Yliopisto pähkinänkuoressa

Yliopisto pähkinänkuoressa

Vuosikatsaus | Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 

Yliopistoon hakeneet ja opinnotaloittaneet perustutkinto-opiskelijat (2015)
Hakemuksia 17 780
Aloittaneita 1 434

 

Kokonaisrahoitus 2015 (1.000 €)

Yliopistolain mukainen valtionrahoitus 115 000 64 %
Muu rahoitus 65 000 36 %
Kokonaisrahoitus yhteensä 180 000 100 %

 

Opiskelijat (tilanne 31.12.2015)
Tutkinto-opiskelijat
Perustutkintoa suorittavat 11 927
Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat 1 660
Ammatillista jatkotutkintoa suorittavat (erikoislääkäri) 843
Tutkinto-opiskelijoita yhteensä 14 430
 
Tutkintojen ulkopuoliset opiskelijat
Avoin yliopisto 4 905
Täydennyskoulutus 2 168
 
Kaikki opiskelijat yhteensä 21 503
Ulkomaalaiset opiskelijat 1 047

 

Tutkinnot (2015)
Alempia korkeakoulututkintoja 1 563
Ylempiä korkeakoulututkintoja 1 477
Lisensiaatin tutkintoja 16
Tohtorin tutkintoja 130
Ammatillisia jatkotutkintoja (erikoislääkäri) 127
Tutkintoja yhteensä 3 313

 

Henkilökunta ( henkilötyövuosia 2015)
htv
%
Professorit ja tutkimusjohtajat 199 10
Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö 966 49
Opetusta ja tutkimusta avustava henkilöstö 278 14
Kirjastohenkilöstö 58 3
It-henkilöstö 82 4
Hallintohenkilöstö 399 20
Henkilökunta yhteensä 1 982 100

 

karvi

 

hr-excellence

dsa oecd