Hyvinvointia informaatiosta

Julkaistu 19.1.2017 - 11:39

Kansainvälinen informaatioalan konferenssi tutkii elämänlaadun parantamista informaation avulla

Hyvinvointi ja kansainvälinen opiskelijayhteistyö täyttävät 25.–27. tammikuuta Tampereen yliopiston, kun Bobcatsss-konferenssi saapuu ensimmäisen kerran Pohjoismaihin. Vuosittain eri eurooppalaisissa yliopistoissa pidettävä kirjasto- ja informaatioalan konferenssi käsittelee tänä vuonna informaatioalan roolia hyvinvoinnin parantamisessa. Tapahtumaan osallistuu informaatioalan opiskelijoita, tutkijoita ja ammattilaisia ympäri maailman.

Kirjastot itsensä kehittämisen välineenä

Kolmipäiväisessä tapahtumassa esitellään tutkimusta siitä, miten kirjastot vaikuttavat lasten ja aikuisten elämänlaatuun sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastojen merkitys eri väestöryhmien kohtaamispaikkana tuo ajankohtaisen näkökulman informaatioalan rooliin hyvinvointiyhteiskunnan perustana. Kirjallisuusterapiaan liittyvissä esityksissä tuodaan esiin kirjallisuuden terapeuttisia vaikutuksia yksilön hyvinvointiin.

Konferenssissa voi tutustua myös pelipohjaisiin oppimisympäristöihin, virtuaalitodellisuuden uudenlaiseen hyödyntämiseen mielenterveyshoidossa sekä muihin uuteen informaatioympäristöön liittyviin aiheisiin. Tapahtuman puhujavieraina esiintyvät Carol Tenopir Tennesseen yliopistosta, hollantilainen Guus van den Brekel (The University Medical Center Groningen) sekä Liverpoolin yliopistosta saapuva tri Josie Billington. Puhujavieraat käsittelevät hyvinvointiteemaa informaation, kirjastojen ja interaktiivisen median näkökulmasta.

Konferenssi kansainvälisenä oppimisympäristönä

Tampereen yliopiston informaatiotieteiden opiskelijat järjestävät konferenssin osana opintojaan. Järjestyksessään 25. Bobcatsss-tapahtuma järjestetään yhteistyössä norjalaisen Oslo and Akershus University Collegen ja hollantilaisen Hanze University of Applied Sciencesin opiskelijoiden kanssa. Ohjaavana opettajana toimiva yliopistonlehtori Paavo Arvola sanoo kansainvälisen yhteistyön kehittävän opiskelijoiden mm. työelämässä tarvittavia valmiuksia.

– Kansainvälisen konferenssin järjestäminen ohjelman suunnittelusta ja valinnasta paikan päällä tapahtuvaan organisointiin on haastavaa ja opettavaista. Opiskelijoiden järjestämänä tällainen on hyvin poikkeuksellista. Tiedossani ei ole vastaavanlaista konseptia muilla aloilla.

Konferenssin järjestäminen on tarjonnut kokemuksen ja opintopisteiden lisäksi mahdollisuuden myös kansainväliseen verkostoitumiseen. Tilanne on ainutlaatuinen, sillä tapahtumaa on järjestetty viimeiset puolitoista vuotta kotikampukselta käsin.

Konferenssin nettisivut