Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tampereen yliopistossa voi suorittaa

  1. alempia korkeakoulututkintoja eli kandidaatin tutkintoja
  2. ylempiä korkeakoulututkintoja eli maisterin tutkintoja ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoja
  3. tieteellisiä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkintoja

Alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatintutkinnon laajuus on 180 opintopistettä.

Ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterintutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, paitsi psykologian maisterin tutkinto on 150 opintopistettä ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto 360 opintopistettä. Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on yksiportainen.

Tohtorintutkintoon kuuluvista opinnoista ja laajuuksista saa tietoa tohtoriohjelmien opinto-oppaista.

Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmat siirtyvät 1.1.2019 uuteen Tampereen yliopistoon ja tiedekuntiin. 1.1.2019 lukien noudatetaan uuden yliopiston johtosääntöä ja tutkintosääntöä ja näiden pohjalta annettuja muita opintoja koskevia ohjeita. Lukuvuosille 2015-2018 vahvistettujen tiedekuntakohtaisten yleisten määräysten mahdollisista siirtymäsäännöistä annetaan ohjeet erikseen.

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset tiedekunnittain

Johtamiskorkeakoulu

Hallintotieteet, politiikan tutkimus ja kauppatieteet, pdf

Johtamiskorkeakoulun jatkotutkinnot, pdf

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteet, pdf

Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma, pdf   

Luonnontieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunnassa noudatetaan informaatiotieteiden yksikössä vahvistettuja määräyksiä vielä lukuvuonna 2017-2018. Määräysten voimassaoloa on jatkettu syyslukukaudelle 2018. Määräyksiä voidaan käyttää soveltuvilta osiltaan myös kevätlukukautena 2019 suoritettaviin tutkintoihin.

Matematiikka, tilastotiede ja tietojenkäsittely, pdf

Luonnontieteiden jatkotutkinnot, pdf

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta                                             

Bioteknologia, bioinformatiikka, pdf

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto, pdf

Lääketieteen ja biotieteiden jatkotutkinnot, pdf

Viestintätieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, pdf

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet, pdf

Viestintä, media, teatteri, pdf

MDP in Human-Technology Interaction, pdf

Viestintätieteiden jatkotutkinnot, pdf

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteet, pdf

Terveystieteiden kandidaatin- ja maisterintutkinto-ohjelmat, pdf

Filosofian, historian, psykologian ja logopedian sekä yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmat, pdf 

Terveystieteiden, lääketieteen ja kansainvälisen epidemiologian tohtoriohjelmat, pdf

Viestintä- ja kieliopinnot

Viestintä- ja kieliopintoja koskevia käytäntöjä lukuvuosina 2017–2018 ja
2018–2019, pdf