Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan opiskelu- ja työskentely-ympäristöä, jossa kaikki voivat toimia ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti.

Saavutettavuuden edistäminen Tampereen yliopistossa perustuu mm. yliopistolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin.

Opintojen osalta saavutettavuutta edistävät esimerkiksi opintojaksoille mahdollisesti määritellyt erilaiset suoritusvaihtoehdot, joista opiskelija voi valita opiskelutyyliinsä tai elämäntilanteeseensa sopivimman. Jos opiskelijalla on oppimisen vaikeuksia tai esimerkiksi jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma, hänelle voidaan myöntää opintojen sujuvan etenemisen tukemiseksi myös opiskelun erityisjärjestelyjä.

Näin hoidat erityisjärjestelyasiasi

Ennen erityisjärjestelyiden hakemista arvioi erityisjärjestelytarvettasi tutustumalla:

Hakiessasi erityisjärjestelyehdotusta

Tarvitessasi erityisjärjestelyjä opintojaksolla

  • ota yhteyttä opettajaan riittävän ajoissa, mielellään jo ennen opintojakson alkua tai viimeistään sen alkaessa,
  • sovi erityisjärjestelyistä opettajan kanssa,
  • ilmoita sovituista tentin erityisjärjestelyistä erikseen tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Mitä voin tehdä, jos en löytänyt vastausta kysymykseeni?

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyt

Lisätietoja erityisjärjestelyjen hakemisesta valintakoetta varten löytyy Opiskelijaksi-sivuilta.

Yliopiston tilat

Yliopiston tilojen saavutettavuudesta kerrotaan tilapalveluiden sivuilla. Yliopiston kirjaston esteettömyydestä voi puolestaan lukea lisää kirjaston sivuilta.

Yhteystiedot

Erityisjärjestelyihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä opintoneuvonta- ja ohjauspalveluihin sähköpostilla  opintoneuvonta@uta.fi.

Linkit

Lisätietoa saavutettavuudesta