Global Health -ohjelma laajentaa näkökulmaa hyvinvointiin

Julkaistu 23.12.2016 - 12:10
Professori Anneli Milénin ja yliopisto-opettaja Mikko Perkiön tavoitteena on, että GHD-ohjelmasta valmistuvat ymmärtävät, millaiset asiat terveyteen kokonaisuutena vaikuttavat.
Professori Anneli Milénin ja yliopisto-opettaja Mikko Perkiön tavoitteena on, että GHD-ohjelmasta valmistuvat ymmärtävät, millaiset asiat terveyteen kokonaisuutena vaikuttavat. Tiedekuntauudistuksessa ohjelma siirtyy Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan osana terveystieteitä.

Terveys on myös yhteiskunnallinen kysymys.  Kansainvälisessä keskustelussa on vasta viime vuosina yleistynyt ajatus, että sekä globaalin pohjoisen että globaalin etelän ihmisten terveydellä on kytköksiä globaaliin politiikkaan, talouteen ja hallintaan sekä globalisaatioon.  Tampereen yliopisto on vahvistamassa globaalin terveyden ja kehityksen opetustaan tämän näkökulman mukaisesti.

Yliopiston Global Health and Development -ohjelma (GHD) on Suomessa ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin sen näkökulma on vielä vähemmistössä.

- Puhumme yhdyskuntasuunnittelusta, mahdollisuudesta vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon, köyhyyden vähentämisestä, naisten asemasta ja puhtaan veden saamisesta – kaikista asioista, jotka vaikuttavat väestön ja yksilön terveyteen ja ihmisen ja yhteisöjen hyvinvointiin, kertoo GHD-ohjelman ma. professori Anneli Milén.

Milénin mukaan kyse on myös siitä, että maailmaa ajatellaan globaalina, ilman jyrkkää kehitysmaat ja teollisuusmaat -jakoa.

- Esimerkiksi kuilu hyväosaisten ja huono-osaisten terveydessä repeää sekä globaalissa etelässä että pohjoisessa. Massiivisen markkinoinnin kautta leviävä ylipainoisuus, lääkkeiden liikakäyttö tai tupakointi ovat ongelmia kaikkialla. Globalisaation ikävät ilmiöt, kuten rikkauden ja vaikutusvallan kasautuminen yhä harvemmille tai ylikansallisten suuryritysten leviäminen ja kasvu vaikuttavat välillisesti myös ihmisten terveyteen kaikkialla.       

Tampere3:n kärkialat yhdistyvät Global Health -opetuksessa

- Terveys on osa ihmisen ja yhteiskunnan sosiaalista hyvinvointia ja sitä pitää siksi käsitellä monitieteisesti, Milén sanoo.

Monitieteisyys merkitsee myös korkeakoulujen yhteistyötä. Milén ja GHD-ohjelman yliopisto-opettaja Mikko Perkiö iloitsevatkin Tampere3-mallin tuomista mahdollisuuksista. Tulevan yliopiston kärkialat yhteiskunta, teknologia ja terveys yhdistyvät myös Global Health -ohjelmassa.

Samalla kattavaksi teemaksi nousee globaali hyvinvointi, global wellbeing. Perkiön mukaan se tarkoittaa hyvän elämän maailmanlaajuisten ehtojen tarkastelemista sekä yhteisöjen että yksilöiden tasoilla.

Ensimmäinen Tampereen teknillisen yliopiston kanssa suunniteltu yhteinen kurssi käsittelee ympäristön, teknologian ja terveyden suhteita. Ilmastonmuutoksen lisäksi käsitellään välttämättömyyspalveluja kuten sähköä ja vesi- ja jätehuoltoa. Myös asumisen, energian ja liikenteen kysymykset otetaan esille. Lisäksi paneudutaan teknologisiin ratkaisuihin, joilla terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää.

- Terveyttä käsittelevien kurssien avulla eri alojen opiskelijat tiedostavat muiden sektoreiden merkityksen ihmisten hyvinvoinnille, Perkiö sanoo.

- Tavoitteena on, että opiskelijat kykenevät ajattelemaan yli oppialojen ja pystyvät valmistuttuaan sujuvaan yhteistyöhön yli sektorirajojen. Yritämme purkaa tieteenalojen siiloutumista.

Kansainvälinen maisteriohjelma alkaa 2017

Uuden kansainvälisen Masters programme in public and global health -maisteriohjelman hakuaika päättyy 13. tammikuuta ja itse ohjelma alkaa syyskuussa 2017.

- Public health ja global health tarvitsevat toisiaan, toista ei voi olla ilman toista. Lisäksi tarvitaan laajempi global wellbeing -näkökulma, Milén toteaa.

Koulutukseen kuuluu muun muassa terveystieteitä, sosiaalitieteitä ja teknisiä tieteitä, mutta yhtä lailla käsitellään esimerkiksi ympäristön merkitystä terveydelle tai sukupuolta ihmisen hyvinvoinnin määrittäjänä. Jokaiselle opiskelijalle on lisäksi tarkoitus löytää harjoittelupaikka asiantuntijuutta lujittavassa ympäristössä.

 - Tavoitteena on, että maisteriohjelmasta valmistuisi asiantuntijoita, jotka ymmärtävät terveyden ja siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät kokonaisuutena työskennellessään omissa maissaan tai esimerkiksi kansainvälisissä järjestöissä.

Milén kertoo, että maisteriohjelmaan pyritään saamaan opiskelijoita sekä globaalin etelän että globaalin pohjoisen maista.

- Vain eri puolilta maailmaa saapuvien opiskelijoiden myötä maisteriohjelma pysyy korkeatasoisena ja globaalina.

Pohjoismaiden yliopistot yhteistyöhön

Milén ja Perkiö järjestivät syksyllä pohjoismaisten yliopistojen tapaamisen, jossa suunniteltiin globaaliin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää kurssivaihtoa.

- Kööpenhaminassa ollaan hyviä esimerkiksi pakolaisiin tai ympäristöterveyteen liittyvässä koulutuksessa, mutta siellä  terveystaloustiede ei ole niin vahvoissa kantimissa kuin meillä, Milén toteaa.

Kurssiyhteistyö voi myöhemmin johtaa myös tutkimusyhteistyöhön.

Global Health and Development -ohjelmaa rahoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiö. Tampereen yliopisto on sitoutunut jatkamaan ohjelmaa säätiön rahoituksen päätyttyä 2018.

Global Health and Development -ohjelma

Lue myös:
Global Health -opiskelijat eläytyivät vaarallisen epidemian ehkäisyyn
Terveystieteiden opiskelijat pääsivät ainutlaatuiseen kenttätyöhön Mongoliassa

Teksti: PIrjo Achté
Kuva: Jonne Renvall