Sanat että hoitaisimme: Terapeuttinen kirjoittaminen (2009)

Mäki & Arvola (toim.): Satu kantaa lasta (2009)

Lukupiiri

Johanna Matero t al. (toim.): Lukupiirikirja (2010)

Kertomus- ja tekstiteorian syventävät opinnot

 

KIR-KTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot 5 op

Perehtyminen tieteellisiin monografioihin 3 op

Valitaan 2 teosta. Opiskelija perehtyy kahteen kirjallisuustieteelliseen tai muuhun kertomus- ja tekstiteoreettiseen väitöskirjaan tai monografiaan sovelletun metodin, tutkimuksen rakenteen ja tulosten näkökulmasta. Suoritukseen soveltuvat mm. tuoreimmat Tampereen yliopistossa valmistuneet yleisen kirjallisuustieteen väitöskirjat (tarkemmat tiedot yksikön Tohtoriopinnot-sivulta).

Grishakova: The Models of Space, Time and Vision in V. Nabokov’s Fiction (2006)

Hägg: Narratologies of Gravity’s Rainbow (2005)

Kekki: From Gay to Queer (2003)

Kokko: Sureva mieli sanoin ja kuvin (2012)

Könönen: Four Ways of Writing the City (2003)

Lehtimäki: The Poetics of Norman Mailer’s Nonfiction (2005)

Meretoja: The French Narrative Turn (2010)

Mäkikalli: From Eternity to Time (2007)

Nyqvist: Double-Edged Imitation (2010)

Polvinen: Reading the Texture of Reality (2008)

Sklar: The Art of Sympathy (2008)

Turoma: Brodsky Abroad (2010)

Turunen: Haarautuvat merkitykset (2010)

Valkeakari: Sacred Words and Secular Visions in Recent African-American Novels (2004)

Kallionsivu: Saiturin kuolema (2013)

Nakari: Écrire sa vie, vivre son écriture (2014)

Ylä-Kapee: Telling Madness (2014)

Päivärinta: Dylan Thomas's Poetics of Embodiment (2014)

Svala: Att skapa meningar (2015)

Karttunen: The Hypothetical in Literature (2015)

KIR-KTTS2A1 Kirjallisuuden narratologia 5 op

Valitaan 3 teosta.

Alber et al., A Poetis of Unnatural Narrative (2013)

Berlatsky: The Real, the True, and the Told (2011)

Bernaerts (ed): Stories and Minds

Dawson: The Return of the Omniscient Narrator (2014)

Doležel: Heterocosmica (1998)

Fludernik: Towards a ‘Natural’ Narratology (1996)

Fludernik & Alber (toim.): Postclassical Narratology (2010)

Hatavara, Lehtimäki & Tammi (toim.): Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset (2010)

Herman: Story Logic (2002)

Herman, McHale & Phelan (toim.): Teaching Narrative Theory (2010)

Herman (toim.): The Emergence of Mind (2011)

Kafalenos: Narrative Causalities (2006)

Korthals Altes: Ethos and Interpretation (2014)

Lanser: Fictions of Authority (1992)

Palmer: Social Minds in the Novel (2010)

Phelan: Living to Tell about It (2005)

Phelan & Rabinowitz (toim.): A Companion to Narrative Theory (2005)

Richardson: Unnatural Voices (2006)

Ryan: Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory (1991)

Scholes, Phelan & Kellogg: The Nature of Narrative (2006)

Sternberg: Expositional Modes and Temporal Ordering in Fiction (1978)

Walsh: The Rhetoric of Fictionality (2007)

Zunshine (toim.), The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies  (2015)

KIR-KTTS2A2 Elämä ja kertomus 5 op

Valitaan 3 teosta.

Andrews: Narrative Imagination and Everyday Life (2014)

Boyd: On the Origin of Stories (2009)

Brooks: Troubling Confessions (2000)

Bruner: Making Stories (2002)

Cavarero: Relating Narratives: Storytelling and Selfhood (2000)

Charon: Narrative Medicine (2006)

Eakin: Touching the World (1992)

Freeman: Rewriting the Self (1993)

Hydén & Brockmeier (toim.): Health, Illness and Culture (2008)

Hyvärinen et al. (toim.): Beyond Narrative Coherence (2010)

Hyvärinen et al. (toim.) The Travelling Concepts of Narrative (2013) HANKINTAEHDOTUS TEHTY

Hyvärinen et al. Hajoava perhe (2015)

Kosonen: Elämät sanoissa (2000)

Lehman: Matters of Fact (1997)

Lejeune: On Autobiography (1975/1989)

Ochs & Capps: Living Narratives (2001)

Olney: Memory & Narrative (1998)

Posner, Law and Literature (2009)

Ricoeur: Oneself as Another (1990)

Shuman: Other People's Stories (2005)

Taylor: Sources of the Self (1989)

Toker: Return from the Archipelago (2000)

Turner: The Literary Mind (1996)

KIR-KTTS2A3 Kirjallisuusfilosofia, kieli ja tulkinta 5 op

Valitaan 3 teosta.

Badiou, Le siècle (2005; engl. The Century)

Bourne-Taylor & Mildenberg: Phenomenology, Modernism and Beyond (2010)

Critchley: The Ethics of Deconstruction (1992)

Currie: Narrators and Narrative (2010)

Davis: Critical Excess: Overreading in Derrida, Deleuze, Levinas, Žižek and Cavell (2010)

De Man: Allegories of Reading (1979)

Derrida: Acts of Literature (1991)

Eagleton: The Event of Literature (2012)

Edmundson: Literature against Philosophy (1995)

Frank: What is Neostructuralism? (1984/1989)

Gasché: The Tain of the Mirror (1986)

Genette: The Work of Art (1994/1997)

Heidegger: Poetry, Language, Thought (1971)

Korhonen: Textual Friendship (2006)

Korhonen & Räsänen (toim.): The Event of Encounter in Art and Philosophy (2010)

Lamarque. Opacity of Narrative (2014)

Mehtonen (toim.): Illuminating Darkness (2007)

Mulhall: The Wounded Animal (2009)

Nussbaum: Poetic Justice (1995)

Ricoeur: Time and Narrative 1 (1983/1984)

Salminen (2010): From Abyss into Nothingness: Five Essays on Paul Celan`s Poetics

 Taminiaux: Poetics, Speculation, and Judgment: The Shadow of the Work of Art from Kant to Phenomenology (1993)

 Vološinov: Kielen dialogisuus (1929/1990)

Žižek, The Parallax View (2006)

KIR-KTTS2A4 Intermediaalisuus 5 op

Valitaan 3 teosta.

Bal: Reading “Rembrandt” (1991)

Barthes: Image – Music – Text (1977)

Bordwell: Poetics of Cinema (2008)

Elleström (toim.): Media Borders, Multimodality and Intermediality (2010)

Eskelinen: Cybertext Poetics (2012)

Gaggi: From Text to Hypertext (1997)

Hatavara, Hyvärinen, Mäkelä & Mäyrä (toim) 2015: Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds

Hughes & Noble (toim.): Phototextualities (2003)

Jacobs: The Mind’s Eye (2001)

McFarlane: Novel to Film (1996)

Meister (toim.): Narratology beyond Literary Criticism (2005)

Noland: Poetry at Stake (1999)

Page & Thomas (toim.): New Narratives (2011)

Pethó: Cinema and Intermediality (2011)

Roston: Modernist Patterns in Literature and Visual Arts (2000)

Ryan: Avatars of Story (2006)

Ryan (toim.): Cyperspace Textuality (1999)

Versaci: This Book Contains Graphic Language (2007)

Verstraten: Film Narratology (2009)

KIR-KTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus 5 op

Valitaan 3 teosta.

Armstrong: Desire and Domestic Fiction (1987)

Ashcroft et al.: The Empire Writes Back (1989)

Barthes: Mytologioita (1957/1994)

Belsey: Critical Practice (1980)

Buell: The Environmental Imagination (1995)

Bourdieu: The Field of Cultural Production (1993)

Eagleton: After Theory (2003)

Gallagher & Greenblatt: Practicing New Historicism (2001)

Greenblatt: Renaissance Self-Fashioning (1980)

Hale: Social Formalism (1998)

Lehman: Matters of Fact (1997)

Lehtonen: The Cultural Analysis of Texts (2000)

Lothe, Phelan & Suleiman (eds): After Testimony (2012)

Lummaa & Rojola (toim.): Posthumanismista (2014)

Pratt: Imperial Eyes (1992)

Rothberg: Multidirectional Memory (2009)

Scarry: Resisting Representation (1994)

Silverman: Palimpsestic Memory (2013)

Zunshine (toim.): Introduction to Cognitive Cultural Studies (2011)

Suomen kirjallisuuden syventävät opinnot

 

SKIS1A Syventävä kirjallisuuden teoria 1 (5 op)

Valitaan yksi seuraavista osa-alueista sekä sen puitteissa 3 teosta (5 opintopistettä). Sopimuksen mukaan voi valita myös kohdassa S2 suositeltuja tutkimuksia.

Lajit

Arvas: Rauta ja ristilukki. Vilho Helasen salapoliisiromaanit (2009)

Baccolini & Moylan (toim.): Dark Horizons: Science Fiction and the Dystopian Imagination (2003)

Berger: Popular Culture Genres. Theories and Texts (1992)

Cawelti: Adventure, Mystery and Romance. Formula Stories as Art and Popular Culture (1976)

Duff (toim.): Modern Genre Theory (2000)

Fowler: Kinds of Literature (1982)

Frow: Genre (2006)

Genette: Fiction & Diction (1993/1991)

Griffin: Satire. A Critical Reintroduction (1994)

Groensteen: The System of Comics (2007)

Hutcheon: A Poetics of Postmodernism (1988)

Laakso: Nonsensesta parodiaan, ironiasta kielipeleihin. Monitasoinen huumori ja kaksoisyleisön puhuttelu Kari Hotakaisen Lastenkirjassa, Ritvassa ja Satukirjassa (2014)

Mendlesohn: Rhetorics of Fantasy (2008)

Meretoja & Mäkikalli (toim.): Romaanin historian ja teorian kytköksiä (2013)

Nikolajeva & Scott: How Picturebooks Work (2001)

Nodelman: Words about Pictures. The Narrative Art of Children’s Picture Books (1988)

Pyrhönen:  Bluebeard gothic. Jane Eyre and its progeny (2010)

Radway: Reading the Romance (1984)

Soikkeli: Lemmen leikkikehässä. Rakkausdiskurssin sovellukset 1900-luvun suomalaisissa rakkausromaaneissa (1998)

Stacey & Pearce (toim.): Romance Revisited (1995)

Wall: The Narrator’s Voice. The Dilemma of Children’s Fiction (1991)

Zipes: The Irresistible Fairy Tale. The Cultural and Social History of a Genre (2012)

Intertekstuaalisuus ja intermediaalisuus

Bacchilega: Fairy Tales Transformed? Twenty-First Century Adaptations & the Politics of Wonder (2013)

Bal: The Mottled Screen. Reading Proust Visually (1997)

Carroll (toim.): Adaptation in Contemporary Culture. Textual Infidelities (2009)

Dällenbach: The Mirror in the Text (1989/1977)

Eilittä (toim): Intermedial Arts. Disrupting, Remembering and Transforming Media (2012)

Heffernan: Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery (1993)

Heusser et al (toim.): On Verbal/Visual Representation: Word and Image Interactions (2005)

Hutcheon: Irony´s Edge. The Theory and Politics of Irony(1994/1995)

Kokko: Sureva mieli sanoin ja kuvin. Läheisensä menettäneen lapsen kokemus Riitta Jalosen ja Kristiina Louhen kuvakirjoissa (2012)

Lagerroth et al (toim.): Interart Poetics. Essays on the Interrelations of the Arts and Media (1997)

Louvel: Poetics of the Iconotext (2011, toim. Jacobs)

Lyytikäinen, Nummi & Koivisto (toim.): Lajit yli rajojen. Suomalaisen kirjallisuuden lajeja (2005)

Moraru: Rewriting. Postmodern Narrative and Cultural Critique in the Age of Cloning (2001)

Ryan: Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media (2001)

Ryan & Thon (toim.): Storyworlds across Media (2014)

Sanders: Adaptation and Appropriation (2006)

Tammi: Russian Subtexts in Nabokov’s Fiction (1999)

Toikkanen: The Intermedial Experience of Horror (2013)

Veivo: Portti ja polku. Tutkimus kirjallisuuden semiotiikasta (2011)

