Kymmenes työnilonjulistus: Työrauha - mahdoton tehtävä?

Julkaistu 7.1.2016 - 10:53

Työnilonjulistus 2016 -tilaisuus torstaina 14.1. klo 9 - 12
Tampereen yliopiston juhlasalissa, Kalevantie 4

Tampereen yliopisto julistaa työn tekemisen rauhan ja työniloa koko vuodeksi jo kymmenettä kertaa. Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä haluaa saada julistuksella mahdollisimman monet suomalaiset työpaikat, niin työnantajat kuin työntekijätkin, mukaan työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Tänä vuonna Työnilonjulistuksen teema on Työrauha - mahdoton tehtävä? Sen myötä halutaan kiinnittää huomiota uusimpien tutkimusten valossa niihin tekijöihin, joilla työrauhaa voidaan edistää ja ylläpitää niin työntekijä- kuin työnantajatasoilla. Puheenvuorojen jälkeen tilaisuus huipentuu tuttuun tapaan dosentti Marja-Liisa Mankan lukemaan Työnilonjulistukseen.

Työn ja hyvinvoinnin maisteriopiskelija Telma Rivinoja piirtää puheenvuorossaan kuvaa siitä, miltä työelämä näyttää tulevaisuuden toivojen silmin katseltuna - ja toisaalta millaisissa rooleissa työnilo ja työrauha ovat näissä näkymissä. Nuorten Y-sukupolvi muodostaa jo muutaman vuoden päästä ison osan työväestöstä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Ylijohtaja Leo Suomaa Sosiaali- ja terveysministeriöstä tarkastelee esityksessään työsuojelua ja sen kehitystä Suomessa. Työtapaturmat ovat selkeästi vähentyneet, ja hyvin hoidettu työsuojelu on vaikuttavaa - myös taloudellisesti.  Eläkkeelle jäädään kuitenkin usein edelleen alentuneen työkyvyn takia. Nykyään painotetaankin riskien lisäksi mm. resursseja ja kykyä sopeutua muutoksiin sekä työhyvinvointia.  Voimavarat, työn merkityksellisyys ja kyky selviytyä eteen tulevista haasteista joustavasti korostuvat myös työsuojelussa.

Dosentti Marja-Liisa Manka tarkastelee stressin negatiivisia vaikutuksia eri tasoilla ja sitä, kuinka niitä voitaisiin vähentää työpaikoilla. Paras tapa vähentää negatiivista stressiä on vahvistaa työpaikan ja henkilökohtaisia voimavaroja. Toisaalta positiiviset tunteet ja tilat vahvistavat voimavaroja, ja tämä myönteinen prosessi voi laajentua ja tarttua myös koko työyhteisöön. Työhyvinvoinnin pitkäjänteisellä suunnittelemisella ja kehittämisellä saadaan turha stressi taltutettua ja käännettyä niin työpaikan kuin työntekijänkin eduksi.

Työrauhaa voidaan edistää myös tietoisen, hyväksyvän läsnäolon keinoin. Tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi esittelee tutkimustuloksia mindfulness-interventiosta metsäteollisuusyrityksessä. Tavoitteena oli selvittää mindfulness-valmennuksesta saatavia hyötyjä ja sitä, kuinka läsnäoloa voidaan viedä arkiseen työhön.

Projektipäällikkö Jaana-Piia Mäkiniemi kertoo Espoon kaupungin tutkimuksesta, jossa kehitettiin voimavarakeskeisiä ja kehittämistä suuntaavia työhyvinvointikyselyjä sekä työhyvinvoinnin ratkaisukeskeinen kehittämisprosessi. Kyselyt ja kehittämisprosessi on koottu myös Esimies - kehitä työhyvinvointia -sivustolle http://www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/posetiivi/etusivu.html.

Suunnittelija, tutkija Laura Bordi kuvailee, kuinka työympäristön informaatioteknologian ja siihen liittyvien ärsykkeiden määrän lisääntyminen muuttaa työn tekemisen tapoja ja asettaa uudenlaisia vaatimuksia työhyvinvoinnin turvaamiseksi. Hän kertoo alustavia tuloksia ja havaintoja tutkimushankkeesta, jonka tavoitteena on tutkia organisaatioiden informaatiokuormituksen tilaa ja kehittää työhyvinvointia tukevia informaatioergonomian käytäntöjä työpaikoille.

Kahvitarjoilun mitoittamiseksi järjestävät pyytävät ilmoittautumista ilmaiseen, kaikille avoimeen tilaisuuteen 7.1. mennessä sähköisellä lomakkeella:
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1374434&chk=YF46QQZR

Työnilonjulistuksen ohjelma (pdf):
http://www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/TIJ2016_t%C3%A4ydennetty.pdf

Lisätietoja:
Suunnittelija Anna Koski, 050 318 7292, anna.koski@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 7.1.2016