Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan harjoittelukäytännöt

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa harjoittelu on osassa oppiaineista pakollinen, osassa vapaaehtoinen. Harjoittelun tarkoituksena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus oman opiskelualansa työkokemukseen ja mahdollisuuteen soveltaa opinnnoissa oppimaansa teoria- ym. osaamistaan käytäntöön. Näin ollen hyvin toteutettu harjoittelu toimii sillan rakentamisena oman opiskelualansa työmarkkinoille että tehokkaana oppimisen muotona.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan oppiaineiden monipuolisuuden ja -tieteellisyyden takia harjoittelukäytännöt ja harjoittelun kesto vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain. Useimmissa tutkinto-ohjelmissa opiskelija etsii harjoittelupaikkansa itse. Harjoittelupaikka tulee olla tutkinto-ohjelman hyväksymä, ja harjoittelupaikan ja yliopiston välille laaditaan harjoittelusopimus.

Harjoittelija on harjoittelun ajan määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaansa. Häntä koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin työntekijöitä. Työehdoista sovitaan harjoittelupaikan ja harjoittelijan kesken tehtävässä työsopimuksessa.