Lomakkeet

Tällä sivulla on Tampereen yliopiston opiskelijoille tarkoitetut, opiskeluun liittyvät lomakkeet.

Kirjaston käyttöön liittyvät lomakkeet ovat kirjaston sivuilla.

Tietohallinnon lomakkeet, kuten käyttöoikeuslomakkeet, ovat it-helpdeskin sivuilla.

Opintotukea haetaan Kelan sähköisessä palvelussa, ja Kelan sivuilta on tarvittaessa saatavilla opintotukeen liittyvät lomakkeet.

Opiskelijakortin tilaamiseen ei tarvita enää lomaketta, vaan opiskelijakorttia voi hakea sähköisesti.

 

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Johtamiskorkeakoulu

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta

Matematiikka ja tilastotiede

HOPS-lomakkeet

Matematiikka 2015-2018 (xlsx)

Matematiikan aineenopettaja 2015-2018 (xlsx)

Tietotekniikan matematiikka 2015-2018 (xlsx)

Tilastotiede 2015-2018 (xlsx)

Matematiikka 2012-2015 (rtf)

Matematiikan aineenopettaja 2012-2015 (rtf)

Tietotekniikan matematiikka 2012-2015 (rtf)

Tilastotiede 2012-2015 (rtf)

 

FM-Opintosuunnitelmalomakkeet

FM, matematiikan opintosuunta 2015-2018 (xlsx)

FM, matematiikan aineenopettajan opintosuunta 2015-2018 (xlsx)

FM, tietotekniikan matematiikan opintosuunta 2015-2018 (xlsx)

FM, Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics 2015-2018 (xlsx)

FM, matematiikan opintosuunta 2012-2015 (docx)

FM, matematiikan aineenopettajan opintosuunta 2012-2015 (docx)

FM, tietotekniikan matematiikan opintosuunta 2012-2015 (docx)

FM, tilastotieteen maisteriopinnot 2012-2015 (docx)

 

Tietojenkäsittelytieteet

HOPS-lomakkeet (TIEY1)

Aloittavat opiskelijat (pdf)

2. vuoden opiskelijat (pdf)

3. vuoden opiskelijat (pdf)

 

Tutkintorakenne-HOPS

LuK-tutkinto 2015-2018 (xlsx)

FM, Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot 2015-2018 (xlsx) (sis. laskentamenetelmät, organisaatioiden tijä ja tietokannat ja tiedonhaku)

FM, CBDA 2015-2018 (xlsx)

FM, SDE 2015-2018 (xlsx)

FM, Software Development 2014-2015 (xlsx)

FM, laskentamenetelmät ja ohjelmointi 2012-2015 (xlsx)

FM, organisaatioiden tietojärjestelmät 2012-2015 (xlsx)

FM, tietokannat ja tiedonhaku 2012 (xlsx)

LuK-tutkinto, tietojenkäsittelyoppi 2012-2015 (xlsx)

LuK-tutkinto, vuorovaikutteinen teknologia 2012-2015 (xlsx)

Tohtoriopinnot

Opinto- ja ohjaussuunnitelma, pdf

Ohjaajanvaihdos, pdf

 

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman HOPS-lomakkeet

HOPS-lomake (docx)

Taustaa HOPS-suunnittelulle (docx)

Hyväksilukeminen

Kansainvälistyminen

Kokonaismerkinnät

Erilliset opinnot

Harjoittelu

Opinnäytteet

Opiskeluoikeus

 

Tutkintotodistus

Muut lomakkeet