Tutkintotodistushakemus

Kandidaatin ja maisterin tutkintotodistushakemus täytetään NettiOpsussa kohdassa Valmistuminen.

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintotodistushakemuksen palautetaan paperisina, löydät lomakkeet alempaa tältä sivulta.

Tutkintotodistushakemusten täyttämisessä auttavat ja ohjeistavat henkilöt on listattu tiedekuntakohtaisissa ohjeissa alempana tällä sivulla.

Yleistä

 • Muista lukea uta-sähköpostiasi! Todistuksen valmistelija ottaa sinuun yhteyttä uta-sähköpostin kautta, jos hänellä on todistushakemukseesi liittyviä kysymyksiä.

 • Ennen tutkintotodistushakemuslomakkeen täyttämistä opiskelijan on huolehdittava, että kaikki tutkintorakenteen mukaiset opinnot on suoritettu ja että suoritukset ja kokonaismerkinnät on rekisteröity.

 • Jos sinulla on enemmän kuin yksi opinto-oikeus, valitse se, josta haluat todistuksen.

 • Huomaathan, että sinun on oltava valmistunut kandidaatiksi ennen kuin voit hakea maisterintutkinnon tutkintotodistusta. Kandidaatintutkinto kannattaa siis hakea ajoissa.

 • Todistusten toimitusaika on noin kaksi viikkoa (lukukausien aikana). Tarkista kevään ja syksyn takarajat hakemuksen palauttamiselle Aikataulut-sivulta.

 • Valmiin todistuksen voi noutaa suoraan aktuaarinkansliasta (ks. yhteystiedot ja aukioloajat) tai pyytää lähettämään postitse (postitusosoite merkitään todistushakemukseen). Valmiista tutkintotodistuksesta tulee heräte Opiskelijan työpöydälle, kun tutkintotodistus on valmis ja noudettavissa aktuaarinkansliasta tai matkalla postitse.

 • Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneille annetaan tutkintotodistuksen mukana maksutta kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, englanninkielinen Diploma Supplement.

 • Kandidaatintutkinnosta ei kannata tehdä liian suurta. Suunnittele, mitä opintoja käytät kandidaatin ja mitä maisterin tutkintoon. Pidä huolta siitä, että maisterintutkintoonkin riittää opintoja – kandidaatintutkinnon opintoja ei voi enää käyttää maisterintutkintoon. Enimmäispistemääriä tutkinnoille ei ole. Mikäli tarvitset apua sen miettimisessä, miten sijoitat opintosi tutkintoihin, ota yhteyttä tutkinto-ohjelmasi ohjaustahoihin, esimerkiksi opintokoordinaattoriin.

 • Keskeneräiset kokonaisuudet: pyri mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään yksi kokonaisuus kokonaisena yhteen tutkintoon. Tarvittaessa voit ottaa myös keskeneräisen kokonaisuuden osaksi kandidaatintutkintoa.

Hakemuslomake NettiOpsussa

 • Kaikki kandidaatiksi valmistuvat vastaavat tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä Kandipalaute-kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia.

 • Oman tutkinto-ohjelman opinnot: valitse tähän tutkinto-ohjelmasi perus- ja aineopinnot (kandidaatintutkinto) tai syventävät opinnot (maisterintutkinto)

 • Valinnaiset opinnot: Valitse tähän valinnaisten aineiden kokonaisuuksia, joista on kokonaismerkintä.

 • Kieli- ja viestintäopinnot: Valitse tähän kandidaatintutkinnossa pakolliset kieliopinnot sekä mahdollisia ylimääräisiä kieliopintoja.

 • Muut opinnot: Valitse tähän yhteiset opinnot sekä mahdollisia muita kokonaisuuksiin kuulumattomia jaksoja.

