Filosofian tutkinto-ohjelmassa harjoittelu

Harjoittelujakso on vapaaehtoinen osa filosofian opintoja. Sen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus päästä käsiksi oman alan asiantuntijatyöhön osana opintoja sekä toimia avauksena kohti tulevaa työelämää. Harjoittelun aikana opiskelija pääsee soveltamaan oppiaineen tietoja käytännön työelämässä.

Harjoittelua varten on mahdollista saada harjoittelutukea. Tampereen yliopisto myöntää vuosittain harjoittelutukea, ja myönnettävän harjoittelutuen määrä selviää vuosittain joulu-tammikuussa. Tuen hausta tiedotetaan joulu-tammikuussa opiskelijan työpöydällä. Harjoittelutukea voi käyttää vain harjoitteluun, joka tapahtuu suomalaisen työnantajan palveluksessa. Harjoittelupaikka voi olla ulkomaillakin, kunhan työnantaja on suomalainen.

Opintoihin liittyvästä harjoittelusta tehdään aina ennen harjoittelun alkamista kirjallinen harjoittelusopimus yliopiston tiedekunnan ja harjoittelupaikan välillä. Harjoittelupaikka nimeää opiskelijalle ohjaajan. Opiskelija laatii harjoittelupaikan ohjaajan kanssa harjoittelusuunnitelman, jossa sovitaan harjoittelun aikaisista tehtävistä ja opiskelijan harjoittelulle asettamista henkilökohtaisista tavoitteista. Harjoittelijan ja harjoittelupaikan kesken tehdään työsopimus, jossa sovitaan työsuhteen ehdoista.

Harjoittelun päätyttyä harjoittelusta kirjoitetaan harjoitteluraportti. Harjoitteluraportissa voidaan käsitellä harjoittelupaikan löytämistä, harjoittelupaikan organisaatiota, harjoitteluun liittyviä tehtäviä sekä harjoittelun merkityksestä oppimiskokemuksena. Raportin pituus on noin viisi sivua.

Harjoittelun yhteyshenkilö on Teijo Räty teijo.raty@staff.uta.fi 050 318 6672.