Opiskeluun liittyvät säännöt

Tampereen yliopiston opetus järjestetään yliopistolain, sitä tarkentavien asetusten ja yliopiston omien sääntöjen mukaisesti.

Yliopistolaki sisältää perussäännökset yliopistojen tehtävistä, hallinnosta, tutkinnoista ja opetuksesta. Asetuksilla säädetään mm. korkeakoulututkintojen järjestelmästä ja erikoistumiskoulutuksista.

Tampereen yliopiston tutkintosäännössä määrätään opintojen järjestämiseen ja opiskeluun liittyvät keskeiset periaatteet ja käytännöt. Yliopiston arviointisääntö sisältää määräykset mm. opintosuoritusten arvioinnista, oikaisumenettelystä ja tulosten ilmoittamisesta.

Tiedekunnilla on lisäksi yleisiä määräyksiä tutkinnoistaan ja sääntöjä siitä, miten tapahtuu siirtyminen vanhasta opetussuunnitelmasta uuteen.