Kertomuksen teoria

Alber & Fludernik (toim.): Postclassical Narratology. Approaches and Analyses (2010)

Bernaerts et al. (toim.) Stories and Minds. Cognitive Approaches to Literary Narrative (2013)

Hatavara, Lehtimäki & Tammi (toim.): Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset. Jälkiklassisen narratologian suuntia (2010)

Hatavara, Hyvärinen, Mäkelä & Mäyrä (toim.): Narrative Theory, Literature, and New Media. Narrative Minds and Virtual Worlds (2015)

Herman: Basic Elements of Narrative (2009)

Herman (toim.): The Emergence of Mind (2011)

Herman et al: Narrative Theory. Core Concepts and Critical Debates (2012)

Hogan: Affective Narratology (2011)

Hyvärinen, Hatavara & Hydén (toim.) The Travelling Concepts of Narrative (2013)

Hägg, Lehtimäki & Steinby (toim.): Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen (2009)

Korthals Altes: Ethos and Narrative Interpretation. The Negotiation of Values in Fiction (2014)

Lothe & Hawthorn (toim.): Narrative Ethics (2013)

Olson (toim.): Current Trends in Narratology (2011)

Rossholm & Johansson (toim.): Disputable Core Concepts of Narrative Theory (2012)

Phelan: Experiencing Fiction (2007) TAI Living to Tell about It (2005)

Skalin (toim.): Narrativity, Fictionality, and Literariness. The Narrative Turn and the Study of Literary Fiction (2008)

Lyriikantutkimus

Blasing: Lyric Poetry. The Pain and the Pleasure of Words (2007)

Brewster: Lyric (2009)

Byron: Dramatic Monologue (2003)

Fludernik (toim.): Beyond Cognitive Metaphor Theory. Perspectives on Literary Metaphor (2011)

Furniss & Bath: Reading Poetry: An Introduction (2007; kaksi osaa valinnan mukaan)

Haapala (toim.): Kuvien kehässä. Tutkielmia kirjallisuudesta, poetiikasta ja retoriikasta (2003)

Kainulainen, Lummaa & Seutu (toim.): Työmaana runous (2012)

Kantola: Runous plus. Tutkielmia modernismin jälkeisestä runoudesta (2001)

Lakoff & Turner: More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor (1989)

McHale: The Obligation toward the Difficult Whole. Postmodernist Long Poems (2004)

Müller-Zettelmann & Rubik (toim.): Theory into Poetry. New Approaches to the Lyric (2005)

Perloff: 21st-century Modernism. The “New” Poetics (2002)

Seutu: Olla elävän sanat. Roolirunon laji Maila Pylkkösen teoksessa Arvo. Vanhaäiti puhuu runonsa (2009)

Tambling: Allegory (2009)
Turunen: Haarautuvat merkitykset.Puukuvasto Lassi Nummen lyriikassa (2010)
 
Wolosky The Art of Poetry. How to Read a Poem (2001)

Kulttuurintutkimus

Adorno, Horkheimer & Marcuse: Järjen kritiikki (1991; suom. ja toim. Kotkavirta)

Alber, Narrating the Prison. Role and Representation in Charles Dickens' Novels, Twentieth-Century Fiction, and Film (2007)

Anderson: Imagined Communities (2006/1991)

Bennett: Outside Literature (1990)

Eagleton: Ideology. An Introduction (1991)

Hall: Representation. Cultural Representations and Signifying Practice (1997)

Karkama & Koivisto (toim.): Ajan paineessa. Kirjoituksia 1930-luvun suomalaisesta aatemaailmasta (1999)

Kotkavirta & Sironen: Moderni/Postmoderni. Lähtökohtia keskusteluun (1989)

Lummaa & Rojola (toim.): Posthumanismi (2014)

Melkas, Grönstrand, Launis, Leskelä-Kärki, Ojajärvi, Palin & Rojola: Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa (2009)

Milner: Contemporary Cultural Theory (1994)

Nünning et al (toim.): Cultural Ways of Worldmaking. Media and Narratives (2010)

Feminismi ja gendertutkimus

Butler: Hankala sukupuoli (2006)

Colebrook: Gender (2004)

Eagleton (toim.): Feminist Literary Theory: A Reader (1986)

Felski: Literature after Feminism (2003)

Jokinen: Panssaroitu maskuliinisuus. Mies, väkivalta ja kulttuuri (2000) (http://tampub.uta.fi/handle/10024/68040)

Karkulehto: Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja (2007)

Kekki & Ilmonen (toim.): Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen (2004)

Koivunen & Liljeström (toim.): Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen (1996)

Moi (toim.): The Kristeva Reader (1986)

Moi: Sukupuoli/ Teksti/ Valta. Feministinen kirjallisuusteoria (1990/1985)

Morris: Kirjallisuus ja feminismi. Johdatus feministiseen kirjallisuudentutkimukseen (1997/ 1993)

Page: Literary and Linguistic Approaches to Feminist Narratology (2006)

Jälkikoloniaalinen ja ekokriittinen tutkimus

Ashcroft, Griffiths & Tiffin (toim.): The Empire Writes back. Theory and Practice in Post-colonial Literatures (1989)

Bhabha: The Location of Culture (1994)

Boehmer: Colonial and Postcolonial Literature (1995/2005)

Buell: The Environmental Imagination. Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture. (1995)

Gilcrest: Greening the Lyre. Environmental Poetics and Ethics (2002)

Glotfelty & Fromm (toim.): The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology (1996)

Laakso, Lahtinen & Heikkilä-Halttunen (toim.) Tapion tarhoista turkistarhoille. Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa (2011)

Lahtinen: Maan höyryävässä sylissä. Luonto, ihminen ja yhteiskunta Timo K. Mukan tuotannossa (2013)

Lahtinen & Lehtimäki (toim.) Äänekäs kevät. Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus (2008)

Lazarus (toim.): Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies (2004)

Lummaa: Poliittinen siivekäs. Lintujen konkreettisuus suomalaisessa 1970-luvun ympäristörunoudessa (2010)

Rantonen (toim.) Vähemmistöt ja monikulttuurinen kirjallisuus (2010)

Spivak: A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing Present (1999)

Kirjallisuussosiologia

Guillory: Cultural Capital. The Problem of Literary Canon Formation (1993)

Heikkilä-Halttunen: Kuokkavieraasta oman talon haltijaksi.  Lasten- ja nuortenkirjallisuuden institutionalisoituminen ja kanonisoituminen 1940–1950-luvulla (2000)

Hunt: Children’s Literature. The Development of Criticism (1990)

Hyttinen & Kivilaakso (toim.): Lukemattomat sivut. Kirjallisuuden arkistot käytössä (2010)

Kivistö & Käkelä-Puumala (toim.): Kirjallisuus ja talous antiikista nykyaikaan (2011)

Kurikka & Pynttäri (toim.): Tekijyyden tekstit (2006)

Lury: Cultural Rights. Technology, Legality and Personality (1993)

Mälkki: Mitä etevin runoteos. Dante Alighierin Jumalaisen näytelmän vastaanotto suomalaisessa kirjallisuusinstituutiossa 1851-2000 (2009)

Niemi: Suomalaisten suosikkikirjat (1997)

Thompson: Merchants of Culture. The Publishing Business in the Twenty-First Century (2010)

Turunen: Uhon ja armon aika. Suomalainen kirjallisuusjärjestelmä, sen yhteiskuntasuhteet ja rakenteistuminen vuosina 1944–1952 (2005)

Woodmansee: The Author, Art, and the Market. Rereading the History of Aesthetics (1994)

Ylönen: Tervaksinen toteemi. Kalle Päätalon Iijoki-sarjan vastaanotto ja vaikutus (2013)

 

SKIS1B Syventävä kirjallisuuden teoria 2 (5 op)

Kuten SKIS1A.

SKIS2 Suomen kirjallisuushistoria ja sen tutkimus (10 op)

KIRSKIS2A Kirjallisuushistoriallinen tutkimus (5 op)

Sopimuksen mukaan seuraavista. Myös S1:n listalta voi halutessaan valita teoksia.

Kirjallisuushistorian jäsentämisen kysymyksiä

Fokkema, Douwe: Knowledge and commitment: A problem-oriented approach to literary studies (2000), luvut 1–4

Ihonen, Markku & Yrjö Varpio (toim.): Helmi simpukka joki. Kirjallisuushistoria tänään (1995)

Moretti, Franco: Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for Literary History (2005)

Perkins, David: Is literary history possible? (1992)

Sipilä, Juhani (toim.): Ajan taitteita. Kirjallisuuskäsitys ja periodin murros suomalaisessa kirjallisuudessa (1995)

Näkökulmia kirjallisuustieteen oppihistoriaan

Hypén, Tarja-Liisa: Kuvassa oikealla Juhani Aho. Suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen Aho-kuva 1880-luvulta 1990-luvulle (1999)

Kuisma, Oiva & Riikonen, H. K. (toim.): Estetiikan syntysanat. Suomalaisen estetiikan avainkirjoituksia valistusajalta 1970-luvun alkuun (2005)

Kupiainen, Unto: Lyhyt runousoppi. Yleisen kirjallisuustieteen alkeet (1949)

Suomen tieteen historia 2, sivut 66–394

Varpio, Yrjö: Suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen historia (1986)

Esimerkkejä kirjallisuushistoriallisen tutkimuksen perinteestä

Carlsson, Sinikka et al. (toim.): Pohjois-Suomen kirjallisuushistoria (2010)

Cygnaeus, Fredrik: Kalevalan traagillinen aines, puhe Shakespeare-juhlassa 1864, arvostelu Nummi-suutareista; Suomen kansalliskirjallisuus X, sivut 72−211

Hagman, Lucina: Fredrika Bremer (1886) TAI  Minna Canthin elämäkerta (1906, 1911)

Kupiainen, Unto: Huumori suomalaisessa kirjallisuudessa I TAI II (1939, 1954)

Leino, Eino: Suomalaisen kirjallisuuden historia (1910) (http://www.doria.fi/handle/10024/100506)

Nevala Maria-Liisa (toim.): ”Sain roolin johon en mahdu”. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja (1989)

Norkola, Tero ja Eila Rikkinen (toim.): Sivupolkuja: Tutkimusretkiä kirjallisuuden rajaseuduille (1996)

Onerva, L.: Runoilija ja ihminen I–II (1932, Leino-elämäkerta)

Polén, Rietrik: Johdanto Suomen kirjallisuushistoriaan (1858), http://www.doria.fi/handle/10024/47188

Porthan, Henrik Gabriel: De Poësi Fennica (1766–1778; Suomalaisesta runoudesta)

Runeberg, Johan Ludvig: valikoima arvosteluita ja kirjoituksia kirjallisuudesta; Samlade arbeten VI, sivut 63−188

Snellman, Johan Vilhelm: valikoima arvosteluita ja kirjoituksia kirjallisuudesta; Suomen kansalliskirjallisuus VIII sivut 133−138, 381−480

Söderhjelm, Werner: Johannes Linnankoski (1918)

Tarkiainen, Viljo: Aleksis Kiven ”Seitsemän veljestä” (1910) TAI Eino Leinon runoudesta (1954)

Varpio, Yrjö (toim.): Yksi puu, kaksi taivasta. Suomalaisia kirjallisuusväitöskirjoja 1833−1847 (1996)

Kriittiset editiot ja arkistotutkimus

Hyttinen, Elsi ja Katri Kivilaakso (toim.): Lukemattomat sivut. Kirjallisuuden arkistot käytössä  (2010)

Kivi, Aleksis: Kullervo. Kriittinen editio. (2014; toim. Jyrki Nummi, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma & Juhani Niemi)

Kivi, Aleksis: Nummisuutarit. Kriittinen editio. (2010; toim. Jyrki Nummi, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko & Petri Lauerma) http://elias.finlit.fi/nummisuutarit/index.php?action=text#itemId=1

Topelius, Zacharias: Ljungblommor. (Utgiven av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus) [Kriittinen editio] (http://www.topelius.fi/pdf_zts/ljungblommor.pdf)

Topelius, Zacharias: Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller. Utgiven av Pia Forssell under medverkan av Matti Klinge och Anna Movall [kriittinen editio] (http://www.topelius.fi/index.php?p=texts&bookId=5)

 KIRSKIS2B Periodit, lajit, tyylit (5 op)

1800-luvun kirjallisuus

Sopimuksen mukaan seuraavista sekä aikakauden kirjallisuutta ja/tai kirjallisuuskeskustelua.

