Opetusohjelma

Opetusohjelmassa on tieto lukuvuosittain järjestettävästä opetuksesta ja mahdollisista yleisistä tenteistä. Yliopiston opetusohjelma julkaistaan vain sähköisessä muodossa. Opetusohjelmassa tiedot ovat esillä tiedekunnittain ja edelleen tutkinto-ohjelmittain. Opetustiedot saattavat päivittyä lukuvuoden aikana, jos niihin tulee muutoksia.