Tavoitteelliset suorittamisajat ja opiskeluoikeuden voimassaolo

Tältä sivulta löydät yleistietoa opiskeluoikeuksien kestosta ja suoritusajan kulumisesta. Oman suoritusaikasi tilanteen näet parhaiten Opiskelijan työpöydältä kohdasta Omat tiedot (omaa nimeä klikkaamalla).

Opiskeluoikeus ja tavoitteelliset suoritusajat

Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat on säädetty yliopistolaissa. Opintoaikojen rajaaminen koskee niitä kandidaatin ja maisterin tutkinto-oikeuksia, jotka ovat alkaneet 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat:

 • alempi (kandidaatin) korkeakoulututkinto: kolme lukuvuotta
 • ylempi (maisterin) korkeakoulututkinto: kaksi lukuvuotta paitsi psykologian maisterin tutkinto kaksi ja puoli lukuvuotta
 • lääketieteen lisensiaatin tutkinto: kuusi lukuvuotta

Opintoaikojen rajaaminen ei koske muita kuin edellä mainittuja tutkintoja suorittavia opiskelijoita.

Tutkinnon suorittaminen alkaa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Läsnä- ja poissaolojen laskemisesta suoritusaikaan löydät tietoa kohdasta Mitä tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan tai ei lasketa.

Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa suorittavalle tutkinnon suorittamisaikaa tulee siis 5+2 vuotta.

Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään kandidaatin tutkintoa suorittavalle tutkinnon suorittamisaikaa tulee 3+1 vuotta.

Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään maisterin tutkintoa suorittavalle tutkinnon suorittamisaikaa tulee 2+2 vuotta.

(Yliopistolaki, 558/2009, 41 § )

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (6 + 2)

(Yliopistolaki, 558/2009, 40 §, ylemmän korkeakoulututkinnon kohta 2)

Tohtorintutkinnon ohjeellinen suorittamisaika on neljä vuotta. Tarkka suorittamisaikataulu sovitaan opinto- ja ohjaussuunnitelmassa yhdessä ohjaajien kanssa.

Lue tarkkaan opintotuen ehdot Kelan sivuilta!

Mitä tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan tai ei lasketa?

Yliopistolaissa (558/2009, 41 §) on säädetty siitä, mikä lasketaan kuuluvaksi tutkinnon suorittamisaikaan. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa.

Tutkinnon suorittamisaikaa KULUTTAA:

 • läsnä olevaksi ilmoittautuminen eli normaali opiskelu
 • kahden lukukauden yli menevä muu poissaolo (ennen 1.8.2015 alkaneissa opinto-oikeuksissa neljän lukukauden yli menevä muu poissaolo)
 • lukukaudet, joina opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä eikä poissa olevaksi

Tutkinnon suorittamisaikaa EI KULUTA:

 • poissa olevaksi ilmoittautuminen, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Poissaolon syy on selvitettävä aktuaarinkansliaan.
 • poissaolo muusta syystä: tätä poissaoloa sallitaan enintään kaksi lukukautta (ennen 1.8.2015 alkaneissa opinto-oikeuksissa enintään neljä lukukautta).

  Kahden lukukauden yli menevät muut poissaolot kuluttavat suorittamisaikaa. Muuksi poissaoloksi lasketaan mikä tahansa muu kuin vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä johtuva poissaolo.

 

Poissaolo ja ilmoittautumatta jättäminen

Jos tiedät olevasi pois opinnoista tulevana lukuvuotena, on oleellista muistaa ilmoittautua poissa olevaksi. Katso ilmoittautumisohjeet. Se, miten poissaolot kuluttavat tai eivät kuluta tutkinnon suorittamisaikaa on kerrottu edellisen otsikon alla.

Jos et ilmoittaudu yliopistoon lainkaan (et läsnä etkä poissa olevaksi), se kuluttaa aina tutkinnon suorittamisaikaa. Tällöin menetät opiskeluoikeutesi, jota voit kuitenkin hakea takaisin maksullisella menettelyllä. Mikäli opintoaika on päättynyt, tulee samalla hakea lisäaikaa.

Jos olet uusi opiskelija, löydät tarkempaa tietoa uuden tutkinto-opiskelijan poissaolevaksi ilmoittautumisesta Opiskelijaksi-sivuilta. (LINKKI opiskelijaksi ? sivulle)

Esimerkki poissa olevaksi ilmoittautumisesta

Opiskelija aikoo suorittaa asevelvollisuuden tammikuusta alkaen. Opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi syyslukukaudeksi ja poissa olevaksi kevätlukukaudeksi. Seuraavana lukuvuotena 12 kuukauden asepalvelusta suorittava opiskelija ilmoittautuu syyslukukaudeksi poissa olevaksi ja kevätlukukaudeksi läsnä olevaksi.

Jos opiskelija käy esittämässä aktuaarinkansliassa luotettavan selvityksen poissaolon syystä, ei poissaoloa vähennetä opiskelijan muiden poissaolojen kiintiöstä. Jos selvitystä ei esitetä, poissaolo kirjautuu muuksi poissaoloksi, jota voi tutkinnon suorittamisaikana olla enintään 2 lukukautta (ennen 1.8.2015 alkaneissa opiskeluoikeuksissa 4 lukukautta). Yli kahden lukukauden menevät muut poissaolot kuluttavat suoritusaikaa.

Lisäajan myöntäminen opintojen loppuun saattamiseen

Jos opiskelija ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelija voi saada hakemuksesta lisäaikaa opintojensa loppuunsaattamiseen, jos hän esittää tiedekunnalle toteuttamiskelpoisen valmistumissuunnitelman ennen opiskeluoikeutensa päättymistä.

Opiskelijan työpöydältä kohdasta Omat tiedot (omaa nimeä klikkaamalla) näet oman jäljellä olevan suoritusaikasi tiedot.

Opiskelijat, joiden tutkinnon suorittamisoikeus päättyy heinäkuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään huhtikuun puoliväliin mennessä. Opiskelijat, joiden tutkinnon suorittamisoikeus päättyy joulukuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Ohjeet lisäajan hakemiseen löydät opintojen aikana -osiosta.

Tarkemmat määritykset lisäajan myöntämisestä voit lukea yliopistolaista (558/2009, 42-43§)

  Opintojen keskeyttäminen ja opiskeluoikeudesta luopuminen

  Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen työttömyysturvalainsäädäntömuutoksen vuoksi opintojen keskeytystä ei ole voinut enää tehdä 1.1.2013 lähtien.

  Opiskelija voi luopua opiskeluoikeudestaan ilmoit­tamalla asiasta kirjallisesti aktuaarinkansliaan.