Työnhaku

Valmistaudun työnhakuun

Työnhaun taustalla on omien vahvuuksien ja osaamisen  tunnistaminen.

Katse osaamisen viestintään työnhaussa

Hakemus ja ansioluettelo ovat työnhaussa yleisimmin pyydettyjä tapoja tuoda omaa osaamistaan esille. Mietitty cv ja kohdistettu hakemus toimivat vahvana pohjana osaamisen kerronnalle myös hakiessasi muita väyliä käyttäen. 

Haastattelu

Kutsu haastatteluun on merkki siitä, että olet läpäissyt ensimmäisen karsintavaiheen ja työnhakuprosessi jatkuu. Haastattelulla tai useammalla haastattelukierroksella tavoitellaan kokonaiskuvaa hakijasta ja hänen soveltuvuudestaan työyhteisöön.

Piilotyöpaikalla tarkoitetaan työtehtävää, joka ei ole avoimesti haussa

Tieto tai vinkki piilotyöpaikasta voi löytyä monella tapaa ja tehtävään haetaan työnantajaa lähestymällä ilman että tehtävästä on julkaistu työpaikkailmoitusta. 

Työtä aloittaessa

Kun saat työpaikan, kannattaa varmistaa, että tietyistä pelisäännöistä sovitaan asiaankuuluvalla tavalla työsopimuksessa.