Kasvatustieteiden tiedekunnan harjoittelukäytännöt

Tutkintoihin sisältyvistä harjoittelujaksoista kerrotaan tarkemmin kunkin koulutuksen harjoittelu-sivuilla.

Rikostaustaotteen esittäminen

Vuoden 2012 alusta lähtien on tullut voimaan laki, jonka mukaan 1.1.2012 jälkeen opintonsa aloittaneiden (= tutkinto-oikeuden saaneiden) opiskelijoiden tulee toimittaa nähtäväksi rikostaustaote, mikäli opintoihin kuuluu harjoittelua tai muuta alaikäisten kanssa tapahtuvaa työskentelyä. Kasvatustieteiden yksikön johtajan päätöksen (76/1.3.2013) mukaan rikostaustaote on esitettävä opintojen aikana pääsääntöisesti kaksi kertaa: ennen KK-tutkintoon sisältyvää ensimmäistä harjoittelua ja ennen KM-tutkintoon sisältyvää ensimmäistä harjoittelua.

Tätä ohjetta sovelletaan myös muiden tiedekuntien tutkinto-opiskelijoihin, jotka suorittavat aineenopettajan pedagogisia opintoja Kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Edellä olevaan perustuen opiskelijan on esitettävä Oikeusrekisterikeskukselta tilattava alaikäisten parissa tehtävää harjoittelua koskeva rikostaustaote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikostaustaotteen tilaamista koskevat ohjeet löydät Oikeusrekisterikeskuksesta.

Mikäli otteesta ilmenee lain tarkoittamia rikoksia, opiskelijan tulee sopia rekisteriotteen tarkastamisesta yliopiston lakimies Timo Tiaisen kanssa (Päätalo B205, etunimi.sukunimi@uta.fi).

Tämä ohje koskee vain sellaisia opiskelijoita, jotka ovat saaneet tutkinto-oikeuden Tampereen yliopistoon 1.1.2012 jälkeen.

Rikostaustaotteiden esittämisajat ja -paikat löytyvät koulutuskohtaisilta harjoittelusivuilta.