Testaus 1

Kirjoitan jotain tekstiä otsikoksi

Togglerin testausta

jkldklfksldfkjlaskdf

toglerin alaotsakkeita

toglerin alaotsakkeita 2jkjkj
kljlklkljkljlkklkl
Osaamisten ja vahvuuksien tunnistaminen on keskeistä urasuunnittelussa. Osaaminen koostuu tiedoistasi, taidoistasi ja persoonallisista ominaisuuksistasi. Menestyäkseen työnhaussa on osattava markkinoida omaa osaamistaan työnantajalle.

toglerin alaotsakkeita 3

 

Tunne itsesi ja vahvuutesi

Osaamisten ja vahvuuksien tunnistaminen on keskeistä urasuunnittelussa. Osaaminen koostuu tiedoistasi, taidoistasi ja persoonallisista ominaisuuksistasi. Menestyäkseen työnhaussa on osattava markkinoida omaa osaamistaan työnantajalle.

Henkilökunta1

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Salo Paula Study Coordinator

- kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot, ml. pro gradu-tutkielmat: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, gradu-seminaariryhmiin valinnat, tutkielmien tarkastusprosessi
- aikama-koulutus: neuvonta ja ohjaus
- uusien opintopalvelutietojärjestelmien käyttöönoton koordinointi
Paula.K.Salo@uta.fi VIRTA 249 050 318 7317
Ikkala-Toiviainen Liisa Opintokoordinaattori

- varhaiskasvatus (varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot ja valinnaiset opinnot): neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- puhekasvatus ja vokologia: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- elinikäinen oppiminen ja kasvatus: KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- opiskelijavalintaprosessin koordinointi
- ohjausvastaava opintopalveluiden osalta, tuutoriyhteistyö
Liisa.Ikkala-Toiviainen@uta.fi VIRTA 252 040 190 1476
Koivusaari Tarja Osastosihteeri

- luokanopettajakoulutus: kandidaattivaiheen neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, monialaisten opintojen kokonaismerkinnät
- EDUn tarjoamien valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet: kokonaismerkinnät, opetusohjelmat, opiskelijavalinnat
- luokanopettajakoulutus: KK- ja KM-tutkintotodistusten valmistelu
- erillisten opintokokonaisuuksien todistusten valmistelu
- esi- ja alkukasvatus: kokonaismerkinnät
- opintopalveluiden kanslian toiminnan koordinointi
Tarja.Koivusaari@uta.fi VIRTA 245 040 190 4203

Henkilökunta2

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pohjasmäki Leena Opintokoordinaattori

- KK-tutkinto: elinikäinen oppiminen ja kasvatus (elokas): neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, harjoitteluasiat, aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot
- kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot: opetusohjelma
- lukuvuosittaisen opetusohjelmaprosessin koordinointi
Leena.Pohjasmaki@uta.fi VIRTA 250 050 318 6662
Salo Paula Opintokoordinaattori

- kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot, ml. pro gradu-tutkielmat: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, gradu-seminaariryhmiin valinnat, tutkielmien tarkastusprosessi
- aikama-koulutus: neuvonta ja ohjaus
- uusien opintopalvelutietojärjestelmien käyttöönoton koordinointi
Paula.K.Salo@uta.fi VIRTA 249 050 318 7317
Korhonen Marjo Opintopäällikkö

- perustutkintojen (KK, KM) opintoja koskevien päätösten valmistelu- ja esittelytehtävät
- opintoja koskevien määräysten soveltaminen
- opiskelijoiden oikeusturva-asiat
- opiskelijavalinnat
- JOO-opinto-oikeudet
- TE-lomakkeet
- lähiesimiestehtävät EDUn opintopalveluissa
Marjo.Korhonen@uta.fi PINNI A2037 050 437 7352
Nyman Aino - Opiskelun opas -sivuston projektipäällikkö
- Harjoittelunhallinnan tietojärjestelmän suunnittelu ja toteutuksen koordinointi
- Opiskelijan työpöydän käyttökoulutus
Aino.Nyman@uta.fi
Jotta osaamisestaan voisi kertoa, on oltava selvillä siitä, mitä kaikkea osaa. Kun vielä kykenet perustelemaan ja antamaan esimerkkejä, mistä osaamisesi on muodostunut (esim. koulutus + työkokemus), työnantaja pystyy paremmin arvioimaan,minkä lisäarvon tuot tullessasi ja miksi juuri sinut kannattaisi palkata hakijoiden joukosta.