Aalto, Minna: Vapauden ja velvollisuuden ristiriita. Kehitysromaanin mahdollisuudet 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alun naiskirjallisuudessa (2000)

Ekman, Michel: Kaos, ordning, kaos. Människan i naturen och naturen i människan hos J. L. Runeberg (2004)

Grünthal, Satu: Välkkyvä virran kalvo. Suomalaisten kaunokirjallisten balladien motiivit (1997)

Grönstrand, Heidi: Naiskirjailija, romaani ja kirjallisuuden merkitys 1840-luvulla (2005)

Hatavara, Mari: Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa (2007)

Hyttinen, Elsi: Kovaa työtä ja kohtalon oikkuja. Elvira Willmanin kamppailu työläiskirjallisuuden tekijyydestä vuosisadanvaihteen Suomessa (2012)

Isomaa, Saija: Heräämisten poetiikkaa. Lajeja ja intertekstejä Arvid Järnefeltin romaaneissa Isänmaa, Maaemon lapsia ja Veneh’ojalaiset (2009)

Koponen, Jari & Vesa Sisättö (toim.): Aivopeili. Autonomian ajan tieteiskirjallisuutta (2011)

Lappalainen, Päivi: Koti, kansa ja maailman tahraava lika. Näkökulmia 1880- ja 1890-luvun kirjallisuuteen (2000)

Launis, Kati: Kerrotut naiset. Suomen ensimmäiset naisten kirjoittamat romaanit naiseuden määrittelijöinä (2005)

Lyytikäinen, Pirjo: Narkissos ja sfinksi. Minä ja Toinen vuosisadanvaihteen kirjallisuudessa (1997)

Lyytikäinen, Pirjo: Vimman villityt pojat. Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen laji (2004)

Maijala, Minna: Passion vallassa. Hermostunut aika Minna Canthin teoksissa (2008)

Nummi, Jyrki: Aika Pariisissa. Juhani Ahon ranskalainen kausi 1889–1890 (2002)

Nummi et al. (toim.): Pariisista Iisalmeen. Kansainvälinen ja kansallinen Juhani Aho (2011)

Rossi, Riikka: Särkyvä arki. Naturalismin juuret suomalaisessa kirjallisuudessa (2009)

1900-luvun kirjallisuus

Sopimuksen mukaan seuraavista sekä aikakauden kirjallisuutta ja/tai kirjallisuuskeskustelua.

Enwald, Liisa: Kaiken liikkeessä lepo. Monihahmotteisuus Mirkka Rekolan runoudessa (1997)

Haapala, Vesa: Kaipaus ja kielto. Edith Södergranin Dikter-kokoelman poetiikkaa (2005)

Happonen, Sirke: Vilijonkka ikkunassa. Tove Janssonin muumiteosten kuva, sana ja liike (2004)

Hollsten, Anna: Ei kattoa, ei seiniä. Näkökulmia Bo Carpelanin kirjallisuuskäsitykseen (2004)

Hökkä: Tuoksuville vuorille. Naisrunoilijoiden poetiikkaa, modernismeja (2013)

Hökkä, Tuula: Mullan kirjoitusta, auringon savua. Näkökulmia Eeva-Liisa Mannerin runouteen ja sen modernistisuuteen (1991)

Kainulainen, Siru: Kun sanat eivät riitä. Rytmi, modernismi ja Eila Kivikk’ahon runous (2011)

Kantola, Janna: Tanssi yöhön, pimeään. Gnostilaiset teemat Pentti Saarikosken Tiarnia-sarjassa (1998)

Karhu, Hanna: Säkeiden synty. Geneettinen tutkimus Otto Mannisen runokäsikirjoituksista (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37099)

Kaunonen, Leena: Sanojen palatsi. Puhujan määrittely ja teoskokonaisuuden hahmotus Paavo Haavikon Talvipalatsissa (2001)

Koivisto, Juhani: Leipää huudamme ja kiviä annetaan. Pentti Haanpään 30-luvun teosten kytkentöjä aikansa diskursseihin, todellisuuteen ja Raamattuun (1998)

Kähkönen, Marjut: Ei kenenkään veli. Naiskirjailijuuden metaforat Helvi Hämäläisen lyriikassa (2004)

Lummaa, Karoliina: Poliittinen siivekäs. Lintujen konkreettisuus 1970-luvun ympäristörunoudessa (2010)

Melkas, Kukku: Historia, halu ja tiedon käärme Aino Kallaksen tuotannossa (2006)

Nummi, Jyrki: Jalon kansan parhaat voimat. Kansalliset kuvat ja Väinö Linnan romaanit Tuntematon sotilas ja Täällä Pohjantähden alla (1993)

Nykänen: Worlds Within and Without. Presenting Fictional Minds in Marja-Liisa Vartio’s Narrative Prose (2015)  (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/152722)

Peltonen, Milla: Jälkirealismin ehdoilla. Hannu Salaman Siinä näkijä missä tekijä ja Finlandia-sarja (2008)

Rojola, Lea: Varmuuden vuoksi. Modernin representaatio Volter Kilven Alastalon salissa (1995)

Ruuska, Helena: Arkeen pudonnut sibylla: Modernin naisen identiteetin rakentuminen Marja-Liisa Vartion romaanissa Kaikki naiset näkevät unia (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/19373)

Salin, Sari: Hullua hurskaampi. Ironinen kahdentuminen Jorma Korpelan romaanituotannossa (2002)

Vuorikuru, Silja: Kauneudentemppelin ovella: Aino Kallaksen tuotanto ja raamatullinen subteksti (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/36695)

Nykykirjallisuus

Sopimuksen mukaan seuraavista sekä aikakauden kirjallisuutta ja/tai kirjallisuuskeskustelua.

Helle, Anna: Jäljet sanoissa. Jälkistrukturalistisen kirjallisuuskäsityksen tulo 1980-luvun Suomeen (2009)

Juntunen, Tuomas: Virsta väärää, vaaksa vaaraa: Intertekstuaalinen moniäänisyys Juha Seppälän proosassa (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37380)

Kantokorpi, Mervi (toim.): Muodotonta menoa. Kirjoituksia nykykirjallisuudesta (1997)

Kirstinä, Leena: Kansallisia kertomuksia. Suomalaisuus 1900-luvun proosassa (2007)

Koivisto, Päivi: Elämästä autofiktioksi: Lajitradition jäljillä Pirkko Saision romaanisarjassa Pienin yhteinen jaettava, Vastavalo ja Punainen erokirja (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/27342)

Lyytikäinen: Leena Krohn ja allegorian kaupungit (2013)

Ojajärvi, Jussi: Supermarketin valossa. Kapitalismi, subjekti ja minuus Mari Mörön romaanissa Kiltin yön lahjat ja Juha Seppälän novellissa Supermarket (2006)

Raipola, Juha: Ihmisen rajoilla: Epävarma tulevaisuus ja ei-inhimilliset toimijuudet Leena Krohnin Pereat munduksessa (http://tampub.uta.fi/handle/10024/97075)

Sassi, Ville: Uudenlaisen pahan unohdettu historia. Arvohistoriallinen tutkimus 1980-luvun suomalaisen romaanin pahan tematiikasta ja "pahan koulukunta" -vuosikymmenmääritteen muodostumisesta kirjallisuusjärjestelmässä (2012)

Sipilä, Juhani: Maa luja, taivas korkia. Antti Tuurin Pohjanmaa-sarja (2002)

Soikkeli, Markku (toim.): Kurittomat kuvitelmat. Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen (2002)

Poikkileikkauksia

Sopimuksen mukaan sekä kirjallisuutta.

Ameel Lieven: Moved by the City: Experiences of Helsinki in Finnish Prose Fiction 1889–1941 (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/39407)

Haapala & Sipilä (toim.): KiviAhoLinna (2013)

Kainulainen Siru & Parente-Čapková Viola (toim.): Täysi kattaus. Ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa (2006)

Koivisto & Nykänen (toim.): Dialogi kaunokirjallisuudessa (2013)

Rossi & Isomaa (toim.): Kirjallisuuden naiset (2013)

Salin, Sari: Narri kertojana. Kultaisesta aasista suomalaiseen postmodernismiin (2008)

SKIS3 Syventävä tekstianalyysi (5 op)

Sopimuksen mukaan

SKIS5 Omavalintaisia syventäviä opintoja (5 op)

Sopimuksen mukaan esimerkiksi kohtien S1 ja S2 suosituslistoilta.

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

Tiedekunnan yleiset tenttipäivät löytyvät opetusohjelmasta. Tenttipäivä on torstai.

Kirjatenteissä sovelletaan yliopiston yhteisiä ohjeita.

Alta löydät tiedot tenttimateriaalista. Huomaathan, että osalle jaksoista on määritelty tenttimateriaali valmiiksi, mutta joidenkin jaksojen osalta opiskelija sopii tentittävästä materiaalista tentaattorin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista. Olethan ajoissa liikkeellä!

Perusopinnot

POHP4 Kielioppi I, 5 op

Tentaattori: yliopistonlehtori Johanna Koivisto

Aika: Kirjatentin voi tehdä ennalta sovitusti yksikön yleisinä tenttipäivinä syyskuussa ja tammikuussa. Lisäksi suoritukseen kuuluu harjoitustyö.

Tentittävä materiaali:

 • Bolander, Maria 2012 (tai vanhempi, aikaisintaan 2005 julkaistu painos): Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber. Luvut 5 Ord och ordklasser (s. 103-157) ja 6 Fraser, satsled och satser - syntax (s. 158-203).

Suoritustapa: Opintojakson itsenäinen suoritus koostuu kirjatentistä ja harjoitustyöstä. Ota yhteyttä tentaattoriin sopiaksesi harjoitustyön aiheesta ja suorituksen aikataulusta. Kirjatentti on oltava suoritettuna hyväksytysti, ennen kuin harjoitustyön voi palauttaa. Molempia voi kuitenkin tehdä samanaikaisesti.

Suorituskieli: ruotsi

Aineopinnot

POHA3 Kielioppi II 5 op

Tentaattori: yliopistonlehtori Marja Kivilehto

Suoritustapa:

Ota yhteys Marja Kivilehtoon. Häneltä saat tarkemmat ohjeet ja hänen kanssaan voit sopia suorituksen aikataulusta.

Itsenäinen suoritus koostuu kirjatentistä ja harjoitustyöstä. Kirjatentin voi tehdä ennalta sovitusti tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Tentittävät kirjat ovat:

 • Bolander, Maria (2012 tai uudempi). Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber. S. 9–29, 158–225.
 • Hultman, Tor G. (2003). Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien. S. 1–8, 259–313.

Kirjatentti on oltava suoritettuna hyväksytysti, ennen kuin harjoitustyön voi palauttaa. Molempia voi kuitenkin tehdä samanaikaisesti.

Suorituskieli: ruotsi

POHA8 Kirjallisuuden valinnaisopintojakso 5 op

Tentaattori: yliopistonlehtori Tiina Räisä

Suoritustapa: Ota yhteys Tiina Räisään. Häneltä saat tarkemmat ohjeet jakson suorittamisesta

Suorituskieli: ruotsi

POHA9 Kielellinen vaihtelu 5 op

Tentaattori: yliopisto-opettaja Zea Kingelin-Orrenmaa

Tenttiaika: Tentittävissä sähköisessä tenttipalvelussa koko lukuvuoden ajan.

Tentittävä materiaali

 • Catrin Norrby, Gisela Håkansson 2010: Introduktion till sociolingvistik. Studentlitteratur/Norstedts (kokonaisuudessaan)
   
 • Sally Boyd Sander, Stina Ericsson (red.) 2015. Sociolingvistik i praktiken  Lund: Studentlitteratur. Kaksi lukua oman kiinnostuksen mukaan.

POHA10 Kielikontaktit 5 op

Tentaattori: yliopisto-opettaja Zea Kingelin-Orrenmaa

Tenttitapa: Mahdollisuus suorittaa esseellä koko lukuvuoden ajan.

Tenttikirjallisuus:

Pyydä tentaattorilta tarkemmat ohjeet esseen kirjoittamista varten.