 • Ulkomailla suoritetut opinnot: järjestelmä laskee tähän kaikki ne opinnot, jotka on rekisteröidessä merkitty ulkomailla suoritetuiksi (rekisterissä näkyy ulkomainen yliopisto jakson kohdalla). Mikäli tästä mielestäsi puuttuu jotain, voit mainita asiasta viimeisen sivun ”Lisätietoja hakemuksen käsittelijälle” -kentässä.

 • Maisterintutkintoa hakiessasi voit valita kaikki opinnot, joita hakemukseen voit poimia. Hakemustoiminto näyttää vain ne opinnot, jotka eivät vielä sisälly kandidaatintutkintoon.

 • Kansainvälistymiskokonaisuus-kohdassajärjestelmä tarjoaa kaikki kyseiseen tutkintoon kelpaavat kansainvälistymisopintojaksot, joista valitaan  ne opintojaksot, jotka halutaan sisällyttää tähän kokonaisuuteen. Huomioi kategorioiden minimi- ja maksimipistemäärät. Lisätietoa kansainvälistymiskokonaisuudesta.

 • Liitteet tutkintotodistushakemukseen: Ylempää korkekoulututkintoa koskevaan todistushakemukseen tulee liittää kopio aikaisemmin suoritetusta korkeakoulututkinnosta (tai tutkinnoista), jos tutkinto on suoritettu muualla kuin Tampereen yliopistossa.
  Jos sinut on hyväksyttty suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa, tulee todistushakemukseen liittää myös tieto aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista.

 

Tiedekuntakohtaiset ohjeet

 

Johtamiskorkeakoulu

Mikäli tarvitset apua tutkintotodistushakemuksen täyttämisessä tai sinulla on muita valmistumiseen liittyviä kysymyksiä, voit olla yhteydessä opintosihteeri Johanna Tuomikoskeen.

Johtamiskorkeakoulussa tutkintotodistuksia kirjoitetaan lukuvuoden aikana (ei kesällä) parittomien viikkojen keskiviikkona.

Todistushakemus


Vähintään 15 op:n valinnaiset kokonaisuudet saa näkyviin tutkintotodistukseen. Tätä pienemmät kokonaisuudet sekä yksittäiset opintojaksot huomioidaan todistuksen Muut opinnot -kohdassa.

Huomaathan, että kandidaatintutkinnossa ei voi olla syventäviä opintojaksoja.

Liitteet tutkintotodistushakemukseen

Ylempää korkekoulututkintoa koskevaan todistushakemukseen tulee liittää kopio aikaisemmin suoritetusta korkeakoulututkinnosta (tai tutkinnoista), jos tutkinto on suoritettu muualla kuin Tampereen yliopistossa.

Jos sinut on hyväksyttty suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa, tulee todistushakemukseen liittää myös tieto aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista.

Paperinen tutkintotodistushakemus

Paperista tutkintotodistushakemusta  voit käyttää poikkeustapauksissa. Lomakkeen voi pyytää opintosihteeri Johanna Tuomikoskelta. Palauta tutkintotodistushakemuksesi opintosihteerille tai opintokoordinaattorille skannaamalla lomake sähköpostiin tai postittamalla osoitteeseen

Johanna Tuomikoski
Johtamiskorkeakoulu
33014 Tampereen yliopisto

Tutkintotodistuksen noutaminen/postitus

Todistuskannet (vain maistereille) voit noutaa opintosihteeriltä tai opintokoordinaattorilta. Kansia ei postiteta!

Kasvatustieteiden tiedekunta

Todistushakemuksen täyttäminen

Tarkista opetussuunnitelmasta, että olet suorittanut kaikki tutkintoon vaaditut opinnot.

KK-tutkinnon todistushakemus

    Valitse tähän kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot. Tähän kohtaan kuuluvat myös luokanopettajakoulutuksen monialaiset opinnot ja varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot.

  Valinnaiset aineet. Valitse tähän vähintään 10 op laajuisia valinnaisten aineiden kokonaisuuksia, joista on kokonaismerkintä. Huom! Muissa korkeakouluissa suoritetut valinnaiset opinnot merkitään kohtaan 4. muut opinnot.

