Opiskelijaedustaminen

Mitä ovat hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat?

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat tavallisia opiskelijoita, jotka Tamy valitsee edustamaan opiskelijoita yliopiston erilaisissa toimielimissä ja työryhmissä. Ylioppilaskunnan lisäksi ainejärjestöt ja tiedekuntajärjestöt nimittävät tiedekunnan tasolla opiskelijaedustajia moniin työryhmiin. Lisää tietoa yliopiston erilaisista toimielimistä löytyy osiosta yliopiston organisaatio ja päätöksenteko.

Opiskelijaedustajia työ on ensiarvoisen tärkeää, sillä sitä kautta opiskelijoiden näkökulmat ja ääni pääsevät kuuluviin opetuksen ja yliopiston kehittämisessä. Ilman opiskelijaedustajia ruohonjuuritason näkökulma oppimiseen ja opiskeluun jää helposti uupumaan.

Miksi ryhtyä hallopediksi?

Opiskelijaedustajana pääsee vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin asioihin konkreettisesti ja suoraan. Opiskelijat ovat omalla tavallaan opetuksen ja oppimisen asiantuntijoita ja heidän panostaan tarvitaan myös yliopiston ja tiedekuntien kehittämisessä.

Opiskelijaedustajalle luottamustehtävässä toimiminen antaa myös erinomaista kokemusta monista työelämänkin perustaidoista. Lisäksi luottamustehtävissä toimimisesta voi hakea opintopisteitä, joita voidaan opintoihin sisällyttää yhteensä enintään 10 opintopistettä.

Miten opiskelijaedustajaksi pääsee?

Kuka tahansa Tampereen yliopistossa opiskeleva opiskelija voi hakea opiskelijaedustajaksi.

Tamy valitsee opiskelijaedustajat yliopiston virallisiin toimielimiin sekä koko yliopiston tason työryhmiin (esimerkiksi ylipoiston hallitus, tiedekuntaneuvostot sekä opetusneuvosto). Aine- ja tiedekuntajärjestöt valitsevat opiskelijat tiedekuntien sisäisiin kehittämisryhmiin, kuten opetussuunnitelmatyöryhmiin.

Pääsääntöisesti kaikki Tamyn valitsemat opiskelijaedustajien tehtävät avataan julkisesti haettavaksi ja avoimet tehtävät löytyvät halloped.fi –palvelusta. Tehtäviin haetaan sähköisellä hakulomakkeella halloped.fi -palvelussa. Tarkempia ohjeita ja lisätietoja opiskelijaedustajana toimimisesta, hakuprosessista ja valinnoista löytyy Tamyn sivuilta.