Valmistuneet työelämässä

Yliopisto seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään keräämällä heiltä tietoa koulutuksen tuottamasta osaamisesta ja työelämän ajankohtaisista osaamistarpeista. Maistereille lähetetään sijoittumisseurantakysely n. vuoden päästä valmistumisesta ja uraseurantakysely viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Uraseurantaa tehdään myös tohtoreille 2-3 vuotta valmistumisesta.

Töissä.fi -palvelussa pääset tutustumaan, minkälaisiin tehtäviin korkeakoulutetut ovat sijoittuneet tai minkälaisilla opinnoilla tiettyihin tehtäviin tavallisimmin päädytään. Sivustolta löytyy myös valmistuneiden kertomuksia omasta työstään sekä vinkkejä nykyisille tai tuleville opiskelijoille.

Uraseurantatietoa hyödynnetään yliopistossa mm. opetuksessa, ohjauksessa ja opetuksen suunnittelussa. Tietoa on tarjolla kattavasti myös opiskelijan omien pohdintojen tueksi:

Uraseurantojen tuoreimpiin valtakunnallisiin tuloksiin pääset tutustumaan laajemmin yliopistojen Ura- ja työelämäpalvelujen verkoston sivulla Aarresaari.net/uraseuranta.  Tampereen yliopiston koulutusten tuloksia taas on mahdollista selata yliopiston intrasta löytyvällä Excel online -työkalulla.

 

Aikaisempien vuosien seurantaraportteihin pääset tutustumaan yliopiston intrassa.