  Kieli- ja viestintäopinnot. Tähän kohtaan kuuluvat tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä mahdollisia ylimääräisiä kieliopintoja.

    Muut opinnot. Valitse tähän yleiset opiskeluvalmiudet -opinnoista KASORIENT ja TIEY4/KASDIGIT sekä mahdollisia muita opintokokonaisuuksiin kuulumattomia opintojaksoja.

    "Viesti hakemuksen käsittelijälle" -kohdassa voit antaa hakemustasi täydentäviä tietoja.

Kandidaatin tutkinto suositellaan suoritettavaksi minimilaajuisena 180 op. Tutkintoon kiinnitettyjä opintoja ei pääsääntöisesti voi käyttää myöhemmin muissa tutkinnoissa.

Suoritukset, jotka eivät ole pakollisia kandidaatin tutkintoon, suositellaan jätettäväksi maisteriopintoihin. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ei pääsääntöisesti voi sisällyttää syventäviä opintoja.

KM-tutkinnon todistushakemus

    Valitse tähän kasvatustieteiden syventävät opinnot.

  Valinnaiset aineet. Valitse tähän vähintään 10 op laajuisia valinnaisten aineiden kokonaisuuksia, joista on kokonaismerkintä. Huom! Muissa korkeakouluissa suoritetut valinnaiset opinnot merkitään kohtaan 4. muut opinnot.

    Kielet. Voit valita tähän mahdollisia aiempaan tutkintoon kuulumattomia ylimääräisiä kieliopintoja.

Muut opinnot. Voit valita tähän muita opintokokonaisuuksiin kuulumattomia opintojaksoja.

    "Viesti hakemuksen käsittelijälle" -kohtaan voit esim. merkitä tiedon mahdollisesti vaadituista aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista.

  Luonnontieteiden tiedekunta

  Luonnontieteiden tiedekunnassa tutkintotodistuksia allekirjoitetaan lukuvuoden aikana keskiviikkoisin (poikkeuksena loma-ajat).

  Vähintään 15 op:n valinnaiset kokonaisuudet saa näkyviin tutkintotodistukseen. Tätä pienemmät kokonaisuudet sekä yksittäiset opintojaksot huomioidaan todistuksen Muut opinnot -kohdassa.

  Jos olet epävarma opintojesi tilanteesta tai valmistumisaikataulusta, ota yhteyttä ajoissa! Sinua auttaa opintopalveluiden väki (LINKKI) 

  Paperista tutkintotodistushakemusta voi käyttää poikkeustapauksissa. Lisätietoja: opintosihteeri Minna Heinonen.

  Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

  Viestintätieteiden tiedekunta

  Viestintätieteiden tiedekunnassa tutkintotodistuksia allekirjoitetaan lukuvuoden aikana keskiviikkoisin (poikkeuksena loma-ajat).

  Vähintään 15 op:n valinnaiset kokonaisuudet saa näkyviin tutkintotodistukseen. Tätä pienemmät kokonaisuudet sekä yksittäiset opintojaksot huomioidaan todistuksen Muut opinnot -kohdassa.

  Jos olet epävarma opintojesi tilanteesta tai valmistumisaikataulusta, ota yhteyttä ajoissa! Voit olla yhteydessä oman tutkinto-ohjelman opintokoordinaattoriin/opintosihteeriin tai todistusten valmistelijoihin:

  • Kielten tutkinto-ohjelmat: opintosihteeri Marita Aro
  • Suomen kieli ja kirjallisuustiede: opintokoordinaattori Maija Ohvo
  • Journalistiikka ja viestintä, teatterityö: hallintoasiainsihteeri Merita Kallioinen
  • Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media: opintosihteeri Minna Heinonen

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Kallioinen Merita opintosihteeri Merita.Kallioinen@uta.fi PÄÄT E232 050 318 6612
  Heinonen Minna Study Secretary

