Mitä sinun tarvitsee tehdä valmistuaksesi?

Kun olet suorittanut kaikki kandidaatin tutkintoon tarvittavat opinnot, sinun tulee hakea tutkintotodistusta todistushakemuksella. Kandidaatiksi ei pääsääntöisesti voi valmistua ennen kuin maisterivaiheen opintosuunta on täsmentynyt. Varmista tarvittaessa ohjeistus omasta tiedekunnastasi. 

Kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna ennen maisterin tutkintotodistuksen hakemista. Onkin suositeltavaa, että kandidaatin tutkintotodistusta haetaan heti, kun kaikki vaadittavat opinnot kyseiseen tutkintoon on suoritettu.

Tarkistathan seuraavat kohdat ennen tutkintotodistuksen hakemista:

1. Tarkista, että sinulla on kaikki tutkintorakenteen vaatimat opinnot opintorekisterissä opinto-oppaan ja tarvittaessa siirtymäsäännösten avulla.

• tutkinto-ohjelman/koulutuksen pakolliset opinnot
• kieli- ja viestintäopinnot sekä yleiset opiskeluvalmiudet
• tutkinto-ohjelman edellyttämät valinnaiset opinnot
• riittävä määrä opintopisteitä, jotta tutkinnon minimilaajuus täyttyy, kandi 180 op / maisteri 120 op

2. Pyydä kokonaismerkinnät opinnoistasi

Todistushakemusta jättäessäsi on opintosuoritusrekisterissä oltava kaikki suoritusmerkinnät ja kokonaismerkinnät. Tarkemmat ohjeet kokonaismerkintöjen hakemiseen.

3. Täytä sähköinen tutkintotodistushakemus (oma NettiOpsu)

Tarkemmat ohjeet todistuksen hakemiselle.

Kaikki kandidaatiksi valmistuvat vastaavat tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä Kandipalaute-kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia.

Tarkempia ohjeita saat tarvittaessa tiedekuntasi ohjaustahoilta:

Johtamiskorkeakoulu

Jos tarvitset apua tutkintorakenteen vaatimien opintojen tarkastamisessa, ole yhteydessä opintokoordinaattoriin:
 • hallintotieteet ja politiikan tutkimus: Aino Nordling
 • kauppatieteet: Marika Ranta

Kokonaismerkintäkysymykset ja pyynnöt: Selene Oittinen

Tutkintotodistushakemus, todistukset ja muut valmistumisasiat: Johanna Tuomikoski

 

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ranta Marika Study guidance in the field of business studies Marika.Ranta@uta.fi PINNI A2035 050 318 7384
Nordling Aino opintokoordinaattori

erityisesti hallintotieteiden opintoasiat:
- yleinen opintoneuvonta ja -ohjaus (mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen)
- opiskelijavalinta-asiat (yhteishaku, erillishaku sekä erilliset opinto-oikeudet)
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
- aikaisempien opintojen hyväksilukeminen,
- henkilökohtainen opintoneuvonta
Aino.Nordling@uta.fi PINNI A2038 050 318 6822
Oittinen Selene opintosihteeri

- kauppatieteiden ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelmien opintosuoritusrekisteri
- yksikön tutkielmalausuntoihin liittyviä toimenpiteitä
- opetustilavaraukset ja yksikön omien seminaaritilojen varausten hoito
Selene.Oittinen@uta.fi PINNI A3042 050 318 6654
Tuomikoski Johanna opintosihteeri

- tutkintotodistukset ja valmistumiseen liittyvä neuvonta
- politiikan tutkimuksen opintosuoritusrekisteri
Johanna.Tuomikoski@uta.fi PINNI A4041 040 190 1822

Kasvatustieteiden tiedekunta

Jos tarvitset apua tutkintorakenteen vaatimien opintojen tarkastamisessa, ole yhteydessä opintokoordinaattoriin:

Kasvatustieteen kandidaattiopinnot
• Elinikäinen oppiminen ja kasvatus: Leena Pohjasmäki
• Luokanopettajakoulutus: Tarja Koivusaari
• Varhaiskasvatus: Liisa Ikkala-Toiviainen

