Turnitin-järjestelmä

Tampereen yliopistossa käytetään Moodle-oppimisalustaan kytkettyä Turnitin-nimistä plagioinnin tunnistusjärjestelmää. Ohjaajasi liittää sinut Moodle-alueelleen, jolla Turnitinia käytetään.

Turnitin on opetuksen ja oppimisen laatua varmistava järjestelmä, joka auttaa opiskelijaa ja opettajaa näkemään, miten tekstissä viitataan aikaisempaan tutkimukseen. Järjestelmä vertaa sinne syötettyä tekstiä laajaan tietokantaan, joka koostuu avoimen verkon aineistosta, Turnitinia käyttävien oppilaitosten opiskelijatöistä sekä kustantajien sinne indeksoimasta aineistosta.

Mikäli ohjelma havaitsee merkittäviä yhtäläisyyksiä ja mikäli lähdeviitteitä ei ole merkitty asianmukaisesti, Turnitinin tuottama raportti voi viitata siihen, että opiskelija on syyllistynyt plagiointiin. Plagiointi on kielletty Tampereen yliopiston opintojen arviointisäännössä.

 

Mitä Turnitinilla tarkastetaan?

Turnitinilla tarkastetaan väitöskirjat ja lisensiaatintutkielmat sekä ylempiin korkeakoulututkintoihin kuuluvat opinnäytteet (pro gradu -tutkielmat ja lääketieteen lisensiaatin syventävien opintojen opinnäytteet).

Turnitinia voidaan käyttää myös muihin opintojaksoihin kuin opinnäytteisiin. Sitä hyödynnetään kursseilla etenkin lähteiden merkitsemisen opettamisessa ja oppimisessa.

Turnitin on tarkoitus ottaa lopulta opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden vapaaseen käyttöön minkä tahansa oman tekstin alkuperäisyyden tarkastamiseksi. Asiasta tiedotetaan, kun se on ajankohtaista.

Mitä Turnitinin käyttö edellyttää?

Turnitinin käytön edellytyksenä on se, että sekä opettaja että opiskelijat ovat perehtyneet kalvosarjaan, jossa käsitellään Turnitinin käyttöä Moodle-oppimisalustalla, Turnitinin tuottaman raportin tulkitsemista ja aiheeseen liittyviä Tampereen yliopiston periaatteita.

Turnitiniin saa syöttää vain omia tekstejä. Jokainen opiskelija on oikeutettu käyttämään Turnitinia itsenäisesti ennen kuin opettaja tarkastaa hänen opinnäytteensä tai muun opintosuorituksensa mahdollisen opintovilpin havaitsemiseksi.