Elinikäinen oppiminen Tampereen yliopistossa

Voit lisätä ja täydentää osaamistasi Tampereen yliopistossa monin eri tavoin.

Voit täydentää osaamistasi tutkinnon suorittamisen jälkeen erillisillä opinnoilla joko alumniopiskelijana (ent. täydennysopiskelija), jos olet valmistunut Tampereen yliopistosta tai opiskelemalla avoimessa yliopistossa. Näitä erillisiä opintoja tarjoavat yliopiston tiedekunnat, ja opinnoissa osallistutaan tavalliseen tutkinto-opiskelijoille tarkoitettuun opetukseen. Aiemmin ns. ylimääräisille opiskelijoille tarjotut erilliset opinnot on pääasiassa siirretty avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan.

Toisaalta Tampereen yliopisto tarjoaa tutkintonsa suorittaneille ja työelämän kokemusta hankkineille täydennyskoulutusta. Tarjolla on eri tyyppisiä täydennyskoulutuskursseja ja -ohjelmia, joiden avulla voi syventää ja laajentaa omaa osaamistaan.

1. Alumniopiskelu tutkinto-ohjelmissa

Tampereen yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi täydentää osaamistaan Tampereen yliopiston alumniopiskelijana. Opiskeluoikeutta voi hakea sen tiedekunnan (ent. tieteenalayksikön) tutkinto-ohjelman opintokokonaisuuksiin tai valinnaisiin opintoihin, jossa tutkinto on suoritettu. Alumniopiskelijan opiskeluoikeus voi olla enintään kahdessa opintokokonaisuudessa samanaikaisesti. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi vuotta.

Alumniopiskelijan opiskeluoikeus voidaan myöntää myös Tampereen yliopiston muussa tiedekunnassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle, mikäli tutkintoon on sisältynyt vähintään 15–25 opintopistettä kyseisen tutkinto-ohjelman opintoja.

Alumniopiskelu on maksutonta valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan. Tämän jälkeen opinnot ovat maksullisia. 1.8.2015 alkaen maksu on 15e/op. Yliopiston lukuvuosi on 1.8.–31.7. Jos valmistut esimerkiksi toukokuussa, saat täydentää opintojasi maksutta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun asti. Sen jälkeen opinnot ovat maksullisia.

Alumniopiskelijaksi hakeville ei ole erillistä hakuaikaa eli haku on jatkuva. Poikkeuksena on Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen sekä pohjoismaiset kielet, joihin tehtyjä hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa. Ks. lomake ja tarkat hakuohjeet, pdf. Hakemukseen liitetään erillinen perustelukirje. Jos opiskeluoikeutta haetaan samanaikaisesti kahteen eri kokonaisuuteen, on kumpaankin tehtävä eri hakemus liitteineen.

Jos alumniopiskelun kriteerit eivät täyty, voit hakea tiedekuntien tarjoamiin valinnaisiin opintoihin ensisijaisesti avoimen yliopiston kautta.

2. Opiskelu avoimessa yliopistossa

Voit täydentää opintojasi ja osaamistasi myös avoimessa yliopistossa. Jos sinulle sopii erityisesti iltaisin opiskelu, hakeudu opiskelemaan avoimeen. Tampereen yliopistossa tiedekunnat vastaavat myös avoimista yliopisto-opinnoista. Opetus on pääosin integroitua opetusta ja tiedekunta vastaa opetustarjonnasta, opetuksen organisoinnista ja opetusjärjestelyistä. Opetusta järjestetään päivisin ja iltaisin sekä erilaisin opetusmuodoin.

Avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia. Opintomaksu on 1.8.2015 alkaen 15 e/opintopiste. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijan ja vaihto-opiskelijan osallistuminen avoimen yliopisto-opetuksen kursseille on kuitenkin maksutonta. Lue lisää avoimessa opiskelusta ja opiskelijaksi hakeutumisesta.

Muiden kuin avoimina yliopisto-opintoina tarjolla olevien erillisten opintojaksojen suorittamismahdollisuudet harkitaan tapauskohtaisesti. Näistä sovitaan aina erikseen opetuksesta vastaavan tiedekunnan kanssa. Vastuuhenkilöinä toimivat ja kysymyksiin vastaavat tiedekuntien opintopäälliköt.

3. Akateemiset moduulit ja täydennyskoulutus

Akateemiset moduulit koostuvat joustavasti tutkinto-ohjelmaan kuuluvista opintojaksoista ja opintojaksojen muodostamista kokonaisuuksista. Ne ovat kandi-, maisteri- tai tohtoritasoisia opintoja, jotka voidaan koota monitieteisiksi kokonaisuuksiksi. Akateemisessa moduulissa opiskellaan joko tutkinto-opiskelijoiden opetusryhmissä tai erillisessä asiakasryhmän tarpeiden mukaan järjestetyssä toteutuksessa. Akateemisissa moduuleissa yliopiston tutkimukseen perustuva tieto linkittyy työelämän asiantuntijatietoon.

Tampereen yliopisto tarjoaa tutkintonsa suorittaneille ja työelämän kokemusta hankkineille erilaisia täydennyskoulutuskursseja ja -ohjelmia, joiden avulla voit syventää ja laajentaa osaamistasi ja siten parantaa työmarkkina-asemaasi. Opiskelemalla voit myös erikoistua ja hankkia pätevyyksiä. Täydennyskoulutukseen hakeutumisen ohjeet löytyvät opetustarjontatietojen yhteydestä.

Tampereen yliopisto toteuttaa myös räätälöityjä koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoimen kokonaisuuksia yhteisöille ja yrityksille.

Lue lisää www.uta.fi/taydennyskoulutus/.