  - LUO faculty office
  - Applications for the master's degree diplomas (IGS, HTI, SDE and CBDA)
  Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398
  Ohvo Maija Opintokoordinaattori
  Tutkinto-ohjelmat: kirjallisuustiede, suomen kieli, saksa
  Maija.Ohvo@uta.fi PINNI B4048 050 318 6653
  Aro Marita opintosihteeri Marita.Aro@uta.fi PINNI B4051 050 318 6382

  Paperista tutkintotodistushakemusta voi käyttää poikkeustapauksissa. Lisätietoja yllä listatuilta todistusten valmistelijoilta.

  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

  Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa tutkintotodistuksia allekirjoitetaan lukuvuoden aikana keskiviikkoisin (poikkeuksena loma-ajat).

  Mikäli tarvitset apua tutkintotodistushakemuksen täyttämisessä tai sinulla on muita valmistumiseen liittyviä kysymyksiä, voit olla yhteydessä opintosihteeri Helena Siipoon.


  Todistushakemus

  Vähintään 15 op:n valinnaiset kokonaisuudet saa näkyviin tutkintotodistukseen. Tätä pienemmät kokonaisuudet sekä yksittäiset opintojaksot huomioidaan todistuksen Muut opinnot -kohdassa.


  Hakemuksen liitteet

  Ylempää korkekoulututkintoa koskevaan todistushakemukseen tulee liittää kopio aikaisemmin suoritetusta korkeakoulututkinnosta (tai tutkinnoista), jos tutkinto on suoritettu muualla kuin Tampereen yliopistossa.

  Jos sinut on hyväksyttty suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa, tulee todistushakemukseen liittää myös tieto aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista.

  Lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen todistushakemukset

  Lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen todistuksia haetaan tiedekuntakohtaisilla paperilomakkeilla. Todistus toimitetaan todistushakemuslomakkeessa ilmoittamallasi tavalla (toimitus kotiosoitteeseen tai nouto aktuaarinkansliasta). Aktuaarinkanslia ei erikseen ilmoita milloin todistus on noudettavissa.

  Johtamiskorkeakoulu

  Kun kaikki jatkotutkintoa koskevien määräysten ja opetussuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu, opiskelijan on haettava tiedekunnalta todistusta tutkinnon suorittamisesta. Kirjallinen hakemus, josta tulee ilmetä vahvistetun yksityiskohtaisen opinto-ja työsuunnitelman mukaiset opintosuoritukset, toimitetaan yksikön kansliaan Mirja Björkille (ks. alla). Todistushakemusta jätettäessä kaikkien suoritusten tulee olla opintosuoritusrekisterissä. Tutkintotodistukseen kirjoitetaan opiskelijan aikaisempi oppiarvo, lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan nimi sekä lisensiaatintutkimuksesta tai väitöskirjasta annettu arvosana sekä se oppiala, johon lisensiaatintutkimus tai väitöskirja aiheeltaan kuuluu.

  Johtamiskorkeakoulun todistushakemus (LINKKI)

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Björk Mirja hallintoasiainsihteeri

  - yleishallinto; talousasiat
  Mirja.Bjork@uta.fi PINNI A2034 040 190 9782

  Kasvatustieteiden tiedekunta

  Opiskelija voi hakea tutkintotodistusta, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja merkitty opintosuoritusrekisteriin ja niistä on tehty kokonaismerkintä.

  Kokonaismerkinnät tekee opintosihteeri (ks. alla). Kokonaismerkinnän saamisen jälkeen opiskelija lähettää todistushakemuslomakkeen opintokoordinaattorille. 

  Todistus toimitetaan todistushakemuslomakkeessa ilmoittamallasi tavalla (toimitus kotiosoitteeseen tai nouto aktuaarinkansliasta). Aktuaarinkanslia ei erikseen ilmoita milloin todistus on noudettavissa.