Oman osaamisen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.


  • Osaamisten ja vahvuuksien tunnistaminen on keskeistä urasuunnittelussa. Osaaminen koostuu tiedoistasi, taidoistasi ja persoonallisista ominaisuuksistasi. Menestyäkseen työnhaussa on osattava markkinoida omaa osaamistaan työnantajalle.
  • Jotta osaamisestaan voisi kertoa, on oltava selvillä siitä, mitä kaikkea osaa. Kun vielä kykenet perustelemaan ja antamaan esimerkkejä, mistä osaamisesi on muodostunut (esim. koulutus + työkokemus), työnantaja pystyy paremmin arvioimaan, minkä lisäarvon tuot tullessasi ja miksi juuri sinut kannattaisi palkata hakijoiden joukosta.
  • Oman osaamisen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
  • koe2.doc
Harjoittelu on tärkeä osa yliopisto-opiskelijan opintoja. Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden hankkia omaan alaan liittyvää työkokemusta ja yleisemmin kokemusta työelämästä ja sen käytännöistä. Harjoittelussa opitaan kytkemään opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja käytännön toimiin. Kokemus voi antaa suuntaa myös opintoihin ja niiden suunnitteluun.

Harjoittelu

Harjoittelun toteuttamisen tavat ja harjoittelun sijoittuminen opintoihin vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain, eikä harjoittelu ole kaikille pakollista. Monille opiskelijoille se on kuitenkin tärkeä ovi työelämään. Harjoittelupaikka voi löytyä yksityisestä yrityksestä, kunnasta, valtiolta, järjestöstä tai ulkomailta. Harjoittelupaikkaa miettiessäsi kannattaa pohtia omia tavoitteitasi harjoittelulle ja sen annille. Ota lähtökohdaksi, että hankit itseäsi kiinnostavan harjoittelupaikan! Harjoittelun toteuttamisen tavat ja harjoittelun sijoittuminen opintoihin vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain, eikä harjoittelu ole kaikille pakollista.

  • Harjoittelun toteuttamisen tavat ja harjoittelun sijoittuminen opintoihin vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain, eikä harjoittelu ole kaikille pakollista
  • Menestyäkseen työnhaussa on osattava markkinoida omaa osaamistaan työnantajalle.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Salo Paula Study Coordinator

- kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot, ml. pro gradu-tutkielmat: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, gradu-seminaariryhmiin valinnat, tutkielmien tarkastusprosessi
- aikama-koulutus: neuvonta ja ohjaus
- uusien opintopalvelutietojärjestelmien käyttöönoton koordinointi
Paula.K.Salo@uta.fi VIRTA 249 050 318 7317
Ikkala-Toiviainen Liisa Opintokoordinaattori

- varhaiskasvatus (varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot ja valinnaiset opinnot): neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- puhekasvatus ja vokologia: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- elinikäinen oppiminen ja kasvatus: KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- opiskelijavalintaprosessin koordinointi
- ohjausvastaava opintopalveluiden osalta, tuutoriyhteistyö
Liisa.Ikkala-Toiviainen@uta.fi VIRTA 252 040 190 1476
Koivusaari Tarja Osastosihteeri

- luokanopettajakoulutus: kandidaattivaiheen neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, monialaisten opintojen kokonaismerkinnät
- EDUn tarjoamien valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet: kokonaismerkinnät, opetusohjelmat, opiskelijavalinnat
- luokanopettajakoulutus: KK- ja KM-tutkintotodistusten valmistelu
- erillisten opintokokonaisuuksien todistusten valmistelu
- esi- ja alkukasvatus: kokonaismerkinnät
- opintopalveluiden kanslian toiminnan koordinointi
Tarja.Koivusaari@uta.fi VIRTA 245 040 190 4203