Verkkopalvelut ja mobiili media muokkaavat yksityisyyden suojaa

Julkaistu 30.1.2017 - 11:45

Yksityisyyden rajoja piirretään paraikaa uudelleen niin lainsäädännössä, liiketoiminnassa kuin digitaalisten palveluiden käyttäjien arjessakin. Olemme vaihtaneet yksityisyytemme digitaalisiin sovelluksiin, jotka valvovat meitä, rekisteröivät tekomme ja ajatuksemme ja joiden toimintaan emme voi juurikaan vaikuttaa. Joidenkin tutkijoiden mukaan olemmekin siirtyneet elämään kaikkialle levittäytyneen notkean valvonnan aikaa.

Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksen raportissa tarkastellaan sitä, mitä yksityisyydelle on tapahtumassa ja erityisesti, millaisia käsityksiä yksityisyydestä on löydettävissä asiantuntijapuheesta ja kansalaisille suunnatusta mielipidetutkimuksesta. Tutkimuksen keskeinen löydös on, että Suomessa asiantuntijoiden parissa on perustavanlaatuisia erimielisyyksiä yksityisyyden merkityksestä. Yksityisyyttä koskevat käsitykset näyttävät palautuvan kolmeen kehykseen. Osa asiantuntijapuheesta korostaa yksityisyyden merkitystä perusoikeutena, osa viranomaisten valvontaoikeuksien lisäämistä kansallisen turvallisuuden takaamiseksi ja osa puolestaan korkean yksityisyydensuojan tuomaa etua liiketoiminnalle.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko yksityisyys käynyt jo tarpeettomaksi, niin kuin monesti kuulee väitettävän. Kysyimme, mitä mieltä suomalaiset ovat yksityisyyden merkityksestä verkossa. Tulokset osoittivat ihmisten olevan huolissaan siitä, mitä heistä kerätylle tiedoille tapahtuu. Suurin osa vastaajista haluaisi myös kontrolloida tarkemmin sitä, mihin heidän henkilötietojaan käytetään. Samaan aikaan moni koki, että digitaalisten palvelujen käyttäjän on pakko suostua tiedon keruuseen. Ja vaikka nuoret näyttävät sopeutuneen paremmin verkossa tapahtuvaan tiedon keräämiseen, myös he pohtivat tarkkaan yksityisyytensä rajoja ja sitä, mitä he julkaisevat. Yksityisyydellä näyttäisi siis olevan yhä merkitystä suomalaisille verkon käyttäjille.

Kansalaisten yksityisyyden suojalla on edelleen myös suurta yhteiskunnallista merkitystä, sillä se on keskeinen edellytys muun muassa sanan- ja mielipiteenvapaudelle. Siksi yksityisyyden suojaan ja sen toteutumiseen on syytä edelleen kiinnittää huomiota.

Raportin lopussa ehdotetaan toimia yksityisyydensuojan ylläpitämiseksi verkkoympäristössä. Tarvitaan lisää mediakasvatusta ja valistusta, selkeämpiä käyttöehtoja, yksityisyyden suojaa kunnioittavia verkkopalveluita, mahdollisuuksia käyttäjille henkilötietojensa käytön kontrollointiin sekä selkeämpää lainsäädäntöä.

Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopistossa, Viestintätieteiden tiedekunnan COMET-tutkimuskeskuksessa. Tutkimuksen rahoitti Helsingin Sanomain Säätiö.

Yksityisyys ja notkea valvonta -raportti on julkaistu pdf-muodossa TamPub-julkaisuarkistossa osoitteessa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0331-0

Lisätiedot:
Tutkija Esa Sirkkunen, 050 318 5945, 040 768 0323, esa.sirkkunen@uta.fi
Tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto
Tutkija Paula Haara, 050 318 7677, paula.haara@uta.fi
Tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 30.1.2017