Opetus- ja oppimismuodot

Vanhalta Tenttiminen-sivulta tuotua sisältöä:

Tenttejä on monentyyppisiä:

  • yleisiä tenttejä, joiden vaatimukset kerrotaan opetussuunnitelmissa eli opinto-oppaissa. Yleisiä tenttejä voi suorittaa pääsääntöisesti yleisinä tenttipäivinä niin sanottuina kirjatentteinä ja yhä enemmän myös sähköisinä tentteinä. Yleiset tenttipäivät kerrotaan opetusohjelmassa kunkin yksikön Tenttiminen-sivulla.
  • opetukseen liittyvät tentit järjestetään opetuksen yhteydessä, ja niitä ovat
    • luentotentit, jotka pidetään luentokurssin päätteeksi
    •  tasotestit, joilla testataan opiskelijan taitotaso ennen kurssin alkua
    • muut alku-, väli- tai loppuarvioinnit
    • kypsyysnäyte, joka tehdään opinnäytetyön (yleensä kandidaatin tutkielman)  jättämisen jälkeen