Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia ovat yhdessä laatineet mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi ansioluetteloksi. Tutkijan ansioluettelomalli julkistettiin Etiikan päivä -seminaarissa 14.11. 2012.

Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae) on kooste henkilön opiskelu- ja työurasta sekä akateemisisista ja muista ansiosta. Hakuasiakirjoihin liitettynä se on julkinen asiakirja, jossa esitettyjen tietojen tulee olla tarvittaessa todennettavissa. Tutkijan ansioluettelomallilla pyritään ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa tutkimuseettisestä näkökulmasta siten, että ansiot tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina.

Tutkijan ansioluettelomalli