Yrittäjyys

Yrittäjyys opinnoissa

Akateemiset opinnot antavat hyvän pohjan toimia yrittäjänä. Aloittavista yrittäjistä jo kolmasosalla on korkeakoulututkinto. Nykyisillä työmarkkinoilla palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden työllistymismuotojen samanaikaisuus ja jaksottaisuus on asiantuntijatyössä yleistä.

Tampereen yliopistossa voit sisällyttää yrittäjyysopintoja tutkintosi vapaasti valittaviin opintoihin Kursseja voit käydä yksittäin tai tehdä niistä isomman kokonaisuuden. Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen -opintokokonaisuus (25–55 op) antaa valmiuksia toimia liiketoiminnan kehittämistehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Opinnot pyrkivät tukemaan opiskelijan tavoitteita oman yrityksen perustamisessa ja toimimisessa yrittäjämäisesti.

Teemakokonaisuus on osa Tampere3 -yhteistyön mukaista Y-kampuksen yrittäjyysopintojen tarjontaa. Y-kampuksen kursseja tuottavat Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Ilmoittautuminen muiden kuin Tampereen yliopiston toteuttamiin yrittäjyysopintoihin tapahtuu ristiinopiskelupalvelun kautta.

Myös muiden tutkinto-ohjelmien opintosisältöihin kuuluu yrittäjyyteen liittyviä opintojaksoja Tällaisia on mm. journalismissa, käännöstieteissä, kasvatustieteissä sekä hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelmassa. Tarjonta vaihtelee opetusohjelmassa vuosittain.

Tutustu myös yliopistojen ura- ja työelämäpalvelujen verkoston yrittäjyydestä kertovaan sivustoon Vaihtoehtona yrittäjyys - Aarresaari.net.

Y-kampus

Yrittäjyys- ja innovaatiopalveluita Tampereen yliopistossa tarjoaa keskitetysti päätalon A0-käytävällä sijaitseva Y-kampus. Tutustu Y-kampuksen toimintaan ja tapahtumiin osoitteessa www.y-kampus.fi.

Y-kampus tarjoaa yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia, opintoja ja verkostoitumista Keskustan, Kaupin ja Hervannan toimipisteissä. Y-kampus Keskusta sijaitsee Päätalossa A0-käytävällä.

Tamperelaisten korkeakouluopiskelijoiden TampereES - Tampere Entrepeneurship Society on voittoa tavoittelematon, opiskelijavetoinen avoin yrittäjyysyhteisö, jonka tapahtumissa voi verkostoitua muiden yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden kesken. Seuraa tapahtumatarjontaa Facebook-sivuilta.

Alueen palvelut tukena

Tampereen alueella tarjolla olevia yrityspalveluja yritystoiminnan alku ja eri kehitysvaiheisiin on listattu Seudun yrityspalvelut-sivuilla. Alla suorat linkit muutamiin palveluihin.

  • Ensimetri - Neuvontapalveluita ja koulutuksia yrityksen perustamiseen.
  • New Factory Startup Program - Liikeidean kehittämistä ja valmennusta verkostossa.
  • Finnmedi - palveluita tutkimuslaitoksille, tutkijoille ja muille liike-/tuoteidean haltijoille life science -toimialalla
  • Health Hub - yhteisö toimijoille, joilla on tavoitteena edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.
  • Osuustoimintakeskus - Tietoa ja opastusta osuuskuntayrittäjyydestä.
  • Yrityssuomi - Julkiset yrityspalvelut yhdessä osoitteessa. Tietoa, palveluja ja työkaluja yrityksille ja yrityksen perustajille.
  • Tuoteväylä - Auttaa kehittämään keksinnöistä ja innovatiivisista ideoista liiketoimintaa
  • TAKK Hiomo - yrittäjyyden ammattitutkinto ja starttirahaan oikeuttavat yrittäjyyskoulutukset

Tampereen yliopiston opiskelijat ja alumnit yrittäjinä

Tampereen yliopisto tekee opiskelijoille ja alumneille kyselyjä, joissa kysytään monipuolisesti opintoihin ja työllistymiseen liittyvistä asioista. Tähän Prezi-esitykseen on koottu tietoa yrittäjyyteen liittyvistä vastauksista.