Kasvatustieteen maisteriopinnot (kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimus): Paula Salo   

                                                                                               

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pohjasmäki Leena Opintokoordinaattori

- KK-tutkinto: elinikäinen oppiminen ja kasvatus (elokas): neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, harjoitteluasiat, aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot
- kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot: opetusohjelma
- lukuvuosittaisen opetusohjelmaprosessin koordinointi
Leena.Pohjasmaki@uta.fi VIRTA 250 050 318 6662
Koivusaari Tarja Osastosihteeri

- luokanopettajakoulutus: kandidaattivaiheen neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, monialaisten opintojen kokonaismerkinnät
- EDUn tarjoamien valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet: kokonaismerkinnät, opetusohjelmat, opiskelijavalinnat
- luokanopettajakoulutus: KK- ja KM-tutkintotodistusten valmistelu
- erillisten opintokokonaisuuksien todistusten valmistelu
- esi- ja alkukasvatus: kokonaismerkinnät
- opintopalveluiden kanslian toiminnan koordinointi
Tarja.Koivusaari@uta.fi VIRTA 245 040 190 4203
Ikkala-Toiviainen Liisa Opintokoordinaattori

- varhaiskasvatus (varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot ja valinnaiset opinnot): neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- elinikäinen oppiminen ja kasvatus: KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- opiskelijavalintaprosessin koordinointi
- ohjausvastaava opintopalveluiden osalta, tuutoriyhteistyö
Liisa.Ikkala-Toiviainen@uta.fi VIRTA 252 040 190 1476
Salo Paula Opintokoordinaattori

- kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot, ml. pro gradu-tutkielmat: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, gradu-seminaariryhmiin valinnat, tutkielmien tarkastusprosessi
- aikama-koulutus: neuvonta ja ohjaus
- uusien opintopalvelutietojärjestelmien käyttöönoton koordinointi
Paula.K.Salo@uta.fi VIRTA 249 050 318 7317

 

Luonnontieteiden tiedekunta

Jos olet epävarma opintojesi tilanteesta tai valmistumisaikataulusta, ota yhteyttä ajoissa! Voit olla yhteydessä oman tutkinto-ohjelman opintokoordinaattoriin/opintosihteeriin tai todistusten valmistelijaan

 • Matematiikka ja tilastotiede Ville-Matti Erkintalo
 • Tietojenkäsittelytieteet Heli Rikala
 • Tutkintotodistukset Minna Heinonen


Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Heinonen Minna opintosihteeri

- LUO-tiedekunnan toimisto
- yleinen opintoneuvonta
- kandidaatin- ja maisterintutkintojen todistukset ja erillisopintojen todistukset (MTT, TIE ja ITI)
- opiskelijavalintaan liittyvät käytännön tehtävät (MTT ja TIE)
Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669
Erkintalo Ville-Matti opintokoordinaattori

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
-matematiikan ja tilastotieteen opintoasiat
-opintojen korvaavuudet
-kokonaismerkinnät
-opetussuunnittelu ja opetusohjelma
-tuntiopetus
-omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Luonnontieteiden tiedekunta:
-uudet opiskelijat ja orientoivat opinnot
Ville-Matti.Erkintalo@uta.fi PÄÄT C105a 050 318 6386

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Yleisistä tutkintoon liittyvistä asioista ohjausta lääketieteen ja biotieteiden opiskelijoille antavat opintopäällikkö Nina Pietilä, opintosihteeri Virpi Sirén (lääketiede) ja opintokoordinaattori Riitta Aallos (bioteknologia).