 • Skutnabb-Kangas, Tove, 1981. Tvåspråkighet.
 • Huss, Leena & Börestam Uhlmann, Ulla, 2001. Språkliga möten: Tvåspråkighet och kontaktlingvistik.
 • Hyltenstam, Kenneth (red.) 1999. Sveriges sju inhemska språk.
 • Hyltenstam, Kenneth & Stroud, Christopher, 1991. Språkbyte och språkbevarande: om samiskan och andra minoritetsspråk.
 • Håkansson, Gisela, 2003. Tvåspråkighet hos barn i Sverige.
 • Heller, Monica, 2007. Bilingualism: a social approach.
 • Sirkku Latomaa (red.), 2004. Äidinkieli ja toiset kielet: Pohjoismainen kaksikielisyystyöpaja Tampereella 18.-20.10.2002.
 • Sarah Grey Thomason, 2001. Language contact.
 • K. Fraurud & K. Hyltenstam (red.), 2003. Multilingualism in Global and Local Perspectives.
 • Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger, 2013 (1. ed. 2004). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

POHA12 Itsenäinen projekti: Opintopassi, 5 op.

Ilmoittautuminen: Nettiopsussa ma 21.8.-ke 30.8.2017. 

Suoritusajankohta: Syksy 2017. Aloitustapaaminen ma 4.9. klo 14, Pinni B4034.

Vastuuopettaja: yliopistonlehtori Johanna Koivisto

Opetusmuodot: Itsenäinen työskentely

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti liittää akateemisia ja opetusohjelmatarjonnan ulkopuolisia tapahtumia opintoihinsa sekä pohtia tapahtumien sisältöjä oman oppimisensa ja ammatillisen suuntautumisensa valossa ja raportoida niistä kirjallisesti.

Sisältö: Osallistuminen pohjoismaisiin kieliin liittyviin ruotsinkielisiin luentoihin, seminaareihin ja/tai kulttuuritapahtumiin tutkinto-ohjelman laatiman listan mukaisesti, ja tapahtumista raportoiminen. Opintopassiin voidaan hyväksyä myös muita, opiskelijan itsensä valitsemia tapahtumia, joista on kuitenkin sovittava etukäteen opintopassin vastuuhenkilön kanssa.

Jokainen opintopassilla suoritettava opintopiste edellyttää osallistumista kahteen tilaisuuteen (n. 90 min/tilaisuus). Yhteensä tapahtumia tulee siis olla vähintään kymmenen, jotta 5 opintopistettä täyttyy. Opiskelija pyytää jokaisesta tapahtumasta tapahtuman järjestäjän leiman tai vastuuhenkilön allekirjoituksen sekä laatii noin kahden A4-sivun mittaisen raportin (n. 500 sanaa/raportti). Lopuksi kaikki raportit liitetään yhdeksi oppimisportfolioksi, joka palautetaan vastuuopettajalle.

Vaadittavat opintosuoritukset: Opintopassi ja oppimisportfolio

Arviointi: Numerolla 1–5.

POHA15 Johdatus nordistiikkaan 5 op

Tentaattori: yliopistonlehtori Johanna Koivisto

Tenttiaika: Tentittävissä sähköisessä tenttipalvelussa kevätlukukauden ajan.

Tentittävä materiaali:

Opintojakson itsenäinen suoritus koostuu sähköisestä tentistä ja kirjallisesta tehtävästä. Ota yhteyttä tentaattoriin heti kun alat lukea tenttikirjallisuutta sopiaksesi kirjallista tehtävää varten luettavasta materiaalista (1 tutkimusraportti tai väitöskirja soveltuvin osin) ja tehtävän palautusaikataulusta. Sähköinen tentti on oltava suoritettuna hyväksytysti, ennen kuin kirjallisen tehtävän voi palauttaa.

Sähköisen tentin materiaalit:

 • Svenska språknämnden 2003. Sveriges officiella minoritetsspråk - Finska, meänkieli, samiska, romani, jiddish och teckenspråk: En kort presentation. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 86.
 • Birch-Jensen, Jörgen 2007. Från rista till chatta. Historien om det svenska språket. Stockholm: Albert Bonniers förlag.
 • Lindblom, Per-Åke & Rubensson, Arne (red.) 2011. Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva: En antologi. Stockholm: Språkförsvaret.
 • Lindgren, Birgitta & Havaas, Anitha 2012. Snacka skandinaviska. Stockholm: Prodicta.

Syventävät opinnot

POHS1 Kieli ja yhteiskunta 5 op

Tentaattori: yliopistonlehtori Tiina Räisä

Tenttipäivät: Kirjatentti: lokakuu ja maaliskuu. Esseesuoritus: koko lukuvuosi

Ilmoittautuminen kirjatenttiin tapahtuu NettiOpsussa vähintään 7 vuorokautta ennen tenttiä.

Tenttikirjallisuus:

Jos suoritat jakson esseellä, ota yhteyttä tentaattoriin saadaksesi ohjeet.

Tenttikirjallisuus:

Opiskelija lukee kaikki seuraavat tekstit

 •  Svenskt i Finland 2010. Folktingets broschyr om finlandssvenskar och svenskan i Finland. Tillgänglig på http://www.folktinget.fi/Site/Data/1597/Files/SVENSK_i_FINLAND.pdf
 • Charlotta Hällström af 2012:  Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag, doktorsavhandling utgiven av Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica. Tillgänglig: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/28954/finlandi.pdf?sequence=1. Kapitlen 2, 5 och 6.
 •  Nationalspråksstrategin 2012. Tillgänglig:  http://oikeusministerio.fi/sv/index/kansalliskielistrategia.html => länken till höger: Nationalspråksstrategin (pdf)
 •  Språklagen i Finland. Tillgänglig: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423

Sekä valitsee tämän lisäksi Magman nettisivuilta yhden kieltä tai kielitilannetta koskevan raportin:

 • Valfri rapport med språklig anknytning från tankesmedjan Magma: Tillgängliga  http://magma.fi/ => länk:  Läs alla studier här
   

Tämän lisäksi opiskelija valitsee kiinnostuksensa mukaan tenttikirjallisuutta seuraavista teoksista niin että yhteensä luettavaa on noin 500 sivua. Ennen tenttiin ilmoittautumista opiskelija ilmoittaa tentaattorille, minkä kirjan (ja mahdollisesti mitkä luvut) hän on valinnut. Opiskelija saa myös itse ehdottaa muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta oman kiinnostuksensa mukaan.

 • Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2012 (första upplaga 2005): Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.
 • Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2010. Diskursanalys som teori och metod. Malmö Sverige: Studentlitteratur.
 • Börjesson, Mats, 2010: Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Malmö, Sverige Studentlitteratur.
 • Melin, Lars, 2003: Manipulera med språket. Sverige: Norstedts.
 • Norrby, Catrin 2004: Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. 1:a eller 2:a upplagan . Lund: studentlitteratur.
 • Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson &Andreas Nord (red.) 2011: Funktionell textanalys. Norstedts.
 • Annabelle Mooney, Anthea Irwin, Linda Thomas, Shan Wareing, Jean Stilwell Peccei 2010. Language, Society and Power. An Introduction.
 • Karin Milles 2008: Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt. Småskrift utarbetad av Språkrådet. Norstedts akademiska förlag. 

POHS8 Kielihistoria, murteiden ja nimistöntutkimus 5 op

Tentaattori: yliopistonlehtori Marja Kivilehto

Tenttipäivät: joulukuu ja huhtikuu

Ilmoittautuminen tenttiin tapahtuu NettiOpsussa viimeistään 7 vuorokautta ennen tenttiä.

Tenttikirjallisuus:
 

SPRÅKHISTORIA

Pettersson, Gertrud 2005: Svenska språket under sjuhundra år.

Widmark, Gun: 1991: Boksvenska och talsvenska: om språkarter i nysvenskt talspråk. Ingår i: Språk och stil: tidskrift för nysvensk språkforskning. Ny följd nr 1. S. 157-198

 

DIALEKTOLOGI

Andersson Lars-Gunnar 2013: Dialekter och sociolekter Ingår i: Sundgren Eva Sociolingvistik 2. uppl.: Stockholm: Liber.

Svahn, Margareta, 2003: Dialektbegreppet -- ett diskussionsbelägg. Ingår i: Nordisk dialektologi, Gunnstein Akselberg, Anne Marit Bødal og Helge Sandøy (red.), s. 503-514. Oslo: Novus.

Bockgård, Gustav & Nilsson, Jenny, 2011: Dialektologi möter interaktionsforskning. en introduktion till interaktionell dialektologi. I: Bockgård & Nilsson (red.): Interaktionell dialektologi. Institutet för Språk och folkminnen. S. 7–50.

Pettersson, Gertrud, 2005: Dialekterna och språkhistoria. Kapitel 7 i boken Svenska språket under sjuhundra år. s. 201–227.

Bekanta dig med webbplatserna med inspelningar av svenska dialekter:

SweDia: http://swedia.ling.gu.se/info/info.html

SLS: Lyssna på finlandssvenska dialekter: http://www.sls.fi/doc.php?docid=323

 

NAMNFORSKNING

Aniala, Terhi; Saarelma, Minna; Sjöblom, Paula, 2012: Names in Focus. An Introduction to Finnish Onomastics. kapitlen 1 och 2 (s. 13-62)

Aldrin, Emilia, 2011 Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007?2009. Institutionen för nordiska språk. Namn och samhälle 24. Uppsala. Kapitel 2 och 3 (s. 20-43). Tillgänglig: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:402591/FULLTEXT01

Ainiala, Terhi, 2012: Den socioonomastiska forskningen i Finland. I: Språkbruk 2012:1. tillgänglig: http://www.sprakbruk.fi/index.php?mid=2&pid=13&aid=2956&search=true

Nakari, Minna: Variation i kvinnors namnfraser i officiella dokument i Helsingfors 1780-1930: Socioonomastiska synvinklar på makt och identitet.  (Nordica Helsingiensia 25.) Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Kapitel 3 (s. 57-87) tillgänglig: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/26311/variatio.pdf

POHS10 Ruotsin kielipolitiikka 5 op

Tentaattori: yliopistonlehtori Johanna Koivisto

Tarkemmat tiedot (tenttimateriaali, ajankohdat) päivitetään tälle sivulle mahdollisimman pian.

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma


Ranskan kielen tutkinto-ohjelman tiettyjä opintojaksoja voi tenttiä viestintätieteiden tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Katso ajat ja paikat opetusohjelmasta kohdasta tenttiminen.

Käytännön ohjeita kirjatentteihin löytyy yliopiston yhteisiltä tenttimistä koskevilta sivuilta.

Kirjatentit 2017-2018

Aineopinnot

RANA5 Ranskan yhteiskunta II 5 op

Tentaattori: Philippe Jacob

Kirjallisuus:

    La France de 1940 à nos jours. Maurice Agulhon, Ralph Schor, André Nouschi.

Syventävät opinnot

RANS3 Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op

Tentaattori: Philippe Jacob

Tenttimateriaali:

    J.-F. Sirinelli: Les intellectuels en France (De l’Affaire Dreyfus à nos jours)

 

RANS4 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op

Tentaattori: Carita Klippi

Kirjallisuus:

    M. Bracops: Introduction à la pragmatique

    Ch. Baylon & X. Mignot: Initiation à la sémantique du langage

HUOM! Jakson voi suorittaa myös kirjallisilla tehtävillä. Ota yhteys tentaattoriin.

 

RANSV3 Frankofonia 5 op

Tentaattori: Carita Klippi

Kirjallisuus:

    J. K. Sanaker, K. Holter &I. Skattum : La francophonie. Une introduction critique.

    C. Reynaud Paligot: La République raciale: paradigme racial et idéologie républicaine 1860-1930.

 

RANSV1 Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi 5 op

Tentaattori: Soili Hakulinen
Suoritusmuoto: kotitentti. Ota yhteyttä tentaattoriin saadaksesi tarkemmat ohjeet.

Materiaali:

    C. Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation : de la subjectivité dans le langage
    D. Maingueneau, Éléments de linguistique pour le texte littéraire
    D. Maingueneau, Analyser les textes de communication
    S. Moirand, Le discours de la presse quotidienne

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä viestintätieteiden tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Opintojaksot ovat tentittävissä kaikkina lkv. 2017-2018 yleisinä tenttipäivinä, ellei toisin ole ilmoitettu.

 

Perusopinnot

SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus 5 op / Deutschsprachige Gegenwartsliteratur 5 ECTS

Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttimateriaali (pdf). Pyydä myös opettajalta pääsyä suorituksen moodle-alueelle.

 Aineopinnot

SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria 5 op / Kulturgeschichte der deutschsprachigen Länder 5 ECTS

Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttimateriaali (pdf).

SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri 5 op / Gegenwartskultur der deutschsprachigen Länder 5 ECTS

Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttimateriaali (pdf)


SAKA5 Kielitieto ja -taito: kielioppi II (3 op) / Sprachwissen und Sprachfertigkeiten: Grammatik II 3 ECTS

Tentaattori: Olli Salminen
Tenttimateriaali: Piitulainen, M-L., Syntax des Deutschen. Unter Berücksichtigung des Kontrasts zum Finnischen. 2000. Lisäksi tentaattorin kanssa erikseen sovittavat kohdat jostakin saksan kieliopista.

SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op / Semantik und Pragmatik 5 ECTS

Tentaattori: Olli Salminen
Tenttimateriaalista sovitaan tentaattorin kanssa.

SAKA7 Saksankielinen kaunokirjallisuus valistusajasta nykyaikaan 5 op / Deutschsprachige Literatur von der Aufklärung bis zum Zweiten Weltkrieg 5 ECTS

Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttimateriaalista sovitaan tentaattorin kanssa.

 Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot

SAKS2 Tekstilingvistiikka (5 op) / Textlinguistik 5 ECTS

Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttimateriaali: Heinemann, M. – Heinemann, W., Grundlagen der Textlinguistik. Tübingen. 2002. Adamzik, K., Textlinguistik. Tübingen. 2004.

SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi (5 op) / Gesprächs- und Diskursanalyse 5 ECTS

Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttimateriaali: Brinker, K. – Sager, S. F., Linguistische Gesprächsanalyse. Berlin 1989. Deppermann, A., Gespräche analysieren. Wiesbaden. 2001. Keller, R., Diskursforschung. Wiesbaden. 2004.

SAKS4 Kirjallisuustiede ja kulttuurintutkimus, 5 op
Suoritukseksi käy mikä tahansa SAKK-jaksoista (Kirjallisuus ja kulttuuri)

SAKW1 Talousviestintä (5 op) 

Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttimateriaali: Brünner, G., Wirtschaftskommunikation. Tübingen. 2000. Bolten, J., Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Göttingen. 2007.

SAKW2 Mainosviestintä (5 op)

Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttimateriaali: Janich, N., Werbesprache. Tübingen.1999. Knapp, K. et al., Angewandte Linguistik. Tübingen/Basel. 2004 (artikkelit: Stöckl, H.; Perrin, D.; Ebert, H.; Habscheid, St.; Knapp, K.)

SAKW3 Kielineuvonta ja viestintäkoulutus  (5 op) / Sprachberatung und Kommunikationstraining 5 ECTS

Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttimateriaali: Bosse, E., Qualifizierung für interkulturelle Kommunikation. Frankfurt/Main. 2011.

 

SAKD1 Johdatus vieraan kielen opettajan työhön 5 op

Tentaattori: Olli Salminen
Huneke, Hans-Werner & Wolfgang Steinig., Deutsch als Fremdsprache: eine Einführung. Schmidt, Berlin, 4. painos tai myöhempi.

SAKD2 Kielen oppiminen 5 op

Tentaattori: Dinah Krenzler-Behm
Apeltauer, Ernst, Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Langenscheidt, Berlin, München, Wien, Zürich, New York
ja
Edmondson, Willis J. & House, Juliane, Einführung in die Sprachlehrforschung. A. Franke Tübingen und Basel (UTB 1697), luvut 1–5.

SAKD3 Kulttuurien välinen oppiminen 5 op

Tentaattori: Olli Salminen
Tenttimateriaalista sovitaan tentaattorin kanssa.

 

SAKK1 Monikulttuurinen kirjallisuus 5 op
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz
Tenttimateriaalista sovitaan tentaattorin kanssa.

SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 5 op
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz
Tenttimateriaalista sovitaan tentaattorin kanssa.

SAKK5 Jokin saksankielisten maiden kirjallisuuden erityisaihe, 5 op
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz
Tenttimateriaalista sovitaan tentaattorin kanssa.

SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe: Interkulturelle Kommunikation
Anu Viljanmaa
Tenttimateriaalista sovitaan tentaattorin kanssa.

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Osa opintojaksoista on suoritettavissa itsenäisinä suorituksinä, yleensä kirjallisina tentteinä. Tenttejä suoritetaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (kerran kuussa) tai sähköisinä tentteinä.

Jos jakson tiedoissa on suoritustapana "Kirjallinen tentti", jakson voi suorittaa kirjatenttinä. Tentittävä kirjallisuus löytyy alta. Jotkut jaksot ovat suoritettavissa portfoliona tai esseenä, ja näiden ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

Tenttien ja muiden suoritustapojen vastaanottajat ovat suomen kielen opetusohjelmassa. Tenttipäivien ajankohdat löytyvät tiedekunnankohdasta tenttiminen. Tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä pidettäviin kirjallisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsussa. Sähköisiin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa.

Perus- ja aineopintojen kirjatentit

Perusopinnot

SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto

Portofoliona. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

SUOP4 Merkitys

Kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä.

Kaikille pakollinen: Kuiri, Kaija 2012. Johdatus semantiikkaan. Helsinki: FinnLectura.

JA

Larjavaara, Matti 2007. Pragmasemantiikka. Helsinki: SKS. (osin: luvut 3–7 / sivut 103–543)
TAI
Riemer, Nick 2006. Introducing Semantics. Cambridge. (osin: luvut 1–10 / sivut 1–368)

Aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys

Kirjallinen tentti

Lehtinen, Tapani 2007. Kielen vuosituhannet: suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen.
JA
Häkkinen, Kaisa 1996: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa.

SUOA2 Kielen variaatio

Portfoliona. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus

Portfoliona. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Kirjallinen tentti

    Häkkinen, Kaisa 1994. Agricolasta nykykieleen, s. 11–160
    Verkkojulkaisu 'Virtuaalinen vanha kirjasuomi':

 •         Lyhenteet ja ortografia
 •         Tekstit
 •         Kielioppi 1500–1600-luku
 •         Katsaus vanhaan kirjallisuuteen (ei artikkeleita)
 •         Harjoitukset

    Kuiri, Kaija 2011. Suomen kielen tutkimuksen luonteesta ja historiasta (saatavana opintokoordinaattori Maija Ohvolta, Pinni B4048)
    Karlsson, Fred 1975: Fennistiikan tieteenparadigmasta ja sen ohjausvaikutuksesta. Virittäjä 1975, s. 179–193

Huom. Jos olet suorittanut aiemman opetussuunnitelman mukaisesti tästä jaksosta (aiemmin SUOP4) vain toisen osan, eli joko vanhan kirjasuomen 3 op tai suomen kielen tutkimuksen historian 2 op, voit suorittaa itsenäisesti puuttuvan osan. Vanhan kirjasuomen suoritukseen opiskellaan ylläolevasta listasta Häkkinen sekä verkkojulkaisu 'Virtuaalinen vanha kirjasuomi'.  Voit ilmoittautua tenttiin kohtaan SUOA4 5 op, mutta ilmoita lisätiedoissa, kumpaa osaa tentit ja että toinen osa on jo suoritettu aiemmin. Suomen kielen tutkimuksen historiaan opiskellaan Kuiri ja Karlsson, ja se osa on tentittävissä sähköisenä tenttinä.

SUOA5 Menetelmäopinnot
Portfoliona. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

SUOA6 Erikoistumisopintoja I ja SUOA7 Erikoistumisopintoja II

Jaksot SUOA6 ja SUOA7 voi suorittaa vuosittain vaihtuvilla erikoiskursseilla (katso tarjonta opetusohjelmasta) tai kirjatenteillä. Huomaa, että samat kirjalistat/portfoliot ovat tarjolla myös syventävissä opinnoissa. Eli jos suoritat aineopintoihin jonkin kirjapaketin/portfolion, et voi suorittaa samaa aihealuetta syventäviin.

Kirjatenttivaihtoehdot:

Diskurssintutkimus
Portfoliona. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.
Diskurssintutkimuksen suorittamista suositellaan erityisesti, jos opiskelijan aikomus on suorittaa syventävissä opinnoissa työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kokonaisuus.

Keskustelunanalyysi
Portfoliona. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

Pedagoginen kielitieto
Portfoliona. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio

1) Lappalainen, Hanna 2004: Variaatio ja sen funktiot. Erään sosiaalisen verkoston jäsenten kielellisen variaation ja vuorovaikutuksen tarkastelua.

2) Vaattovaara, Johanna 2009: Meän tapa puhua. Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena.

Nimistöntutkimus

Ainiala, Terhi – Saarelma, Minna – Sjöblom, Paula 2008: Nimistöntutkimuksen perusteet.
Sjöblom, Paula 2006: Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot.
Heikkilä, Mikko 2012. Etymologinen tapaus Tammerkoski. Sananjalka 54, s. 50–75.

Sanastontutkimus

Kulonen, Ulla-Maija 1996: Sanojen alkuperä ja sen selittäminen: etymologista leksikografiaa.
Mikone, Eve 2002: Deskriptiiviset sanat. Määritelmät, muoto ja merkitys.
Nenonen, Marja 2002: Idiomit ja leksikko. Lausekeidiomien syntaktisia, semanttisia ja morfologisia piirteitä suomen kielessä.

 

Syventävien opintojen kirjatentit

Huomaa, että jaksojen Keskustelunanalyysi, Diskurssintutkimus, Pedagoginen kielitieto, Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, Nimistöntutkimus ja Sanastontutkimus kirjalistat/portfoliot ovat tarjolla myös aineopinnoissa. Jos suoritat aineopintoihin jonkin kirjapaketin/portfolion, et voi suorittaa samaa aihealuetta syventäviin.

SUOS1 Suomi ja maailman kielet

Sovitaan tentaattorin kanssa.

SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus

Esseenä. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

SUOV3 Suomen kielen rakenne S2-näkökulmasta

Esseenä. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

SUOV4 Vuorovaikutus ja tekstit S2-näkökulmasta

Esseenä. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I

Kirjallinen tentti, suorittamisesta sovitaan Suvi Honkasen kanssa.

    Gunnarsson, Britt-Louise 2009: Professional discourse. Continuum Discourse Series. London, New York: Continuum (OSIN).  
    Karlsson, Anna-Malin 2009:  Fixing meaning: on the semiotic and interactional role of written texts in a risk analysis meeting. – Text & Talk, 29(4): 415–438.
    Nikolaidou, Zoe 2014: Dominant workplace literacies in vernacular disguise: Disputable discourses on the production floor. – Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (toim.): Vernacular literacies: Past, present and future, 45–57. Umeå: Umeå university & Royal Skyttean Society.
    Nissi, Riikka 2015: From entry proposals to a joint statement: Practices of shared text production in multiparty meeting interaction. – Journal of Pragmatics 79, 1–21.
    Svinhufvud, Kimmo 2015: Participation in the master’s thesis seminar: Exploring the lack of discussion. – Learning, Culture and Social Interaction (http://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2014.12.002)
    Opettajan ohjeen mukaan seuraavat neljä teosta (OSIN):

 1.   Honkanen, Suvi 2012: Kielioppi ja tekstilaji. Direktiivin muotoilusta viraston ryhmäkirjeissä. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, suomen kieli ().
 2.  Kankaanpää, Salli 2006: Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli. Helsinki: SKS.
 3.  Kuronen, Marja-Liisa 2004: Vakuutusehtotekstin uudistamisprosessi. Matkalla alamaisesta asiakkaaksi. Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis A, 231. Väitöskirja. Helsingin kauppakorkeakoulu, suomen kieli ja viestintä. (http://epub.lib.aalto.fi/fi/diss/?cmd=show&dissid=254)
 4.  Tiililä, Ulla 2007: Tekstit viraston työssä. Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista. Helsinki: SKS.

SUOT4 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso II

Esseenä. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen

Kirjallinen tentti. Sovitaan tentaattorin kanssa.

SUOO2 Lukeminen ja luetun ymmärtäminen

Kirjallinen tentti. Sovitaan tentaattorin kanssa.

SUOO2 Lukeminen ja luetun ymmärtäminen

Kirjallinen tentti. Sovitaan tentaattorin kanssa.

SUOO3 Kirjoittaminen

Kirjallinen tentti. Sovitaan tentaattorin kanssa.

SUOO4 Äidinkielen osaamisen arviointi

Kirjallinen tentti. Sovitaan tentaattorin kanssa.

SUOO5 Pedagoginen kielitieto

Portfoliona. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

 

SUOK1 Kielenmuutos ja sen tutkiminen

Kirjallinen tentti

200–400 s. taustoittavaa kirjallisuutta; sovitaan erikseen opettajan kanssa, esimerkiksi seuraavat:

1) Paunonen, Heikki 2003: Suomen kielen morfologisista muutosmekanismeista. –  Lea Laitinen, Hanna Lappalainen, Päivi Markkola & Johanna Vaattovaara (toim.), Muotojen mieli. Kirjoituksia morfologiasta ja variaatiosta. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. S. 187–248.

