Väkivallan kokemus tutkimuskohteeksi

Julkaistu 12.12.2016 - 12:45

Tampereen ja Helsingin yliopistot saivat Helsingin Sanomain Säätiöltä 137 000 euroa tutkimushankkeeseen, jonka aiheena on väkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet.

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos ja Tampereen yliopiston Comet-tutkimuskeskus tutkivat uhka- ja riskikokemusten muotoutumista median ja yhteiskunnan murroksessa. Tutkimushanketta johtaa VTT Janne Kivivuori.

Hanke tutkii, mistä medioista ja lähteistä ihmiset saavat tietonsa väkivallan määrästä, trendistä ja piirteistä. Lisäksi tutkitaan, miten rikostiedon vastaanotto muuntuu väkivaltariskien nykykokemukseksi vuorovaikutuksessa sosioekonomisen aseman kanssa.

Väkivallan kokemusta koskeva tutkimushanke on rahoitusmäärältään suurin neljästä tutkimushankkeesta, joille Helsingin Sanomain Säätiön hallitus myönsi joulukuun kokouksessaan apurahan. Nyt jaettujen apurahojen yhteissumma on 262 994 euroa.

Helsingin Sanomain Säätiön apurahat