Ammatillisen koulutuksen tutkimushankkeelle jatkorahoitus 2017–2019

Julkaistu 19.12.2016 - 11:35

Tampereen kaupungin ylläpitämästä oppisopimuskoulutuksen kehittämisrahastosta rahoitetaan vuonna 2017 Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdessä valmistelemaa Next Move 2 (NeMo2) oppisopimuskoulutusta koskevaa tutkimushanketta ”Ammatillinen asiantuntijuus, työelämäosaaminen ja työpaikka oppimisympäristönä oppisopimuskoulutuksessa” (307 125 euroa). Hankkeen tutkimusaika on maaliskuusta 2017 helmikuuhun 2019.
 
Tutkimushanke sisältää kolme osatutkimusta, jotka ovat Ammatillinen opettaja ja työelämäosaaminen, Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogiikka ja Opiskelijan itsesäätelyvalmiudet ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Tutkimuksen aiheet ja teemat niveltyvät myös ammatillisen koulutuksen reformin mukaiseen kehittämiseen.
 
NeMo2 jatkaa tutkimustyötä, jota vuonna 2017 päättyvässä oppisopimuskoulutuksen tutkimusohjelmassa Next Move on jo aloitettu.

 

Lisätietoja:
Professori Petri Nokelainen (TTY)
petri.nokelainen@tut.fi<mailto:petri.nokelainen@tut.fi>
 
Väitöskirjatutkija Laura Pylväs (TaY)
laura.pylvas@uta.fi<mailto:laura.pylvas@uta.fi