Valmistumisen aikataulut ja valmistuneiden juhlat 2018

 

 

Kandidaatiksi ja maisteriksi on mahdollista valmistua pääsääntöisesti opetusperiodien aikana. Valmistumista suunnitellessa on syytä ottaa huomioon oman tiedekunnan aikataulut tutkielman ja kypsyysnäytteen tarkastamisen ja todistushakemuksen käsittelyn osalta.

Valmiista tutkintotodistuksesta tulee aina heräte opiskelijan työpöydälle.

Kaikkien tiedekuntien yhteinen valmistuneiden juhla järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kevätlukukauden 2017 valmistuneiden juhla järjestetään perjantaina 9.6.2017. Ilmoittautumiskäytänteet vaihtelevat tiedekunnittain. Lähiomaiset ovat tervetulleita juhlaan.

 

Johtamiskorkeakoulu

Kevätlukukaudella 2017 valmistuneiden juhla pidetään perjantaina 9.6. klo 17.30 (Päätalo, Juhlasali, Kalevantie 4).

Johtamiskorkeakoulusta valmistuneet kokoontuvat Paavo Koliin kello 17 ruusujen jakotilaisuuteen, jonka jälkeen siirrymme yhtä matkaa yliopiston juhlaan päätalolle. Valmistuneet kokoontuvat muotokuva-aulaan (B-siipi, 2. krs) klo 17.30. Sieltä siirrytään kulkueena juhlasaliin koko yliopiston juhlaan. Tilaisuus kestää n. 1 ½ tuntia ja se päättyy juhlasalin aulassa kuohuviinitarjoiluun. Omaiset ovat tervetulleita juhlaan.

Ilmoittautuminen juhlaan

Valmistuneiden juhlaan tulee ilmoittautua e-lomakkeella 2.6.2017 mennessä. Juhlaan voi ilmoittautua ja osallistua vaikkei olisi virallisesti vielä valmistunutkaan.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Valmistuminen keväällä 2017

Alla olevan aikataulun mukaan toimittuna tutkintotodistuksen saa ennen kesätaukoa.


KK-tutkinto:

19.5.2017 Kypsyysnäyte (suositus viimeiseksi suoritusajankohdaksi)

14.6.2017 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli haluaa saada tutkintotodistuksen ennen kesätaukoa. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava opintorekisterissä.

vko 26 Kesäkuun viimeinen todistusten allekirjoitus

31.7.2017 Todistushakemus jätettävä viimeistään, jotta voi valmistua lukuvuonna 2016-
2017. Hakemus käsitellään elokuun puolella, mutta todistus voidaan kuitenkin päivätä heinäkuulle, mikäli kaikki opintosuoritukset on kirjattu 31.7.2017 mennessä.


KM-tutkinto:

Ks. pro gradu -tutkielmaan liittyvä tarkempi aikataulu (linkki?)

14.6.2017 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli haluaa saada tutkintotodistuksen ennen kesätaukoa. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava opintorekisterissä.

vko 26 Kesäkuun viimeinen todistusten allekirjoitus

31.7.2017 Todistushakemus jätettävä viimeistään, jotta voi valmistua lukuvuonna 2016-2017. Hakemus käsitellään elokuun puolella, mutta todistus voidaan kuitenkin päivätä heinäkuulle, mikäli kaikki opintosuoritukset on kirjattu 31.7.2017 mennessä.


Valmistuneiden juhla
Valmistuneiden juhlaan kutsutaan kuluneen lukukauden aikana perus- tai jatkotutkinnon suorittaneet. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneista juhlaan kutsutaan vain varhaiskasvatuksen koulutuksesta valmistuneet.

Luonnontieteiden tiedekunta

Valmistuminen keväällä 2017


Valmistuneiden juhla on pe 9.6.2017. Mikäli haluat valmistua maisteriksi juhlaan mennessä, todistushakemus pyydetään jättämään viimeistään ke 31.5.2017.

Hakemuksia voi jättää kevätlukukauden päättymiseen 31.7.2017 asti, jolloin tutkintotodistuksen kirjoittaminen voi siirtyä elokuun alkuun. Todistus voidaan kuitenkin päivätä heinäkuun puolelle, mikäli kaikki opintosuoritukset on kirjattu 31.7.2017 mennessä.

Ohjaajat huom. Kypsyysnäytteen asiasisältö tulee olla tarkastettuna ja kypsyysnäyte toimitettuna perille Kielikeskukseen kielentarkastukseen ma 12.6.2017 mennessä.

Opettajat huom. Kaikkien tutkintoon kuuluvien opintosuoritusten tulee olla arvioituna ja toimitettuna yksikön toimistoon rekisteröintiä varten pe 16.6.2017 mennessä.

Tärkeitä määräpäiviä keväällä 2017

LuK-tutkinto

Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia aikatauluja ja ohjeita LuK-tutkielman tarkastukseen jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

1.6.2017 Kypsyysnäyte (suositus viimeiseksi suoritusajankohdaksi)

14.6.2017 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 21.6.2017 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

21.6.2017 Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

31.7.2017 Todistushakemus jätettävä viimeistään, hakemus käsitellään elokuun puolella.

FM-tutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta! Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

24.5.2017 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä. Jos tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte, tulee tutkielma jättää tarkastettavaksi NettiOpsussa 17.5.2017.

14.6.2017 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 21.6.2017 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

21.6.2017 Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

31.7.2017 Todistushakemus jätettävä viimeistään, hakemus käsitellään elokuun puolella.

Valmistuneiden juhla

Luonnontieteiden tiedekunnasta valmistuneet maisterit ja tohtorit ilmoittautuvat valmistuneiden juhlaan e-lomakkeella (LINKKI), viimeistään 2.6.2017. Lisätietoja valmistuneiden juhlasta tiedekunnan toimistosta, p. 050 318 6398 tai luo.info@uta.fi.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologin tutkinto-ohjelmassa järjestetään lämminhenkinen kahvitilaisuus kesäkuussa. Lisätietoa tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorilta.

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Kevään 2018 valmistujais- ja valajuhla pidetään perjantaina 16.3.2018.

Viestintätieteiden tiedekunta

Valmistuminen syksyllä 2017
Valmistumisen aikataulut sekä tiedot ilmoittautumisesta syyslukukauden valmistuneiden juhlaan päivitetään syksyllä.

Kandidaatin tutkinnot

Maisterin tutkinnot

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Ilmoittautuminen valmistuneiden juhlaan

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Valmistuminen kevätlukukaudella 2017

Kevätlukukauden viimeiset todistukset myönnetään 21.6.2017. Todistushakemus on tehtävä NettiOpsussa viimeistään 14.6.2017.

Kevätlukukaudella valmistuneiden maisterien juhlaa vietetään 9.6.2017. Juhlaan voi ilmoittautua 31.5. asti e-lomakkeella. Lisätietoa juhlasta saa Helena Siipolta.