Perustietoa

  • Perustietoa-osiossa kerrotaan yleisellä tasolla Tampereen yliopistossa opiskelusta, opiskelun ja opetuksen käytännöistä, periaatteista, säädöksistä ja määräyksistä.
  • Muissa Opiskelun oppaan osioissa on käytännön ohjeita ja yhteystietoja erilaisiin opiskelutilanteisiin .

Opiskelun oppaassa jokin asia voi esiintyä useammassa osiossa, mutta eri näkökulmasta katsottuna: Esimerkiksi opintojen suunnittelusta ja HOPSista kerrotaan Perustietoa-osiossa, mikä HOPS on ja miksi sellainen laaditaan yliopisto-opinnoissa; Opintojen aikana -osiossa on tarkempaa tietoa, mistä opiskelija saa tukea HOPSin tekoon ja mitä työkalua opintojen suunnitteluun on käytettävissä.