Näkökulmia kestävään kehitykseen - kaikille avoin luentosarja alkaa ti 12.1.

Julkaistu 7.1.2016 - 12:49

Kestävän kehityksen arkisia ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä käsitellään Tampereen yliopistossa tiistaina 12.1. alkavassa luentosarjassa. Kestävän kehityksen arkisina esimerkkeinä ovat ruoka, työ, köyhyys, energia, velka, jäte ja liikkuvuus. Luennot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Luentosarja on myös Kestävän kehityksen opintokokonaisuuden johdantokurssi.

-Tavoitteena on käsitellä kestävää kehitystä konkreettisten aiheiden kautta, kertoo professori Liisa Häikiö, joka toimii kurssin vastuuopettajana yksikönjohtaja Risto Kuneliuksen kanssa.

Puhujina ovat muun muassa kansanedustaja Pekka Haavisto, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso ja sosiologian professorit Turo-Kimmo Lehtonen ja Olli Pyyhtinen.

Luentosarjan aloittaa professori James Meadowcroftin (Carletonin yliopisto, Kanada) ja professori Pekka Jokisen (Tampereen yliopisto) kestävän kehityksen käytäntöjä, politiikkaa ja arvoja käsittelevä luento.  

Meadowcroft on ansioitunut ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen tutkija. Hänen keskeisenä tavoitteenaan on ollut selvittää, kuinka politiikan ja hallinnan käytännöt pystyvät eri maissa vastaamaan ympäristöongelmiin ja kestävän kehityksen laajempiin haasteisiin. Meadowcroft on viime aikoina tutkinut muun muassa kestävää energiapolitikkaa ja ilmastonmuutoksen hillinnän teknologioita.
   
Meadowcroft on myös Tampereen yliopiston hallintotieteiden kunniatohtori.

Luentosarjan ohjelma:
Luennot tiistaisin klo 18-20 yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5

12.1. Kestävän kehityksen käytännöt, politiikka ja arvot: Käsitteellinen kehys
professorit James Meadowcroft (Carleton University) ja Pekka Jokinen (Tampereen yliopisto)

19.1. Ruoka: sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Marja Vehviläinen (Tampereen yliopisto)

26.1. Energia: luonnonvarapolitiikan professori Maria Åkerman (Itä-Suomen yliopisto) ja sähkötekniikan professori Seppo Valkealahti (Tampereen teknillinen yliopisto)

2.2. Jäte: sosiologian professorit Turo-Kimmo Lehtonen ja Olli Pyyhtinen (Tampereen yliopisto)

9.2. Työ: europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

16.2. Liikkuvuus: kansanedustaja Pekka Haavisto ja professori Tarja Väyrynen (Tampereen yliopisto)
HUOM: Ohjelma on muuttunut!

23.2. Posterityöpaja

1.3. Velka: rehtori Liisa Laakso (Tampereen yliopisto)

Tampereen yliopisto on mukana maailman korkeakoulujen kestävän kehityksen aloitteessa, jolla korkeakoulut sitoutuvat edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja erityisesti koulutusta koskevaa tavoitetta taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tampereen yliopistossa voi suorittaa opintokokonaisuuden kestävästä kehityksestä. Kokonaisuus on tarjolla myös Avoimessa yliopistossa ja sen minimivaatimus on 20 opintopistettä. Opintokokonaisuuden suorittaville johdantoluentosarja on pakollinen.

Professori James Meadowcroftin esittely

Tampereen yliopiston kestävän kehityksen opinnot

Lisätietoja:
Professori Liisa Häikiö, 050 318 6095
Ympäristökoordinaattori Saana Raatikainen, 040 190 1459