Valmistumisen jälkeen

Opinto-otteet ja tutkintotodistukset

Viimeinen päivä, jonka olet kirjoilla yliopistossa, on se päivä, jolloin tutkintotodistuksesi on päivätty. Päiväystä seuraavana päivänä et ole enää Tampereen yliopiston opiskelija. Valmistumisen jälkeen voit edelleen hakea aktuaarinkansliasta seuraavia dokumentteja:

  • suomenkielisiä opinto-otteita

  • englanninkielisiä opinto-otteita

  • tutkintokohtaisia Diploma Supplement -dokumentteja

  • oikeaksi todistettuja tutkintotodistusjäljennöksiä

Ylioppilaskunnan jäsenyys ja jäsenkortti

Vaikka kirjoillaolosi yliopistossa päättyy tutkintotodistuksen myöntöpäivään, säilytät edelleen ylioppilaskunnan jäsenyyden. Tamyn jäsenyytesi säilyy niin pitkään kuin maksamasi jäsenmaksu oikeuttaa. Jos esimerkiksi valmistut syyskuussa ja olet maksanut kyseisen lukuvuoden jäsenmaksun, voit säilyttää jäsenyytesi kyseisen lukuvuoden loppuun eli vielä seuraavan kesän ajan. Tällöin voit hyödyntää normaalisti kaikkia opiskelijaetuuksia jäsenyytesi keston ajan.

Jos olet maksanut koko lukuvuoden jäsenmaksun, mutta valmistut syyslukukauden aikana, voit hakea kevätlukukauden maksujen palautusta. Palautusta voi hakea valmistumisvuoden loppuun asti sekä tammikuun ensimmäisinä päivinä. Palautuksista päättää Tamy. Jos haet maksun takaisin kevätlukukauden osalta, et voi nauttia opiskelijaetuuksista enää keväällä. Koko lukuvuoden kattava tarra poistetaan opiskelijakortistasi, ja saat tilalle syyslukukauden tarran. Lomakkeita ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautuksen hakemiseen on saatavilla aktuaarinkansliassa.

Opiskelijakortin saat pitää myös valmistumisen jälkeen. Opiskelijaetuuksista voit nauttia kuitenkin vain niin pitkään kuin kortissasi oleva tarra osoittaa.

Tietotekniikkapalvelut

Opiskelijan valmistuessa hänen oikeutensa yliopiston tietotekniikkapalveluiden käyttöön päättyy. Tietotekniikkapalveluiden käyttäjätunnukset suljetaan, joten esimerkiksi yliopiston sähköpostia ja tietokoneluokkia ei voi enää käyttää. Opiskelijan kotihakemistossa olevat kotisivut suljetaan. Yliopiston lisensseillä toimivat ohjelmat on poistettava kotikoneelta. Tarkempaa tietoa löydät IT-Helpdeskin sivuilta.

Kirjasto

Yliopiston kirjaston palvelut ovat käytössäsi myös valmistumisen jälkeen. Voit edelleen käyttää kirjastokorttiasi/opiskelijakorttiasi kirjastokorttina. Muista ilmoittaa kirjastoon, mikäli yhteystiedoissasi tapahtuu muutoksia. E-aineistojen etäkäyttömahdollisuus säilyy niin pitkään kun peruspalvelutunnus on voimassa. Senkin jälkeen e-aineistojen käyttö on mahdollista kirjaston tiloissa.

Lisää tietoa kirjaston palveluista saat kirjaston verkkosivuilta, ks. myös kirjaston Oppaat-sivusto.

Opintotuki

Valmistumisen vaikutukset opintotukeen kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen valmistumista. Perehdy Kelan sivuilla olevaan opintonsa aloittaneille ja valmistuville suunnattuihin ohjeisiin, tulovalvontaan liittyen. Sivulta saat tarkat ohjeet vuositulorajan laskemiseen ja laskurin tulovalvonnan lopputuloksen arvioimiseen.

Alumniopiskelu

Voit hakea oikeutta alumniopiskeluun koska tahansa valmistumisesi jälkeen. Alumniopiskelijoille ei ole mitään tiettyä hakuaikaa, vaan haku on jatkuva. Alumniopinnot ovat maksuttomia valmistumista seuraavan lukuvuoden loppuun saakka. Myöhemmin maksu on 15 euroa/opintopiste.

Alumniopiskelijana saat yliopistolta samat tietotekniikkapalvelut kuin perustutkinto-opiskelija. Et voi kuitenkaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi etkä täten ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin tai saa opiskelijakorttiisi lukuvuositarraa.

Tohtoriopinnot

Mikäli olet kiinnostunut tohtoriopinnoista, voit tutustua opiskelumahdollisuuksiin yliopiston tutkijakoulun sivuilla.

Siirtyminen työelämään

Tampereen yliopiston työelämäpalveluilla on paljon tarjottavaa vastavalmistuneelle. Saatavilla on apua mm. tulevan työuran suunnitteluun ja työnhaun käytänteisiin.