Urasuunnittelu opintojen aikana

Tiedot, taidot ja valmiudet karttuvat opintojen aikana osaamiseksi

Työelämätaidot kehittyvät jatkuvasti opintojen aikana – usein jopa huomaamatta. Itsenäiset esseet ja tutkielmat laajentavat tietämystä alueille, joilla oma osaaminen onkin syvempää kuin muilla opiskelijakollegoilla. Työelämä kulkee tiiviisti mukana opintojen teemoissa esimerkiksi yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkailuna ja jäsentämisenä eri näkökulmista. Osaaminen kertyy myös erilaisten opiskelumuotojen kautta, kuten ryhmätöistä, itsenäistä tiedonhankintaa vaativista tehtävistä, seminaariesitelmistä, kirjallisissa raporteista... Urasuunnittelu on myös kiinteä osa HOPS-työskentelyä.

 

Lue lisää urasuunnittelusta Opintojen aikana -osiosta.