2) Nuolijärvi, P. & Sorjonen, M.-L. 2005: Miten kuvata muutosta s. 9–22, 128–136.

3) Palander, M. 2008: Itäsuomalaisten murrepiirteiden muodonsisäinen väistymishierarkia. – Virittäjä 112 s. 322–354.

4) Mielikäinen, Aila 1995: Morfologinen diffuusio. – Virittäjä s. 321-334.

5) Chambers, Trudgill & Schilling-Estes (edit.) 2002: The Handbook of Language Variation and Change. Luku 29 Language Death and Dying.

6) Tapani Lehtinen – Lea Laitinen (toim.) 1997: Johdanto. – Kieliopillistuminen. Tapaustutkimuksia suomesta. Kieli 12. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. S. 6–19.

7) Minna Jaakola 1997: Genetiivin kanssa esiintyvien adpositioiden kieliopillistumisesta. – Em. teos s. 121–156

8) Kaija Kuiri 1999: Synteettinen kielenmuutosluokittelu. –  Kirjoituksia sosiolingvistiikasta. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. S. 103–122.

9) Hannele Forsberg 2006: Montako-kysymystyypin synty ja kehitys. – Virittäjä 110. S. 365–396.

10) Leena Kolehmainen ja Taru Nordlund 2011: Kielellinen muutos tutkimuskohteena. Kielten vertailu, kieliopillistuminen ja kielikontaktien tutkimus. – Virittäjä 114. S. 5–35.

Sekä jokin tai jotkin opettajan kanssa sovittavat kielenmuutoksen tutkimukset, 200-400 sivua

Yhteensä n. 600 sivua.

SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio

Kirjallinen tentti

1) Lappalainen, Hanna 2004: Variaatio ja sen funktiot. Erään sosiaalisen verkoston jäsenten kielellisen variaation ja vuorovaikutuksen tarkastelua.

2) Vaattovaara, Johanna 2009: Meän tapa puhua. Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena.

 

SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä

Kirjallinen tentti

1) Mantila, Harri, Murre ja identiteetti. – Virittäjä 2004, s. 322 - 341.

2) Lappalainen, Hanna & Vaattovaara, Johanna, Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. – Virittäjä 2005, s. 98 - 108.

3) Palander, Marjatta, Alueellisen taustan vaikutus murrekäsityksiin. – Virittäjä 2007, s. 24 - 50.

4) Mustanoja, Liisa 2011: Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä. (s. 49–79).

5) J. K. CHAMBERS, Sociolinguistic Theory: Linguistic variation and its social significance. Blackwell 1995 (suositeltava: 2. painos 2003 tai uudempi).

SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä

Kirjallinen tentti

1) Kurki, Tommi 2005: Yksilön ja ryhmän kielen reaaliaikainen muuttuminen. Kielenmuutoksen seuraamisesta ja sen tarkastelussa käytettävistä menetelmistä. (sivut täsmennetään myöh.)

2) Mustanoja, Liisa 2011: Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä. (sivut täsmennetään myöh.)

3) Paunonen, H. 2005: Totta vai toiveajattelua: näennäisaikainen muutos todellisen muutoksen kuvaajana. – Kieli 16 s. 7–51.

TAI

1) Johnstone, Barbara 2000: Qualitative Methods in Sociolinguistics. Oxford University Press. (n. 160 s.)

2) Chambers, Trudgill & Schilling-Estes (edit.) 2002: The Handbook of Language Variation and Change. Luvut: 5 (s. 115–141), 12 (s. 312–332), 14 (s. 349–372), 22–23 (s. 549–598)

3) LONG, DANIEL & PRESTON, DENNIS R. (toim.) 2002: Handbook of Perceptual Dialectology, Volume 2. (sivut täsmennetään myöh.)

SUOK5 Sukukieli

Csepregi, Márta, Unkarin kielioppi. 1991.
Papp, István, Unkarin kielen historia. 1968, s. 16 - 56.
Kulonen, Ulla-Maija, Johdatus unkarin kielen historiaan. 1993.

Tehtävissä myös 3 op:n tentti (korvaa aiemman opetussuunnitelman jaksoa SUOS1 Uralilainen kieli 3 op, ks. tarkemmin siirtymäsäännöistä) sähköisenä tenttinä. 3 op:n tenttiin luetaan ainoastaan Csepregin kielioppi.

SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä

Kirjallinen tentti

Esimerkiksi

 Onikki-Rantajääskö, Tiina 2010: Ronald W. Langacker ja kognitiivisen kielitieteen perusta. Haddington, Pentti – Sivonen, Jari, Kielitieteen modernit klassikot, s. 41–70
    Croft, William – Cruse, D. Alan 2004: Cognitive Linguistics, s. 1–221.
    Lakoff, George – Johnson, Mark 1980: Metaphors We Live By.
    Van Langendonck, Willy 2007: Theory and Typology of Proper Names, s. 6–118.

Myös muusta kirjallisuudesta voi sopia tentaattorin kanssa.

SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä

Kirjallinen tentti

a)

    Leino, Jaakko 2010: Adele E. Goldberg – väitöskirjalla klassikoksi. Haddington, Pentti – Sivonen, Jari (toim.), Kielitieteen modernit klassikot, s.71–97.
    Hoffman, Thomas – Trousdale, Graeme (toim.) 2013: Oxford Handbook of Construction Grammar, s. 1–108.
    Croft, William 2001: Radical construction grammar: syntactic theory in typological perspective.
b)

    Pajunen, Anneli 2001. Argumenttirakenne.
    Herlin, Ilona – Visapää, Laura 2005. Elävä kielioppi. Suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa.

SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä

Sähköisenä tenttinä.

Koivisto, Vesa 2013: Suomen sanojen rakenne. Suomi 202. Helsinki: SKS. (387 sivua)

Artikkeleita:

Itkonen, Terho 1957: Mellakoihin vai mellakkoihin? Yleiskielemme eräiden taivutushorjuvuuksien taustaa. Virittäjä. (28 sivua)

Koivisto, Vesa 2006: Suomen sananjohdon morfofonologiaa. Virittäjä. (29 sivua)

Nahkola, Kari 1999: Nykyslangin sananmuodostusoppia. Virittäjä. (23 sivua)

Paunonen, Heikki 1976: Allomorfien dynamiikkaa. Virittäjä. (26 sivua)

Räisänen, Alpo 1978: Kantasanan ja johdoksen suhteesta. Virittäjä. (24 sivua)

Tenttijä voi ehdottaa haluamaansa muuta luettavaa artikkeleiden tilalla joko osin tai kokonaan, mikäli on esim. erikoistumassa johonkin spesifiin kysymykseen. Koiviston kirja on kuitenkin pakollinen. Tenttipaketin sivumäärä on yhteensä n. 500–520 sivua.

SUOR4 Nimistöntutkimus

Kirjallinen tentti

    Ainiala, Terhi – Saarelma, Minna – Sjöblom, Paula 2008: Nimistöntutkimuksen perusteet.
    Sjöblom, Paula 2006: Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot.
    Heikkilä, Mikko 2012. Etymologinen tapaus Tammerkoski. Sananjalka 54, s. 50–75.

SUOR5 Sanastontutkimus

Kirjallinen tentti

    Kulonen, Ulla-Maija 1996: Sanojen alkuperä ja sen selittäminen: etymologista leksikografiaa.
    Mikone, Eve 2002: Deskriptiiviset sanat. Määritelmät, muoto ja merkitys.
    Nenonen, Marja 2002: Idiomit ja leksikko. Lausekeidiomien syntaktisia, semanttisia ja morfologisia piirteitä suomen kielessä.

SUOR6 Diskurssintutkimus

Portfoliona. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

SUOR7 Keskusteluntutkimus

Portfoliona. Ohjeet löytyvät toistaiseksi Opiskelukäytännöt-sivulta.

 

SUOS7 Teoriakirjallisuus

Kirjallinen tentti. Sovitaan graduohjaajan kanssa.

SUOS8 Työelämäopinnot

Suoritusvaihtoehdoista voi keskustella jakson vastuuopettajan kanssa.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Osan venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintojaksoista voi suorittaa kirjatentillä viestintätieteiden tiedekunnan yhteisinä tenttipäivinä. Katso ajankohdat ja paikat opetusohjelmasta kohdasta tenttiminen.

Tenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa.

Käytännön ohjeita kirjatentteihin löytyy yliopiston yhteisistä ohjeista.

Alta löydät tiedot tenttimateriaalista. Huomaathan, että osalle jaksoista on määritelty tenttimateriaali valmiiksi, mutta joidenkin jaksojen osalta opiskelija sopii tentittävästä materiaalista tentaattorin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista. Olethan ajoissa liikkeellä!

Kirjatentit lukuvuonna 2017-2018

Perusopinnot

VENP1 Kielioppi I 5 op

Tentaattori: Eila Mäntysaari

Tenttimateriaali:

 • M. Alestalo & E. Hämäläinen, Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille. 2008., s. 17-94, 143-162
 • A.Mustajoki & M Alestalo-Shepelenko, Taipuisa venäjä. 2001, s.122-190
 • A. Mustajoki & H. Niemensivu, Venäjän kielen vaikeuksia, s. 111-233
 • Kielioppitermit suomeksi ja venäjäksi.

VENP2 Kielioppi II 5 op

Tentaattori: Eila Mäntysaari

Tenttimateriaali:

 • M. Alestalo & E.Hämäläinen, Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille. 2008., s. 95-142
 • A. Mustajoki & M. Alestalo-Shepelenko, Taipuisa venäjä. 2001, s.193-231
 • A. Mustajoki & H. Niemensivu, Venäjän kielen vaikeuksia, s. 7-105

Kielioppitermit suomeksi ja venäjäksi.

VENP3 Suullinen viestintä I
Osasuorituksen Fonetiikka (2 op) teoriaosuus

Tentaattori: Olga Nenonen

Tenttimateriaali:

 • Leinonen, Marja. Venäjän fonetiikan perusteet. 1995.

TAI

 • De Silva, Viola & Mäkilä, Kari. Uusi venäjän ääntämisopas. Helsinki: Finnlectura, 2010.

TAI

 • Belošapkova, V.A. (red.). Sovremennyj russkij jazyk (fonetika, p. 33 - 132). (=Белошапкова, В.А. (ред.), Современный русский язык  (фонетика).

Edellä olevien vaihtoehtojen lisäksi luetaan:

 • Kahla M. - Peltola R. (1977) Venäläisten nimien kirjainasu suomenkielisessä tekstissä, Kielikello 2 (s. 8-10).

TAI

 • Vahros Igor & Kahla, Martti. Venäläisten sanojen translitteroinnista. Helsinki, 1967.

VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op

tentaattori: Arja Rosenholm

Tenttimateriaali:

Kirkinen, Heikki. Venäjän historia. Helsinki: Otava 2000.
Luukkanen, Arto. Neuvostojen maa. Neuvostoliiton historia 1917-1991. Helsinki: Edita, 2004.
Pesonen, Pekka. Venäjän kulttuurihistoria. 1998. (TAI UUDEMPI)                                                                                                                            Mäkikalli, Aino ja Steinby, Liisa (toim.). Johdatus kirjallisuusanalyysiin. S. 59-153. Helsinki: SKS 2013.
Lisäksi kaunokirjallisia tekstejä, joista sovitaan tentaattorin kanssa.

Vaihtoehto 2:

Kondakov, I.V. Vvedenie v istoriû russkoj kul’tury. Moskva: Aspekt Press, 1997. (=И. В. Кондаков, Введение в историю русской культуры.)
Pesonen, Pekka. Venäjän kulttuurihistoria. 1998. (TAI UUDEMPI)
Mäkikalli, Aino ja Steinby, Liisa (toim.). Johdatus kirjallisuusanalyysiin. S. 59-153. Helsinki: SKS 2013.
Lisäksi kaunokirjallisia tekstejä, joista sovitaan tentaattorin kanssa.

Aineopinnot

VENA3 Venäjän yhteiskunta 5 op

Tentaattori: Arja Rosenholm

Tverin kieliharjoittelun ”yhteiskunta”-osion korvaava suorittaminen (5op):

Kirjallisuuslistasta valitaan kaksi teosta (1+1), joista

a)  kirjoitetaan kustakin 7-10 sivuiset referoivat esseet. Artikkelikokoelmasta valitaan yksi artikkeli, johon keskitytään, mutta se on sijoitettava kyseisen teoksen kokonaisuuteen, joka on siis tunnettava. Esseet lähetetään paperimuodossa vastuuopettajalle (Rosenholm) sovitun ajan puitteissa. Esseen kieli on venäjä.

tai  

b)  kirjat (1+1) tentitään yleisenä tenttipäivänä. Tentin kieli on venäjä.

