Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Aloita yhteistyö yliopiston tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa tai etsi asiantuntijaa.

Tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa voi tarkoittaa esimerkiksi osallistumista yhteisrahoitteiseen tutkimushankkeeseen, kehittämisprojektin käynnistämistä oman organisaation tueksi tai erilaisten kurssi- ja opinnäytetöiden hyödyntämistä. Tutustu myös yliopiston Tutkimus-sivustoon.

Yliopiston asiantuntijoita voit etsiä SoleCRIS-palvelusta. Mediaa asiantuntijoiden etsinnässä auttaa viestintäpalvelut.

Yhteisrahoitteinen tutkimus

Yhteisten tutkimushankkeiden suunnittelussa, rahoituksen hakemisessa, sopimusasioissa sekä innovaatioihin ja muihin tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä avustaa yliopiston tutkimuspalvelut.

Jos olet kiinnostunut yhteisestä tutkimushankkeesta, voit ottaa yhteyttä joko tutkimuspalveluihin, tiedekuntiin:

Johtamiskorkeakoulu (JKK)

Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)

Luonnontieteiden tiedekunta (LUO)

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta (MED)

Viestintätieteiden tiedekunta (COMS)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

tai suoraan tutkimusyksikköön.

Räätälöity kehityshanke

Tiettyyn tarpeeseen sovitettu tutkimus- ja kehittämishanke käynnistyy keskustelemalla ensin yrityksenne tai organisaationne tilanteesta ja erilaisista toteutusvaihtoehdoista. Voit ottaa yhteyttä suoraan asiantuntijoihimme.

Liiketoiminnan kehittämisprosesseja tukevia asiantuntijapalveluita ja tutkimusta yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille tarjoaa myös Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Opiskelijatyöt

Opiskelijoiden tekemät pienimuotoisemmat projektit ja opinnäytetyöt ovat myös hyvä tapa hyödyntää yliopiston osaamista. Opiskeljayhteistyön voit käynnistää muun muassa