  Todistushakemuslomake, pdf 

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Raudasoja Sari opintokoordinaattori

  - tohtoriohjelman neuvonta ja ohjaus, opetusohjelmat, opiskelijavalinnat
  Sari.Raudasoja@uta.fi VIRTA 248 050 318 6666

  Luonnontieteiden tiedekunta

  Opiskelija hakee tiedekunnalta todistusta lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamisesta kun kaikki jatkotutkintoja koskevien määräysten ja opetussuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu.

  Kirjallinen todistushakemus on toimitettava tiedekunnan toimistoon valmistelua varten viimeistään 2 viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa työ arvioidaan.

  Hakemuksesta tulee ilmetä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset opintosuoritukset. Todistushakemusta jätettäessä kaikki jatkotutkinnon opetussuunnitelman mukaiset opinnot tulee olla suoritettu ja suoritusmerkinnät opintopisteineen tulee olla suoritusrekisterissä.

  Tutkinnosta annettavaan todistukseen kirjoitetaan opiskelijan aikaisempi oppiarvo, tutkimuksen otsikko, arvosana ja se tieteenala, johon tutkimus aiheeltaan kuuluu.

  Luonnontieteiden tiedekunnan jatkotutkinnon todistushakemus (LINKKI)

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Laatikainen Elisa Opintosihteeri

  Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
  - lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
  - tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
  Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
  -tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
  Elisa.Laatikainen@uta.fi PÄÄT C106 050 318 6823

  Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

  Tutkimustyön ohjaaja hyväksyy opiskelijan toteutuneet tohtoriopinnot, jotka opintohallinto tallentaa opiskelijan opintorekisteriin. Kun kaikki tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu ja väitöskirja hyväksytty, dekaani myöntää tutkintotodistuksen. Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa tohtorin tutkintotodistusta ei tarvitse hakea erikseen.

  Viestintätieteiden tiedekunta

  Kun kaikki tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaiset opinnot on suoritettu, opiskelijan on haettava tiedekunnalta todistusta tutkinnon suorittamisesta. Kirjallinen hakemus, josta ilmenevät vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opintosuoritukset ja ote opintosuoritusrekisteristä toimitetaan jatkotutkintoasioita hoitavalle henkilölle. Todistushakemusta jätettäessä on opintosuoritusrekisterissä oltava kaikki suoritusmerkinnät.

  Tutkinnosta annettavaan todistukseen kirjoitetaan tutkimuksen nimi ja siitä annettu arvosana sekä tieteenala, johon tutkimus aiheeltaan kuuluu. Myös muut opinnot merkitään tutkintotodistukseen, jos ne muodostuvat opetussuunnitelman mukaisista opintokokonaisuuksista. Ote opintosuoritusrekisteristä on tutkintotodistuksen virallinen liite, josta tutkintoon sisällytetyt opinnot ilmenevät.

  Viestintätieteiden todistushakemus (LINKKI)

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Laatikainen Elisa Opintosihteeri

  Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
  - lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
  - tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
  Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
  -tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
  Elisa.Laatikainen@uta.fi PÄÄT C106 050 318 6823

  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

  Kun kaikki tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaiset opinnot on suoritettu, opiskelijan on haettava tiedekunnalta todistusta tutkinnon suorittamisesta. Kirjallinen hakemus, josta ilmenevät vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opintosuoritukset ja ote opintosuoritusrekisteristä toimitetaan jatkotutkintoasioita hoitavalle henkilölle (ks. alla). Todistushakemusta jätettäessä on opintosuoritusrekisterissä oltava kaikki suoritusmerkinnät.

  Yhteiskuntatieteiden todistushakemus (LINKKI)

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Nikkari Leena Opintopäällikkö
  Esittelijä; tieteellisiä jatkotutkintoja koskevat asiat, tieteellisen jatkokoulutuksen opintohallinnon vastuuhenkilö
  Leena.Nikkari@uta.fi LINNA 6055 040 190 9844