Valitse yksi kirja seuraavista:

Rotkirch, A., A. Temkina, E. Zdravomyslova (Red.) Новый быт: гендерныe исследования повседневности. Изд. Европейского университета. СПб. 2009.

 • Salmenniemi, Suvi (Ed.) Rethinking Class in Russia. Ashgate, 2012. HUOM! Saatavilla e-kirjana yliopiston kirjaston kautta.
 • Тихонова, Н., Мареева, С. Средний класс: теориِя и реальность. Алфа-М, М. 2009.

Lisäksi yksi seuraavista valinnan mukaan

 • Pekka Sutela. Ruplan maa: Kuinka Venäjästä tuli normaali talous. Siltala, 2012.
 • Hiski Haukkala & Sinikukka Saari (ed.). Russia Lost or Found? Patterns and Trajectories. Edita. Helsinki 2009.
 • Yurchak, Alexei. Everything Was Forever, Untill It Was No More. The Last Soviet Generation. Princeton, 2006. (Алексей Юрчак. Это было навсегда, пока не кончилось, 2014). HUOM! Saatavilla e-kirjana yliopiston kirjaston kautta.
 • Ries, Nancy. Russian Talk. Cornell University Press, 1997. (Ненси Рис. Русские разговоры; nettiversio).
 • Beumers, B., S. Hutchings and N. Rulyova (eds.) The Post-Soviet Russian Media: Conflicting Signals. London, Routledge, 2008.  HUOM! Saatavilla e-kirjana yliopiston kirjaston kautta.
 • Mandelstam Balzer, Marjorie (ed.): Religion and Politics in Russia. A Reader. Sharpe, 2010. HUOM! Saatavilla e-kirjana yliopiston kirjaston kautta.
 • Kniivilä, Kalle: Putinin väkeä – Venäjän hiljainen enemmistö. Into, 2014.

VENA4 Kaunokirjallisuus 5 op
Huom! Ota yhteyttä tentaattoriin sopiaksesi, mitkä teokset tentit ja mitkä suoritat esseellä.

Tentaattori: Irina Savkina

Tenttimateriaali:

А. Пушкин: Станционный смотритель (suom. Asemanhoitaja) Н. Гоголь: Ревизор (suom. Reviisori)
И. Тургенев: Первая любовь (suom. Ensirakkaus)
А. Чехов: Человек в футляре (suom. Koteloitunut ihminen)                                                                                                                                           М. Булгаков: Собачье сердце (suom. Koiran sydän)                                                                                                                                                          М. Шолохов: Судьба человека (suom. Ihmisen kohtalo)
В. Распутин: Уроки французского (suom. Ranskan kielen tunnit)
Л. Улицкая: Пиковая дама (suom. Patarouva)
С. Довлатов: Креповые финские носки (suom. Suomalaiset kreppisukat) (из цикла "Чемодан")


VENA6 Venäjän kielen rakenne
Osasuoritus: Morfologia 4 op

Tentaattori: Olga Nenonen

Tenttimateriaali:

 • Rahmanova, L.I. - Suzdal'ceva, V.N., Sovremennyj russkij jazyk. 2003. s. 256 - 457. (=Рахманова, Л.И. – Суздальцева, В.Н., Современный русский язык.)

TAI

 • Šeljakin, M. A., Spravočnik po russkoj grammatike. 2000. s. 16 - 218. (=Шелякин, М.А., Справочник по русской грамматике)

Lisäksi suositellaan luettavaksi myös:

 • Nikunlassi, Ahti: Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen. Helsinki: Finn Lectura, 2002.

VENA6 Venäjän kielen rakenne
Osasuoritus: Syntaksi 3 op

Tentaattori: Olga Nenonen

Tenttimateriaali:

 • Šeljakin, M. A.: Spravočnik po russkoj grammatike. 2000. s. 219 - 240, 261-265, 293-339. (=Шелякин, М.А., Справочник по русской грамматике)

TAI

 • Vorob´eva, G. F. – Panjuševa, M. S. – Tolstoj, I. V.: Sovremennyj russkij jazyk. Sintaksis. 1975. (=Воробьева, Г. Ф. – Панюшева, М. С. – Толстой, И. В., Современный русский язык. Синтаксис.)

TAI

 •  G. A. Zolotova, N. K. Onipenko, M. Û. Sidorova: Kommunikativnaâ grammatika russkogo âzyka. M.,1998. (=Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю.Коммуникативная грамматика русского языка)

VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia 5 op

Tentaattori: Irina Savkina

Tenttimateriaali:

 • Kulešov, V.I, Istoriâ russkoj literatury XIX veka. Moskva: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, 1997 (tai uudempi), luvut: 2, 3, 4, 7. (=История русской литературы XIX века / В. И. Кулешов)
 • Baevskij, V.S., Istoriâ russkoj literatury XX veka: kompendium. Moskva: Âzyki russkoj kul’tury, 2003. (= История русской литературы XX века: компендиум / В. С. Баевский)
 • Kormilov, S.I. (red):   Istoriâ russkoj literatury XX veka : (20-90-e gody). Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M. V. Lomonosova, Filologičeskij fakul’tet, 1998, s. 238–298, 420–448. (=История русской литературы XX века : (20-90-е годы))

Lisäkirjallisuutta:

Ekonen Kirsti & Turoma, Sanna (toim.): Venäläisen kirjallisuuden historia. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2011.
Terras,V., A History of Russian Literature. New Haven: Yale University Press,1992.
Suhih, I., Knigi XX veka: Russkij kanon. Moskva: Nezavisimaja gazeta: 2001. [=Сухих, Игорь. Книги XX века: русский канон]

VENA8 Kirjallisuuden analyysi 5 op

Tentaattori: Irina Savkina

Tenttimateriaali:

Halizev, V., Teorija literatury. Moskva: Vysšaâ škola, 2002. (В.Е. Хализев. Теория литературы)
Mäkikalli Aino ja Stenby Liisa (toim) Johdatus kirjallisuudenanalyysiin. Helsinki: SKS, 2013                                                                                        

Lisäksi valikoima kaunokirjallisia tekstejä. Ota yhteyttä tentaattoriin.

TAI

Zenkin, S. Vvedenije v literaturovedenije. Teoria literatury. M, 2000. Saatavilla osoitteesta http://www.iek.edu.ru/publish/ltcont.htm
Mäkikalli Aino ja Stenby Liisa (toim) Johdatus kirjallisuudenanalyysiin. Helsinki: SKS, 2013
Lisäksi valikoima kaunokirjallisia tekstejä. Ota yhteyttä tentaattoriin.

Lisäkirjallisuutta:                                                                                                                                                                                                                     Alanko Outi& Käkelä-Puumala, Tiina (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001.
Hosiaisluoma, Yrjö: Kirjallisuuden sanakirja. Helsinki: WSOY, 2003.
Kantokorpi, M. - Lyytikäinen, P. - Viikari, A., Runousopin perusteet. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1990.
Rimmon-Kenan, Shlomith: Kertomuksen poetiikka. Helsinki: SKS, 1999.
Tomaševskij, V., Teorija literatury. Poėtika. Moskva: Aspekt Press, 1996. [=Теория литературы. Поэтика,  Б. В. Томашевский]

Syventävät opinnot

VENS7 Aspekti- ja liikeverbiteoria 5 op

Tentaattori: Olga Nenonen

Tenttimateriaali:

Yksi seuraavista:

Zaliznjak, A. A. – Šmelëv, A. D., Vvedenie v russkuju aspektologiju. 2000. (= Зализняк, А.А. – Шмелёв, А.Д., Введение в русскую аспектологию)

Bondarko, A.V., Vid i vremja russkogo glagola. 1971. (=Бондарко, А.В., Вид и время русского глагола.)

Remčukova, E.N., Morfologija sovremennogo russkogo jazyka. Kategorija vida glagola. 2004. (=Ремчукова, Е.Н., Морфология современного русского языка. Категория вида глагола.).    

JA

Yksi seuraavista:

Isačenko, A. V., Grammatičeskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim. Čast´ vtoraja. 1979. s. 309-344. (=Исаченко, А. В., Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Часть вторая.)

Zaliznjak, A. A. – Šmelëv, A. D., Vvedenie v russkuju aspektologiju. Glava 7. Glagoly dviženija kak osobaja aspektual'naja podsistema. 2000. s. 87-95.   (=Зализняк, А.А. – Шмелёв, А.Д., Введение в русскую аспектологию. Глава 7. Глаголы движения как особая аспектуальная подсистема.)

Edellä olevien vaihtoehtojen lisäksi luetaan:

Švedova, L. N. – Trofimova, T. G., Posobie po upotrebleniju vidov glagola. 1987. (=Шведова, Л. Н. – Трофимова, Т. Г., Пособие по употреблению видов глагола)

Murav'eva L.S., Verbs of Motion in Russian. 1975.

VENS8 Tyylioppi 5 op

Tentaattori: Aleksandr Zelenin

Tenttimateriaali:

Rozental´, D. Ė., Spravočnik po russkomu âzyku : praktičeskaâ stilistika 2007 (= Розенталь, Д.Э., Справочник по русскому языку: практическая стилистика).

TAI

Solganik G. Â., Dronâeva T. S.  Stilistika sovremennogo russkogo âzyka i kul'tura reči. 2004 (= Солганик, Г.Я., Дроняева, Т.С., Стилистика современного русского языка)

TAI

Kožina, M. N., Stilistika russkogo jazyka. 1993 (= Кожина, М.Н. Стилистика русского языка).

TAI

Solganik G. IA. Prakticheskaia stilistika russkogo azyka. 2006 (= Солганик, Г.Я. Практическая стилистика русского языка).

VENS9 Leksikologia 5 op

Tentaattori: Aleksandr Zelenin

Tenttimateriaali:

Barlas, L.G. - Infantova, G.G. - Sejfulin, M.G. - Senina, N.A., Russkij jazyk - Vvedenie v nauku o jazyke. 2003. s. 116-165, 180-210 (=Барлас, Л.Г. – Инфантова, Г.Г. – Сейфулин, М.Г. – Сенина, Н.А., Русский язык – Введение в науку о языке)

TAI

Rahmanova, L.I., Suzdal'ceva, V.N., Sovremennyj russkij jazyk. 2003. s. 21-228. (=Рахманова, Л.И. – Суздальцева, В.Н., Современный русский язык.)

TAI

Denisov P.N. Leksika russkogo âzyka i principy eë opisanija 1993, Ss. 57-177 (=Денисов, П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания.)

TAI

Sovremennyj russkij literaturnyj âzyk / pod redakciej V. G. Kostomarova i V. I. Maksimova. S. 125-283 (=Современный русский язык. Под ред. В.Г.  Костомарова и В.И. Максимова.)

TAI

Sovremennyj russkij âzyk. Тeoriâ : analiz âzykovyh edinic: v dvuh častâh. Cast’ 1, Fonetika i orfoèpiâ ; Grafika i orfografiâ ; Leksikologiâ ; Frazeologiâ ; Leksikografiâ ; Morfemika ; Slovoobrazovanie / pod redakciej E. I. Dibrovoj. 2011. S. 181-355 (=Современный русский язык. Теория: анализ языковых единиц: в 2 частях. Фонетика и орфоэпия; графика и орфография; лексикология; фразеология; лексикография; морфемика; словообразование. Под ред. Дибровой Е.И.)