 

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pietilä Nina opintopäällikkö

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät, HOPS-ohjaus, opintojen hyväksiluku. Tutkintoon hakevien neuvonta ja opiskelijavalinta.
Nina.Pietila@uta.fi ARVO E160 050 303 4276
Sirén Virpi opintosihteeri

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon liittyvät asiat, mm. tutkintoon hakevien neuvonta, opiskelijavalinta, kurssiasematodistukset ja harjoitteluun liittyvät työtodistukset.
Yleislääketieteeseen erikoistuvien neuvonta ja seminaarijärjestelyt.
Virpi.Siren@uta.fi ARVO E160 050 318 6678
Aallos Riitta Opintokoordinaattori, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), opinto-ohjaus ja -neuvonta
Opintojen suorittamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Opiskelijavaihtoasiat
Riitta.Aallos@uta.fi ARVO E160 050 318 6377
Vanhala Erno CSS-velho Erno.Vanhala@uta.fi PINNI B4182 050 318 7740

Viestintätieteiden tiedekunta

Jos tarvitset apua tutkintorakenteen vaatimien opintojen tarkastamisessa, ole yhteydessä opintokoordinaattoriin:

 • Englanti: Aatu Lehtovaara
 • HTI-maisteriohjelma: Heli Rikala
 • Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media: Silja Jäntti
 • Journalistiikka ja viestintä: Tiina Riihelä
 • Kirjallisuustiede, suomi ja saksa: Maija Ohvo
 • Pohjoismaiset kielet, ranska ja venäjä: Sirje Lällä
 • Teatterityö: Teija Huikka

Jos sinulla on kysyttävää valmistumisaikatauluista tai tutkintotodistushakemuksesta, ole yhteydessä todistusten valmistelijoihin:

 • Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, HTI-ohjelma: Minna Heinonen
 • Journalistiikka ja viestintä, teatterityö: Merita Kallioinen
 • Kielten tutkinto-ohjelmat: Marita Aro
 • Suomen kieli ja kirjallisuustiede: Maija Ohvo

 

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Aro Marita opintosihteeri Marita.Aro@uta.fi PINNI B4051 050 318 6382
Heinonen Minna opintosihteeri

- LUO-tiedekunnan toimisto
- yleinen opintoneuvonta
- kandidaatin- ja maisterintutkintojen todistukset ja erillisopintojen todistukset (MTT, TIE ja ITI)
- opiskelijavalintaan liittyvät käytännön tehtävät (MTT ja TIE)
Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398
Jäntti Silja Opintosihteeri, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Silja.Jantti@uta.fi PINNI B1050 050 318 6635
Kallioinen Merita opintosihteeri Merita.Kallioinen@uta.fi PÄÄT E232 050 318 6612
Lehtovaara Aatu Opintokoordinaattori
- Englannin tutkinto-ohjelma
- Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot
Aatu.Lehtovaara@uta.fi PINNI B4060 050 509 9270
Lällä Sirje Opintokoordinaattori
Tutkinto-ohjelmat: pohjoismaiset kielet, ranska, venäjä
Oppiaineet: Russian Studies, tšekin kieli, romanian kieli
Sirje.Lalla@uta.fi PINNI B4099 050 318 6638
Ohvo Maija Opintokoordinaattori
Tutkinto-ohjelmat: kirjallisuustiede, suomen kieli, saksa
Maija.Ohvo@uta.fi PINNI B4048 050 318 6653
Riihelä Tiina Opintokoordinaattori, journalistiikka ja viestintä
- opinto-ohjaus ja -neuvonta
- kokonaismerkinnät
- opiskelijavalinta
- muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku
- avoimen yliopiston opinnot
Tiina.Riihela@uta.fi PÄÄT E230 050 318 6602
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669
Huikka Teija opintokoordinaattori Teija.Huikka@uta.fi PÄÄT D102 040 510 8223

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Jos tarvitset apua tutkintorakenteeseen kuuluvien opintojen tarkastamisessa ota yhteyttä opintosihteeri Sinikka Määttään (terveystieteet) tai opintosihteeri Helena Siipoon (muut tutkinto-ohjelmat).  

 

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Määttä Sinikka Opintosihteeri
Terveystieteet: tutkintotodistukset, lisensiaatin ja tohtorintutkintoja koskevat asiat, ulkomailla ja muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen sisällyttäminen.
Sinikka.Maatta@uta.fi ARVO E160 050 318 7107