Harjoittelu

Tiedekuntasi ja tutkinto-ohjelmasi käytäntöjen mukaisesti opintoihisi voi sisältyä myös pakollista tai vapaaehtoista harjoittelua. Opintoihin kuuluva harjoittelu on tavoitteellista oppimista, ja siihen liittyy myös erilaisia tehtäviä, jotka tukevat harjoittelujaksolla syntyvän osaamisen linkittymistä opintoihin.

Harjoittelun asema opinnoissa ja siihen liittyvät käytänteet vaihtelevat, joten tarkistathan aina ajankohtaiset ohjeet omasta tiedekunnastasi tai tutkinto-ohjelmastasi.

Opintoihin kuuluvasta harjoittelusta löydät tietoa myös oman tiedekuntasi ja tutkinto-ohjelmasi näkökulmasta Opintojen aikana-osion Harjoittelu-otsikon alta.