TAI

Šmelev D. N., Sovremennyj russkij âzyk : leksika 1977, s. 5-287. (= Шмелев, Д.Н., Современный русский язык: лексика)

VENS10 Mediadiskurssi 5 op
HUOM! Tenttikirjallisuudesta sovitaan tarkemmin opettajan kanssa

Tentaattori: Aleksandr Zelenin

Tenttimateriaali:

Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa esimerkiksi seuraavan luettelon pohjalta:

Fairclough Norman: Analysing discourse: textual analysis for social research. London: Routledge, 2003, s. 19-62, 123-155                               Metody analiza teksta i diskursa. Har’kov: Gumanitarnyj centr, 2009. (Luvut: 2, 5, 9, 11, 16) (=Методы анализа дискурса. Харьков: Гуманитарный центр)
Dijk Teun A. van: Jazyk. Рoznanie. Kommunikacija: sbornik rabot. Moskva: Progress, 1989, s.111-160. (=Дейк Т. А. ван, Язык. Познание. Коммуникация: сборник работ.)
Volodina, M.N. (red.), Âzyk sredstv massovoj informacii. Moskva: Akademičeskij Proekt: Al’ma Mater, 2008 (artikkelit kirjoittajilta Aleksandrova O.A., Kobozeva I.M., Lipgart A.A., Mikojan A.S., Skovorodnikov A.P. ja Kopnina G.A., Ksenzenko O.A., Judina T.V.) (=Володина, М.Н., Язык средств массовой информации. Москва: Академический проект)
Blommaert, Jan: Discourse: a critical introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s. 21-97, 158-232.                                              Černâvskaâ V.E.: Lingvistika teksta: polikodovost’, intertekstual’nost’, interdiskursivnost’. Moskva: Knižnyj dom "Librokom", 2009, s. 83-210. (=Чернявская, В.Е.,, Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М.: Книжный дом Либроком, 2009)
Kirillova N.: Mediakul’tura. Ot moderna k postmodernu. Moskva: Akademičeskij proekt, 2005, s. 78-194. (=Кириллова, Н., Медиакультура. От модерна к постмодерну. М.: Академический проект, 2005.).

VENS11 Sosiolingvistiikka 5 op
HUOM! Tenttikirjallisuudesta sovitaan tarkemmin opettajan kanssa

Tentaattori: Aleksandr Zelenin

Tenttimateriaali:

Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa esimerkiksi seuraavan luettelon pohjalta:

Bahtin N. B., Golovko E. V.: Sociolingvistika i sociologiâ âzyka. Sankt-Peterburg: Gumanitarnaâ Akademiâ, 2004, s. 13-31, 49-84, 162-224. (=Вахтин, Н.Б. – Головко, Е.В., Социолингвистика и социология языка. Санкт-Петербург, 2004)
Belikov V. I., Krysin L. P.: Sociolingvistika. Moskva: Izdatelśkij centr RGGU, 2001. s. 10-46, 122-166. (=Беликов, В.И. – Крысин, Л.П., Социолингвистика. М.: Издательский центр РГГУ, 2001.)
Trudgill P. Sociolinguistics: an introduction to language and society. London : Penguin, 2000.                                                                     Wardhaugh Ronald. An introduction to sociolinguistics. Oxford: Blackwell, 2002.
Fiske, John. Merkkien kieli: johdatus viestinnän tutkimiseen. Tampere: Vastapaino, 1992.                                                                                         Holmes, Janet. An introduction to sociolinguistics. London : Longman, 1996.
Romaine, S. Language in society: an introduction to sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Mečkovskaaja N. B. Social’naâ lingvistika. Moskva: Aspekt Press,1996, s. 7-48, 89-143. (=Социальная лингвистика: пособие для студентов гуманитарных вузов и учащихся лицеев / Н. Б. Мечковская)

VENS12 Multimodaalisuus 5 op

Tentaattori: Aleksandr Zelenin

Tenttimateriaali:

Vaihtoehto 1:

Kress, Günther & van Leeuwen, Theo, 2006: Reading images. The grammar of visual design. S.35-153, 175-214.

    JA

Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М., 2009. (Раздел 6 "Поликодовость как форма текстовой гетерогенности", с.83-97).

    JA toinen seuraavista:

В. Круткин, П. Романов, Е. Ярская-Смирнова, 2007. Интеллектуальное поле визуальной антропологии. В книге: Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007. С. 7-18.

Е.Лобова, "Мобильная" фотография как средство коммуникации, 2009. В книге: Визуальная антропология: настройка оптики. М., 2009. С. 201-212.

Vaihtoehto 2:

H. Stöckl. In between modes: Language and Image in printed media. In: Perspectives on multimodality / ed. by Eija Ventola, Cassily Charles, Martin Kaltenbacher. Amsterdam : J. Benjamins ; Philadelphia, 2004, pp. 9-30.

    JA

Klaus Kaindl. Multimodality in the Translation of Humour in Comics. In: Perspectives on multimodality / ed. by Eija Ventola, Cassily Charles, Martin Kaltenbacher. Amsterdam : J. Benjamins ; Philadelphia, 2004, pp. 173 – 192.

    JA

Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М., 2009. (Раздел 6 "Поликодовость как форма текстовой гетерогенности", с.83-97).

    JA toinen seuraavista:

В. Круткин, П. Романов, Е. Ярская-Смирнова, 2007. Интеллектуальное поле визуальной антропологии. В книге: Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007. С. 7-18.

Е.Лобова, "Мобильная" фотография как средство коммуникации, 2009. В книге: Визуальная антропология: настройка оптики. М., 2009. С. 201-212.

VENS13 Monikielisyys ja – kulttuurisuus 5 op
HUOM! Tenttikirjallisuudesta sovitaan tarkemmin opettajan kanssa

Tentaattori: Olga Nenonen

Tenttimateriaali:

Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa esimerkiksi seuraavan luettelon pohjalta:

Giuliana B. Prato (ed.): Beyond multiculturalism: views from anthropology. Farnham: Ashgate, 2009, s. 1-38.
Bahtin N. B., Golovko E. V. Sociolingvistika i sociologiâ âzyka. Sankt-Peterburg: Gumanitarnaâ Akademiâ, 2004, Ss. 86-110. (=Бахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка) Mackey, William F. The description of bilingualism. In: Wei, Li (ed.), The Bilingualism Reader. Routledge. London and New York 2000, Ss. 26–54.                                                                                                                                             Wei, Li. Dimensions of bilingualism. In: Wei, Li (ed.), The Bilingualism Reader. Routledge, London and New York 2000, Ss. 3–25.
Sovremennyj russkij âzyk: aktivnye processy na rubeže XX-XXI vekov (red. L. P. Krysin). Moskva: Âzyki slavânskih kul’tur, 2008. Ss. 615-669. (=Современный русский язык: активные процессы на рубеже XX-XXI веков (ред. Л. П. Крысин).                                                                          Zinov’eva E.I., Jurkov E.E. Lingvokul’turologija: Teorija i praktika. Sankt-Peterburg : MIRS, 2009, Ss.7-118. (=Зиновьева Е.И., Юрков E.E. Лингвокультурология: Теория и практика)
Zemskaja, E.A. (red.), Jazyk russkogo zarubežja. s. 35-70, 341-395. (=Земская, Е.А. (ред.), Язык русского зарубежья.)                                        Protasova, E.: Fennorossy: žizn' i upotreblenie jazyka. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2004, s. 10-31, 43-50, 200-234. (=Протасова, Е., Феннороссы: жизнь и употребление языка)
Davydova, O.: Suomalaisena, venäläisenä ja kolmantena. Etnisyysdiskursseja transnationaalissa tilassa. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2009.  

VENS14 1800- ja 1900-lukujen venäläiset klassikot 5 op
HUOM! Tenttikirjallisuudesta sovitaan tarkemmin opettajan kanssa

Tentaattori: Arja Rosenholm

Tenttimateriaali:

Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa esimerkiksi seuraavan luettelon pohjalta:

Bahtin, M. Problemy poėtiki Dostoevskogo. Moskva: Sovetskaja Rossija,1979. [=Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского]
Lotman, Û . V škole poėtičeskogo slova Puškin, Lermontov Gogol’. Moskva: Prosveščenie, 1988. [=Лотман Ю. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь.]
Stepanov, A.D. Problemy kommunikacii u Čehova. Moskva: Âzyki slavânskoj kul’tury, 2005. [=А. Д. Степанов. Проблемы коммуникации у Чехова]
Suhih, Igor’. Knigi XX veka: Russkij kanon. Moskva: Nezavisimaâ gazeta, 2001. [=Сухих, Игорь. Книги XX века: русский канон]

VENS15 Populaarikulttuuri ja -kirjallisuus 5 op
HUOM! Tenttikirjallisuudesta sovitaan tarkemmin opettajan kanssa

Tentaattori: Arja Rosenholm

Tenttimateriaali:

Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa esimerkiksi seuraavan luettelon pohjalta:

Kupina, N., Litovskaâ,M., Nikolina N. Massovaâ literatura segodnâ : uc̆ebnoe posobie. Moskva : Flinta, 2009. s- 5-104, 107-117;181-185; 221-225; 267-279.290-296; 328-337. (=Массовая литература сегодня : учебное пособие / Н. А. Купина, М. А. Литовская, Н. А. Николина.)                     Černâk, M. A. Fenomen massovoj literatury XX veka. Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo RGPU im. A. I. Gercena, 2005. (=Феномен массовой литературы ХХ века / М. А. Черняк)
Barker, Adele. Consuming Russia: popular culture, sex, and society since Gorbachev. Durham: Duke University Press, 1999.
Borenstein, Eliot. Overkill: Sex and Violence in Contemporary Russian Popular Culture. Ithaca: Cornell University Press, 2007. HUOM! Myös elektronisena aineistona (2008).Lovell, S., Menzel, B. (eds.) Reading for Entertainment in Contemporary Russia: Post-Soviet Popular Literature in Historical Perspective. München : Sagner, cop. 2005.
Stites, Richard. Russian Popular Culture. Experiment and Society since 1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

VENS16 Venäläinen kirjallisuus ja sukupuoli 5 op

HUOM! Tenttikirjallisuudesta sovitaan tarkemmin opettajan kanssa

Tentaattori: Arja Rosenholm

Tenttimateriaali:

Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa esimerkiksi seuraavan luettelon pohjalta:

Abaševa, M.P.&Vorob'eva, N.V., Russkaja ženskaja proza na rubeže xx-xxi vekov. 2007. [Абашева М.P. & Воробьевa Н.В. Русская женская проза на рубеже ХХ – ХХI веков]
Kelly, Catriona. A History of Russian Women's Writing. Oxford: Clarendon Press, 1994.
Barker, A. - Gheith, J. (eds.). A History of Women's Writing in Russia. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
Heldt , Barbara. Terrible Perfection: women and Russian literature. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
Rosslyn, W. and Tosi, A. Women in Nineteenth-Century Russia. Lives and Culture. Open Book Publishers, 2011.
Saresma, Tuija, Rossi, Leena-Maija ja Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen.  Tampere: Vastapaino 2010.
Savkina, Irina. Provincialki russkoj literatury: (ženskaâ proza 30-40-h godov XIX veka). Wilhelmshorst: F. K. Göpfert, 1998. (=Провинциалки русской литературы : (женская проза 30-40-х годов XIX века) / Ирина Савкина)

VENS17 Nykykirjallisuuden erityispiirteitä 5 op
HUOM! Tenttikirjallisuudesta sovitaan tarkemmin opettajan kanssa

Tentaattori: Arja Rosenholm

Tenttimateriaali:

Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa esimerkiksi seuraavan luettelon pohjalta:

Lipoveckij, M., Paralogii: transformacii (post)modernistskogo diskursa v russkoj kul’ture 1920-2000-h godov. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2008. S. 457-816. (=Паралогии : трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов / Марк Липовецкий)
Černâk, M.  Otecestvennaja proza XXI veka: predvaritelnyje itogi pervogo desjatiletia, 2009. [=Черняк, М. Отечественная проза XXI века. Предварительные итоги первого десятилетия]
Èpštejn, M. N. Postmodern v russkoj literature. Moskva: Vysšaâ škola, 2005. (=Постмодерн в русской литературе / М. Н. Эпштейн). Èpštejn, M.  Genis A., and Vladiv-Glover S. Russian postmodernism: new perspectives on post-Soviet culture. New York: Berghahn Books, 1999.
Shneidman, N.N., Russian Literature 1995-2002: on the threshold of the new millennium. Toronto: University of Toronto Press, 2004.

S21 Venäjän opettaminen vieraana kielenä 5 op

Tentaattori: Aleksandr Zelenin

Tenttimateriaali:

Krjučkova L.S., Moščinskaja N.V.: Praktičeskaja metodika obučenija russkomu jazyku kak inostrannomu, 2013, ss. 72-93, 94-100, 119-128, 168-178, 226-238, 279-292, 331-344, 401-409. (=Крючкова, Л.С., Мощинская Н.В.: Практическая методика обучения русскому языку как иностранному, 2013)

    TAI

Ščukin A.N.: Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo, 2003, ss. 50-74, 99-272 (=Щукин, А.Н.: Методика преподавания русского языка как иностранного, 2003)

    TAI

Akišina A.A., Kagan O.E.: Učimsja učit’, 2005, ss. 174-241 (=Акишина, А.А., Каган, О.Е.: Учимся учить, 2005).