Tampere3

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat muodostamassa Tampere3-korkeakoulukonsernin. Tampere3 luo tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön.Tavoitteena on, että konserni aloittaa toimintansa 1.1.2019 ja että uudet koulutukset alkavat 1.8.2019. Prosessin etenemisestä saat lisätietoja Tampere3-sivuilta ja yliopiston intrasta.

Tampere3-korkeakoulujen välisen ristiinopiskelusopimuksen myötä läsnäolevat tutkinto-opiskelijat sekä Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelijat saivat 1.8.2016 alkaen erillisen opiskeluoikeuden toiseen Tampere3-korkeakouluun. Ristiinopiskelun piiriin kuuluu kaikille tutkinto-opiskelijoille avoin opintotarjonta, jota voivat hyödyntää kaikki tutkinto-opiskelijat, sekä rajattu opintotarjonta, jossa tarjottavia opintoja pääsevät suorittamaan vain tiettyyn kohderyhmään kuuluvat toisen korkeakoulun opiskelijat. Tutustu ristiinopiskelupalveluun!