Unohtuiko ilmoittautuminen?

Kaikkien tutkinto-opiskelijoiden on ilmoittauduttava yliopistoon lukuvuosittain. Lukuvuoden 2017-2018 ilmoittautuminen päättyy 31.8.2017. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan ilman palautusprosessia.

Mikäli ilmoittautumista läsnä tai poissa olevaksi ei ole tehty ajoissa, opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, ja sitä on anottava takaisin kirjallisesti. (Yliopistolaki 2009/558, §43). Toimi alla olevien ohjeiden mukaan.

  1. Täytä hakemus opinto-oikeuden palauttamiseksi Lomakkeet-sivulta. Lomakkeen saa myös aktuaarinkansliasta.
    • Mikäli ilmoittautuminen on jäänyt väliin alle vuosi sitten (eli olet ollut kirjoilla vielä edellisenä lukuvuonna), ei lomakkeessa pyydettyjä liitteitä tarvitse toimittaa.
    • Jos olet uusi opiskelija ja olet menettänyt opinto-oikeutesi sen seurauksena, että olet ilmoittautunut poissa olevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi mutta jättänyt poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit toimittamatta määräaikaan mennessä, sinun ei tarvitse toimittaa hakemuksesi liitteiksi valmistumissuunnitelmaa tai opintosuoritusotetta.
  2. Palauta lomake aktuaarinkansliaan. Sähköposti: aktuaari@uta.fi. Postiosoite: Aktuaarinkanslia, 33014 Tampereen yliopisto. Käyntiosoite: Kalevantie 4, huone A121.
  3. Jos tarvitset opintojen loppuun saattamiseksi myös lisäaikaa, täytä lisäajan hakemuslomake liitteineen Lomakkeet-sivulta.
  4. Päätös opiskeluoikeuden palauttamisesta tulee sinulle postitse tai ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
  5. Ilmoittaudu ohjeiden mukaan. Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu (tohtoriopiskelijoille vapaaehtoinen) sekä uudelleenkirjaamismaksu (35€) päätöksen mukana tulleiden maksuohjeiden mukaisesti.
  6. Mikäli peruspalvelutunnuksesi on sulkeutunut, se ei aktivoidu automaattisesti uudestaan. Kun läsnäolosi on kirjattu, voit seuraavasta päivästä lukien käyttöönottaa peruspalvelutunnuksesi osoitteessa salasana.uta.fi.  Peruspalvelutunnuksen käyttöönottoon saat tarvittaessa ohjeet myös IT-helpdeskistä.