Vaikutusmahdollisuudet

Opiskelijana voit ja saat vaikuttaa yliopistoyhteisön toimintaan ja yliopiston kehittämiseen monin tavoin.

Opiskelijat ovat nuorempina kollegoina yliopistoyhteisön täysivaltaisia jäseniä ja keskeinen voimavara. Niinpä opiskelijoiden osallistuminen yhteisön toimintaan ja kehittämiseen on olennaista.

Opiskelijana voit vaikuttaa ja osallistua yliopiston toimintaan ja sen kehittämiseen

  • antamalla palautetta opetuksesta ja oppimisestasi,
  • vastaamalla opiskelu- ja muihin kyselyihin,
  • osallistumalla tutkinto-ohjelman tai tiedekunnan palautepäiviin,
  • osallistumalla ainejärjestön ja ylioppilaskunnan toimintaan,
  • toimimalla erilaisissa ja eritasoisissa luottamustehtävissä ja työryhmissä, sekä
  • osallistumalla erilaisiin kehittämisprojekteihin ja -hankkeisiin.

Tampere3:sta ja sen kehittämisestä saat tietoa yliopiston intran kautta. Keskeisin opiskelijoiden vaikuttamis- ja osallistumismuoto Tampere3-työskentelyyn on opetussuunnitelmatyöhön osallistuminen erityisesti tutkinto-ohjelmien ja tiedekuntien opetussuunnitelmatyöryhmissä ja vastaavissa.